jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยารักษาเชื้อรา ItrconaZole

 

ItrconaZole เป็นยารักษาเชื้อราที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี มีข้อบ่งชี้ในการรักษาดังนี้

ขนาดและระยะเวลารักษา

ชนิดของการติดเชื้อ ระยะเวลาในการรักษา
ราในช่องปาก (oral candiasis) ราที่ผิวหนัง (tinea coporis )เชื้อราที่ซอกขาหนีบ( tinea cruris) 15 วัน
เชื้อราที่เท้า( tinea pedis) เชื้อราที่มือ( tinea manuum) 30 วัน
เชื้อราที่ศีรษะ [tinea capitis] 4 สัปดาห์
เชื้อราที่เล็บ onychomycosis 3-6 เดือน

หรืออาจจะให้ยาวันละ 200 มิลิกรัมพร้อมอาหาร

ชนิดของการติดเชื้อ ระยะเวลารักษา
เชื้อราในช่องคลอด 3 วัน
เกลื้อน pityriasis vesicolor 3 สัปดาห์
ราที่ต้อกระจก 3 สัปดาห์
  1. การติดเชื้อราชั้นลึกและการติดเชื้อราในร่างกาย ให้เริ่มต้นวันละ 200 มิลิกรัม อาจจะเพิ่มเป็น 200 มิลิกรัม เช้าและเย็น ระยะเวลาของการให้ขึ้นกับการตอบสนองต่อการรักษาโดยทั่วไปให้อีก 2 สัปดาห์หลังจากไม่พบเชื้อ
  2. ใช้ป้องกัน สำหรับผู้ป่วยโรคเอดสใช้ 200 มิลิกรัม วันละครั้งคำแนะนำพิเศษ  

รับประทานยาติดต่อกันจนหมด ถึงแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามแต่อาจยังไม่หายขาด การหยุดยาก่อนอาจทำให้เชื้อกำเริบได้ ควรพบแพทย์ตามนัด เพื่อประเมินผลการรักษา

ผลข้างเคียงของยารักษาเชื้อรา ItrconaZole

ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีผลข้างเคียง อาจจะพบได้ในผู้ป่วยที่ใช้ยาในขนาดสูงเป็นระยะเวลานานและมักเกิดชั่วคราวไม่รุนแรง เช่นคลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดท้อง ปวดศีรษะมึนงงคัน ปัสสาวะบ่อย อาจจะทำให้ตับอักเสบเล็กน้อยเมื่อหยุดยาอาการจะหายไป

ข้อควรระวังยารักษาเชื้อรา ItrconaZole        

ควรบอกแพทย์หากตั้งครรภ์หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร เป็นโรคตับ โรคหัวใจเต้นเสียจังหวะ (arrhythmias) เคยแพ้ยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาต้านเชื้อราตัวอื่น ๆ กำลังใช้ยากดภูมิต้านทาน cyclosporine ยารักษาโรคหัวใจ digoxin ยาต้านเลือดแข็ง warfarin ยาเบาหวานชนิดรับประทาน ยาต้านชัก phenytoin ยาวัณโรค isoniazid และ rifampicin ยาลดการหลั่งกรด cimetidine

ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้ยารักษาเชื้อรา ItrconaZole

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท c

ขนาดและวิธีให้ยารักษาเชื้อรา ItrconaZole

การติดเชื้อรุนแรงถึงกับชีวิต

ให้ยาต่อเนื่อง 3 เดือน

การติดเชื้อรา เชื้อราที่หนังศีรษะ เชื้อราตามลำตัว สังคัง เชื้อราที่เล็บ เชื้อราที่หน้า เชื้อราในปาก ฮ่องกงฟุต เกลื้อน การรักษาเชื้อรา