ฝ่าเท้าแบน

ฝ่าเท้าของคนปกติเมื่อยืนจะมีช่องใต้ฝ่าเท้าเราเรียก arch ในเด็กเล็กจะไม่มี ซึ่งจะเริ่มมีตอนเด็กอายุ 3-10 ปี ถ้าโค้งใต้ฝ่าเท้าไม่มีเราเรียนเท้าแบนหรือ flat feet

รูปบนแสดงโค้งใต้ฝ่าเท้าสูงเกินไป

รูปกลางเป็นโค้งใต้ฝ่าเท้าของคนปกติ

รูปล่างเป็นโค้งใต้ฝ่าเท้าแบน

อาการเท้าแบน

 • อาการขึ้นกับความรุนแรงของความแบนราบ
 • ผู้ป่วยอาจจะมีตาปลาหรือผิวหนังฝ่าเท้าจะหนาผิดปกติ
 • รองเท้าผู้ป่วยจะสึกเร็ว
 • ปวดฝ่าเท้า
 • ในรายที่แบนรุนแรงผู้ป่วยจะมีอาการปวดน่อง เข่า และปวดสะโพก

สาเหตุเท้าแบน

 • เป็นพันธุกรรมในครอบครัว
 • เกิดจากการเดินที่ผิดปกติเช่นการเดินแบบเป็ดคือมีการบิดของเท้าเข้าข้างใน
 • เกิดจากเอ็นของข้อเท้ามีการฉีกขาด
 • โรคเกี่ยวกับสมองหรือไขสันหลัง

การรักษาเท้าแบน

 • พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
 • ใส่รองเท้าที่กว้างและมีขนาดพอดี
 • อย่ารักษาตาปลาด้วยตัวเอง
 • ใส่แผ่นรองเท้าเสริม
 • อาจจะใช้ ultrasound หรือ laser เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด

โรคข้อเท้าและเอ็น