น้ำตาลมีผลต่อความดันโลหิตสูง


เป็นที่ทราบกันดีว่าการลดน้ำหวานหรือน้ำอัดลมจะสามารถลดความอ้วน ลดการเกิดโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้มีการศึกษาว่าการลดการดื่มน้ำหวาน น้ำโซดาจะลดความดันได้หรือไม่ได้มีการศึกษาคนจำนวน 810 คนอายุ 25-80 ปีซึ่งความดันอยู่ระหว่าง 120-139/80-89 ซึ่งจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีความดันโลหิตสูงเป็นเวลา 18 เดือนโดยลดน้ำหนัก ออกกำลังกาย และการควบคุมอาหาร

หลักการศึกษาพบว่าการลดน้ำหวาน เครื่องดื่มโซดา และน้ำผลไม้สามารถลดความดันโลหิตได้ ซึ่งการลดความดันโลหิตจะลดอัตราการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองได้

กลไกการเกิดโรค

ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าน้ำหวานทำไมทำให้เกิดความดันโลหิตสูง แต่เชื่อว่าเกิดจากการได้รับโซเดี่ยมมากเกินไป และน้ำตาลยังทำให้เกิดฮอร์โมน catecholamines สูง รวามทั้งยังทำให้เกิดกรด ยูริก สูง ทั้งหมดเชื่อว่าจะทำให้ความดันโลหิตสูง

ข้อพิจารณา

การศึกษานี้จะศึกษาผลของการลดน้ำหนักและออกกำลังกาย การศึกษาเรื่องน้ำตาลเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น

คำแนะนำ

การรับประทานน้ำตาลมากไม่เกิดผลประโยชน์ต่อร่างกายเพียงจะเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายเท่านั้น การรับน้ำตาลมากจะทำให้เกิดโรคอ้วนแล้วยังเกิดโรคเบาหวาน ดังนั้นไม่ควรจะรับน้ำตาลมากไป

ความดันโลหิตสูง | โรคเบาหวาน

 

เพิ่มเพื่อน