หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การติดเชื้อ Cryptosporidiosis

เชื้อนี้เป็นปาราสิตชนิดหนึ่งเรียกว่า Cryptosporidium parvum เชื้อนี้สามารถทำให้เกิดอาการของโรคในผู้ป่วยติดเชื้อHIV ที่มีเซลล์ CD4 น้อยกว่า 200 จนกระทั้งเซลล์ CD4มากกว่า 200 อาการของโรคที่เกิดจากเชื้อ Cryptosporidium parvum ก็จะหายไปใน 1-3 สัปดาห์ แม้ว่าอาการจะหายแต่คุณก็ยังคงมีเชื้อนี้อยู่กับคุณและคุณอาจจะแพร่เชื้อนี้ให้กับคนอื่น และคุณก็จะเกิดอาการใหม่เมื่อเซลล์ CD4 คุณต่ำลง

การติดต่อของเชื้อนี้

เชื้อนี้จะติดต่อโดยการกินเชื้อนี้ทางปากจากอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อนี้ สิ่งของต่อไปนี้อาจจะมีเชื้ออยู่ได้แก่

ตรวจพบเชื้อในอุจาระ

อาการของโรค

ถ่ายเป็นน้ำวันละหลายครั้ง ปวดมวนท้อง คลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลีย แน่นท้อง น้ำหนักลด เบื่ออาหาร ร่างกายขาดน้ำ เกลือแร่ในร่างกายเสียสมดุลย์ แต่บางคนอาจจะไม่มีอาการ

การตรวจวินิจฉัย

การตรวจอุจาระอาจจะต้องตรวจหลายครั้งกว่าจะพบเชื้อ การตัดชิ้นเนื้อที่ลำไส้ ( bowel biopsy) การส่องกล้องตรวจ( endoscopy)

การรักษาโรค

ยังไม่มีมาตรฐานการรักษายาที่ให้ได้แก่. Azithromycin , Paromomycin (humatin), bovine colostrum , Immuno-C , NTZ  

ให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ  Nutritional therapies.

การให้ยาป้องกัน

การป้องกันการรับเชื้อ

การติดต่อของเชื้อนี้จะได้รับเชื้อโดยตรงจากคนที่เป็นโรค ผ้าอ้อมเด็ก สัตว์ที่เป็นโรค การดื่มน้ำหรืออาหารที่มีเชื้อโรคดังนั้นการป้องกันทำได้ดังนี้

  1. ห้ามกินน้ำแข็งที่ทำจากน้ำประปาเพราะอาจจะมีเชื้อนี้
  2. ไม่ควรรับประทานอาหารที่ใช้มือผสมหรือปรุงอาหารด้วยมือเปล่า
  3. ล้างผักให้สะอาดทุกครั้งถ้าจะให้ดีต้องปลอกเปลือกออก