การดูแลสุขภาพเท้า

ชาวเขาบางเผ่าเวลานอนจะนอนหันศีรษะไปทางประตู เนื่องว่าหากไม่มีเท้าพวกเขาก็ดำเนินชีวิตตามปกติไม่ได้ เท้าของคนเราจะต้องรับน้ำหนักเป็น 3 เท่าของน้ำหนักตัวเวลาเดิน ดังนั้นในแต่ละวันเท้าของเราจะต้องทำงานหนักมาก สมควรที่เราควรจะดูแลเท้าของเราให้แข็งแรง ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

การดูแลเท้า