กลไกการทำงานของหู

หูของคนเราแบ่งออกเป็นสามชั้นได้แก่

  • หูชั้นนอก เริ่มตั้งแต่ใบหูจนถึงเยื่อแก้วหู ear drum
  • หูชั้นกลาง  โครงสร้างที่เรียกว่าหูชั้นกลางประกอบด้วยกระดูกทั่ง (incus) , กระดูกโกลน (stapes) , กระดูกค้อน (malleus) และเยื่อแก้วหู (tympanic membrane) และ
  • หูชั้นในประกอบไปด้วย cochlea และ the semicircular canals

กลไกการไดยิน

คลื่นเสียงจะผ่านเข้าหูชั้นนอกจนมากระทบกับเยื่อแก้วหูซึ่งจะเปลี่ยนคลื่นเสียงเป็นการสั่นซึ่งจะส่งผ่านไปยังกระดูกสามชิ้นได้แก่ กระดูก incus, malleus,และ stapes ส่งต่อไปยัง กระดูก cochlea และไปยังเส้นประสาทคู่8

กลไกการควบคุมการทรงตัว

หูชั้นกลาง

กลไกการควบคุมการทรงตัวได้แก่ท่อ semicircular canals ซึ่งมีอยู่สามท่อตั้งฉากกัน

อาการเวียนศีรษะเกิดจากการเสียสมดุลของการควบคุมการทรงตัว อวัยวะที่ควบคุมการทรงตัวซึ่งอยู่ในหูชั้นในประกอบไปด้วย

หูชั้นใน

หูชั้นใน

  • หูชั้นในประกอบไปด้วยท่อสามท่อเรียก semicircular canal ซึ่งในท่อจะมีน้ำที่เรียกว่า Endolymph วางในแนวสามระดับมีหน้าที่รับความเคลื่อนไหวเช่นการหมุน การเคลื่อนไปข้างหน้าถอยหลัง การเคลื่อนไปทางข้าง และการเคลื่อนไหวขึ้นลง
  • ตา จะรับภาพและรับรู้การเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อม
  • เส้นประสาทที่ผิวหนังจะรับความรูสึกว่าส่วนใดสัมผัสพื้น
  • กล้ามเนื้อและข้อจะบอกว่าอวัยวะส่วนใดเคลื่อนไหว
  • ระบบประสาทส่วนกลางและไขสันหลังจะรับความรู้สึกเข้าสู่ประสาทเพื่อประมวลผล

โดยทั่วไปการทรงตัวต้องประกอบด้วยหูชั้นใน ตา และระบบประสาท หากเสียความรับรู้สองระบบจะทำให้การทรงตัวเสียไป

กลับหน้าเดิม | หู | การทำงานของหูชั้นกลาง | ยาที่ทำให้บ้านหมุน | เวียนศรีษะบ้านหมุน | โรค meniere | ความดันหูชั้นกลางไม่สมดุล

เวียนศีรษะบ้านหมุน