หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

Diclofenac

ชื่อสามัญทางยา   Diclofenac (ไดโคลฟีแนก)

ยานี้มีผลข้างเคียงที่ผู้รับประทานจะต้องทราบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ความเสี่ยงนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ยานี้เป็นเวลานาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ยา Sulindac ห้ามระงับอาการปวดหลังผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบทางเดินอาหาร

  • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนทางเดินอาหารได้แก่ เลือดออกทางเดินอาหาร แผลกระเพาะอาหาร กระเพาะทะลุ

ก่อนจะใช้ยา Diclofenac จะต้องแจ้งแพทย์

  • หากคุณเป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้
  • หากท่านเคยเป็นโรคกระเพาะหรือแผลในกระเพาะอาหาร
  • หากคุณเคยเป็นโรคลำไส้อักเสบ Crohn's diseaseหรือ ulcerative colitis.
  • กำลังตั้งครรภ์หรือให้ยมบุตร
  • อายุน้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 65 ปี
  • เป็นโรคไตหรือโรคตับ
  • เป็นนิ่วในไต
  • มีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือด หรือโรคหัวใจ
  • เป็นโรคความดันโลหิตสูง
  • มีประวัติเลือดออกง่าย
  • เป็นโรค SLE
  • รับประทานยาหรือสมุนไพรอื่น
  • ประวัติเคยแพ้ยากลุ่ม NSAID (เช่น as aspirin, ibuprofen, diclofenac, and indometacin)

จะต้องหลีกเลี่ยงอะไรหากรับประทานยา Diclofenac

  • หลีกเลี่ยงการดื่มสุราเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหาร
  • ไม่ควรจะรับประทานยาในกลุ่มยาแก้อักเสบ NSAIDs
  • ไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดหรือยารักษาไข้หวัดที่มีส่วนผสมของยากลุ่ม NSAID โดยจะต้องอ่านสลากยาก่อนรับประทาน
  • หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้าๆ

หากท่านรับประทานยาดังต่อไปนี้จะต้องแจ้งแพทย์

ข้งบ่งชี้ในการใช้ยาDiclofenac

ยานี้เป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวด อาการกดเจ็บ อาการอักเสบ ข้อขัด และบวมอันมีสาเหตุมาจากข้ออักเสบ ใช้บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ปวดหลังการผ่าตัด และคลอดบุตร

  • ใช้บรรเทาอาการปวดและอาการอักเสบของโรคข้อเสื่อม ใช้ขนาดวันละ 100-150 mg/dayโดยแบ่งวันละ 2-3 ครั้ง
  • ใช้บรรเทาอาการปวดและอาการอักเสบของโรครูมาตอยด์ ให้ขนาดวันละ 150-200 mg/dayโดยแบ่งวันละ 3-4 ครั้ง
  • ใช้บรรเทาอาการปวดและอาการอักเสบของโรค ankylosing spondylitis

ขนาดและวิธีการใช้ยาDiclofenac

  • โดยทั่วไปรับประทานวันละ 2 หรือ 3 พร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที สำหรับการรักษาข้ออักเสบ ควรใช้ยาตามคำแนะนำในฉลากยาเคร่งครัด
  • ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดเคลือบให้แตกตัวในลำไส้เล็กขนาด 25 มก.
  • ยาเม็ดชนิดออกฤทธิ์นานขนาด 75 มก.
  • และยาฉีดความแรง 75 มก./3 มล.
  • ขนาดใช้ยาในผู้ใหญ่วันละ 75-150 มก. โดยแบ่งให้หรือตามแพทย์สั่ง

คำแนะนำพิเศษ   ยานี้อาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมได้บ้าง ดังนั้นจึงควรขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลด้วยความระมัดระวัง ห้ามเคี้ยวหรือบดยา ห้ามรับประทานพร้อมยาลดกรด

อาการข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงของยา diclofenac ที่อันตรายให้หยุดยาทันทีและปรึกษาแพทย์ในกรณีที่พบอาการดังต่อไปนี้

อาการข้างเคียงของยาที่พบได้บ่อยหากรบกวนคุณภาพชีวิตให้ปรึกษาแพทย์

  • จุกเสียดท้อง ท้องร่วง แน่นท้อง
  • มึนงง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ
  • น้ำมูกไหล เจ็บคอ
  • ผื่นคันเล็กน้อย

สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท B

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs

   


fb google