jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

แพ้แสงแดด Photosensitivity

 

ภาพที่ท่านเห็นคือผื่นที่เกิดจากโรคแพ้แสงแด Photosensitivity จะเป็นมากบริเวณที่ถูกแสงมากที่สุดคือ จมูก หน้าผาก ปลายคาง ใบหู รูปตัววีที่คอเสื้อ แขนนอกเสื้อ ลักษณะอาจจะเป็นผื่นแดง หรือมีตุ่มแข็ง ตุ่มใสลมพิษ หรือรอยดำ

รังสี UV ในแสงแดด

แสงแดดประกอบไปด้วยแสงที่เราสามารถเห็นด้วยตา และรังสีที่เราไม่เห็นด้วยตาที่เรียกว่ารังสี ultraviolet radiation (UVR) รังสี UV สามารถทำให้เกิดผิวหนังไหม้ และเกิดมะเร็งผิวหนัง

รังแสง UV มีสองชนิดได้แก่ UVB ซึ่งเป็นรังสีคลื่นสั้นทำให้เกิดผิวหนังไหม้ และรังสี UVA ซึ่งทำให้เกิดผิวสีแทน คนทั่วไปอาจจะแพ้รังสีชนิดหนึ่ง หรืออาจจะแพ้ทั้งสองรังสีก็ได้

การทดสอบว่าแพ้แสงแดด

การทดสอบว่าแพ้รังสีทำได้โดยการฉายรังสีไปยังผิวหนังและดูปฏิกิริยาว่าเกิดผื่นหรือไม่ หากแพ้ยา หรือสารเคมีอาจจะทดสอบที่เรียกว่า photopatch tests โดยการทาสารเคมีที่สงสัยไปยังผิวหนังและฉายรังสีและตรวจดูว่าเกิดผื่นหรือไม่

สาเหตุแพ้แสงแดด

การรักษาแพ้แสงแดด

โรค SLE แพ้แสงแดด