เป็นการติดเชื้อรา Candida albican

เรียกว่าโรค Monilial intertrigo หรือผื่นผ้าอ้อม ผิวหนังส่วนที่จะติดเชื้อราจะมีลักษณะ อับชื้น ร้อนและมีการเสียดสี ร่วมกับการติดเชื้อรา บริเวณที่มักจะมีการติดเชื้อได้แก่ รักแร้ ขาหนีบ ร่องผิวหนังของคนอ้วน รวมทั้งผิวหนังที่บริเวณผ้าอ้อมผิวหนังบริเวณดังกล่าวจะมีการอับชื้น มีการเสียดสีทำให้เกิดแผลที่ผิวหนัง เชื้อจึงลุกลามเข้าไปทำให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อ Canida albican ลักษณะเป็นผื่นที่มีขอบเขตชัดเจน หนังแดงถลอก ตรงกลางบุ๋มเล็กน้อย รอบๆผื่นจะมีตุ่มหนองกระจาย มักจะพบบริเวณ ขาหนีบ รักแร้ ซอกทวารหนัก ใต้ราวนม สะดือ ในคนอ้วนจะพบบริเวณที่ผิวหนังติดกัน

เกิดจากเชื้อราท่ีเรียกว่าCandida albican 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือส่งเสริมที่ทำให้เกิดติดเชื้อราง่ายได้แก่

 • ตำแหน่งบริเวณที่อับชื้น เช่นซอกนิ้ว ขาหนีบ รักแร้
 • เยื่อบุในปาก
 • มักเกิดในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้นกันต่ำ เช่น รับประทานยา steroid
 • รับประทานยากดภูมิคุ้มกันอื่นๆ
 • โรคที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น SLE,HIV
 • หญิงตั้งครรภ์
 • คนอ้วน
 • โรคเบาหวาน
 • โรคเลือด
 • โรคขาดสารอาหาร

อาการ

อาการของโรคขึ้นกับตำแหน่งที่เกิดโรคส่วนใหญ่โรคจะเป็นอย่างช้าๆ มีอาการคัน แสบร้อน ในรายที่เป็นเฉียบพลันจะมีการติดเชื้อแบคทีเรีย ทำให้มีน้ำเหลืองไหล เช่นหากเป็นบริเวณรักแร้ หรือซอกนิ้วจะมีอาการ ผื่นแดงคัน มีน้ำเหลือง หากเป็นที่ช่องคลอกจะมีอาการคัน และตกขาว หากเป็นเชื้อราในปาก oral candidiasis จะเป็นผื่นฝ้าขาวในปาก ลิ้น ถ้าเป็นมุมปากเรียก Perleche

การวินิจฉัย

แพทย์จะขุดขุยบริเวณที่เกิดโรคไปส่องกล้องซึ่งจะพบเชื้อรา

การรักษา

 • ทำให้บริเวณผื่นให้แห้งโดยการใช้พัดลมเปล่าหรือโรยแป้ง นอนห้องปรับอากาศ
 • ทำความสะอาดผื่นด้วยน้ำยา Burrow วันละ 3-4 ครั้ง
 • ทาครีมที่มีส่วนผสมของ nystatin amphotericin gential violet micronazole
 • ยารับประทาน ketoconazole
 • กำจัดสาเหตุอื่น เช่นอ้วน เบาหวาน

ต้องรักษาสุขอนามัยของผิวหนัง อย่าให้อับชื้น อาบน้ำหลังออกกำลังกาย อย่าแช่น้ำนานไป การใช้ยาทา1%clotrimazoleหรือ 2% micronazole สำหรับเชื้อราที่ปากหรือผู้ที่เป็นมากจำเป็นต้องใช้ยาชนิดรับประทาน เช่นnystatin ketoconazole itraconazole

เพิ่มเพื่อน