ยาที่มีพิษต่อหู

 

ยาที่มีพิษต่อหูมีทั้งสามารถซื้อได้จากร้านขายยา ยาบางชนิดจ่ายโดยแพทย์ นอกจากนั้นยังมีสารในธรรมชาติ ที่เป็นพิษหูโดยจะมีผลต่อระบบประสาทเกี่ยวกับการได้ยิน และการทรงตัวตารางข้างล่างแสดงชื่อสารที่มีพิษต่อหู

ยาปฏิชีวนะ

 • amikacin
 • streptomycin
 • neomycin
 • gentamicin
 • ribostamycin
 • kanamycin
 • tobramycin
 • netilmicin
 • dihydrostreptomycin

ยารักษามะเร็ง

 • cisplatin
 • bleomycin
 • vincristine
 • nitrogen mustard
 • vinblastine

 

ยาขับปัสสาวะ

 • furosemide
 • bumetanide
 • torsemide
 • ethacrynic acid
 • acetazolamide
 • mannitol

 

ยาquinidine

 • quinidine
 • chloroquine
 • quinine
 • tonic water

 

สารจากสิ่งแวดล้อม

 • trichloroethylene
 • xylene
 • styrene
 • butyl nitrite
 • toluene
 • hexane
 • carbon disulfide
 • mercury
 • manganese
 • tin
 • lead
 • carbon monoxide

Aspirin

อาการของโรคหูที่เกิดจากยา

อาการมีตั้งแต่เสียงดังในหู tinitus เวียนศีรษะจนกระทั่งหูหนวกบางครั้งอาการอาจจะเกิดหลังจากได้ยานั้นไปแล้วหรือผู้ป่วยบางรายมีอาการหนักไม่สามารถบอกอาการได้ อาการบางอย่างอาจจะเกิดจากโรคที่เป็นอยู่ ทำให้วินิจฉัยได้ยาก

การวินิจฉัย

จากประวัติการได้ยาที่มีผลต่อหูและการตรวจร่างกายยังไม่มีการตรวจที่บ่งเฉพาะ

การรักษา

หยุดยาที่สงสัยแล้ปรึกษาแพทย์โดยทั่วไปหากเกิดอาการแล้วมักจะมีความผิดปกติเหลืออยู่แม้ว่าจะหยุดยาแล้ว

กลับหน้าเดิม | หู | การทำงานของหูชั้นกลาง | ยาที่ทำให้บ้านหมุน | เวียนศรีษะบ้านหมุน | โรค meniere | ความดันหูชั้นกลางไม่สมดุล