เวียนศีรษะย้านหมุน Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV)

 

เป็นอาการเวียนศีรษะที่รู้สึกว่า ตัวเอง หรือสิ่งแวดล้อมหมุนรอบตัวเอง จะเกิดเมื่อหันศีรษะในทิศทางที่ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ มักจะมีอาเจียน ยืนทรงตัวไม่ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนท่าหรือหันหน้า หรือลุกจากเตียง สาเหตุที่แท้จริงไม่ทราบ ผู้เกิดอาการนี้หากอายุน้อยกว่า 50 ปีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอุบัติเหตุที่ศีรษะ ส่วนผู้สูงอายุส่วนมากเกิดจากการเสื่อมของระบบประสาท

อ่านเรื่องการทำงานของหู

อาการของเวียนศีรษะบ้านหมุน

อาการเวียนศีรษะมักจะเป็นไม่เกิด 2-3 นาที โดยมากมักจะเกิดจากการที่หันศีษะไปทิศทางเฉพาะ

 • พลิกศีรษะไปด้านใดด้านหนึ่ง ตัวอย่างเวลานอนพลิกจะทำให้เกิดเวียนศีรษะ
 • นอนเงยศีรษะไปทางด้านหลัง เช่นการนอนสระผม
 • ก้มหน้า เช่นก้มหน้าผูกเชือกรองเท้า

เมื่อมีอาการเวียนศีรษะตาจะมีการกระตุก

สาเหตุศีรษะบ้านหมุน

ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่ทราบสาเหตุ ส่วนที่ทราบสาเหตุได้แก่

 • ได้รับอุบัติเหตุทางศีรษะ
 • การผ่าตัดหู
 • การติดเชื้อหูชั้นกลาง
 • สูงอายุ

การวินิจฉัยเวียนศีรษะบ้านหมุน

 แพทย์จะซักประวัติและตรวจร่างกายหลังจากนั้นก็จะตรวจ

 • การตรวจที่เรียกว่า  Hallpike manoeuvre โดยให้ผู้ป่วยนั่งหันหน้า 45 องศาตรวจที่ตาว่ามีการกระตุกหรือไม่ หลังจากนั้นให้ผู้ป่วยนอนราบลง โดยที่ศีรษะยังเอียง 45 องศาสังเกตว่าตามีการกระตุกหรือไม่ หากมีการกระตุกแสดงว่าเป็นโรคนี้
 • ตรวจระบบหู
 • ตรวจตาว่ามีการกระตุก
 • ตรวจการได้ยิน
 • ตรวจจมูก คอ
 • ตรวจ CT scan เมื่อสงสัยว่าเวียนศีรษะเกิดจากเนื้องอกหรือเส้นเลือดสมองตีบ

การรักษาเวียนศีรษะบ้านหมุน

กลับหน้าเดิม | หู | การทำงานของหูชั้นกลาง | ยาที่ทำให้บ้านหมุน | เวียนศรีษะบ้านหมุน | โรค meniere | ความดันหูชั้นกลางไม่สมดุล