เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ cellulitis

คือการอักเสบของผิวหนัง โดยเริ่มต้นที่ผิวหนัง แล้วลามลงสู่ชั้นใต้ผิวหนัง อาจจะเริ่มจากผิวที่มีแผลแมลงกัด พุพอง หรือเกิดหลังจากไข้สุกใส ผู้ป่วยเบาหวาน หรือภูมิคุ้มกันไม่ดี สามารถเกิดโรคเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ cellulitisได้โดยที่ผิวหนังปกติ

สาเหตเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ cellulitis

เกิดจากการติดเชื้อ Staphylococcus หรือ Streptococcus

อาการเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ cellulitis

เป็นผื่นนูนแดงร้อน ขอบเขตไม่ชัดเจนกดเจ็บ บางรายอาจจะมีผุพอง มีไข้ ต่อมน้ำเหลืองโต มักจะเป็นบริเวณขาและหน้า บางรายอาจจะมีการอักเสบของทางเดินน้ำเหลืองเป็นเส้นแดง

เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ cellulitis

ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ cellulitis

 • ได้รับอุบัติเหตุ มีแผล
 • เป็นเบาหวาน
 • เส้นเลือดขอดและมีอาการบวมเท้า
 • เคยเป็นโรคนี้มาก่อน
 • ดื่มสุราเรื้อรัง
 • อ้วน
 • เชื้อราที่เล็บ หรือฮ่องกงฟุต
 • โรคตับ
 • โรคผิวหนัง

เชื้อที่เป็นสาเหตุเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ cellulitis

เชื้อที่เป็นสาเหตุบ่อยที่สุดคือ Streptococcus ประมาณ2/3 ที่เหลือได้แก่เชื้อ Staphylococcus

เมื่อไรที่จะต้องไปโรงพยาบาล

 • ไข้สูงหนาวสั่น
 • คลื่นไส้อาเจียน
 • บวมและแดงมากขึ้น
 • ปวดมากขึ้น

การรักษาเซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ cellulitis

 • ในรายที่ไข้ไม่สูงอาจจะใช้ยารับประทาน 5-10 วัน
 • ในรายที่มีไข้แพทย์อาจจะเจาะเลือดเพื่อเพาะเชื้อเพื่อหาสาเหตุของการติดเชื้อ
 • ในรายที่อาการไม่มากให้ยา Dicloxacillin 250-500 mgรับประทานวันละ 4 ครั้งเป็นเวลา 5-7 วันหรือให้ยา Amoxicillin plus clavulanic acid 25 mg/kgรับประทานวันละ 3 ครั้ง
 • ในรายที่ไข้สูงให้ยาฉีด penicillin ในรายที่เป็นรุนแรง หรือรายที่เป็นไม่มากอาจจะให้ยารับประทานเช่น penicillin หรือ erythromycin ไข้ควรจะลงใน 48 ชั่วโมง
 • ถ้าเป็นที่ขาให้ยกขาสูง
 • ควรได้ยา 7-10 วัน

การป้องมิให้กลับเป็นซ้ำ

 • ป้องกันมิให้เกิดบาดแผล
 • ป้องกันมิให้แมลงกัด
 • ไม่เจาะเลือดแขนหรือขาข้างที่เป็นปัญหา
 • รักษาเชื้อรา
 • ยกแขนหรือขาข้างที่บวมให้อยู่สูง
 • ถ้ามีแผลให้รีบทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่น และสบู่ ถ้าแผลใหญ่ให้พบแพทย์
กลับหน้าโรคผิวหนัง การติดเชื้อแคทีเรีย

เพิ่มเพื่อน