ยารักษาวัณโรค Rifampicin

Rifampicin (ไรแฟมพิซิน)

หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

 • ไข้หนาวสั่น ปวดตามตัว อาการเหมือนไข้หวัดใหญ่
 • ปวดตามข้อและข้อบวม
 • จ้ำเลือดและเลือดออกง่าย อ่อนเพลีย
 • ปัสสาวะออกน้อยหรือไม่ออก
 • คลื่นไส้ ปวดท้อง เบื่ออาหาร คันตามตัว ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะเข้ม

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยารักษาวัณโรค Rifampicin

 1. ใช้รักษาวัณโรคโดยต้องให้ร่วมกับยาชนิดอื่น
 2. ใช้ป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น

ขนาดและวิธีการใช้ยารักษาวัณโรค Rifampicin

 1. การรักษาวัณโรคจะให้ขนาด 10 มกต่อกกโดยไม่เกินวันละ 600 มกต่อวัน สำหรับเด็กให้10-20 มกต่อ กก ไม่เกินวันละ 600 มก โดยให้ก่อนอาหาร หรือหลังอาหาร 2 ชม ให้วันละครั้ง
 2. การป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่นให้ 600 มก วันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 2 วัน

ผลข้างเคียงของยารักษาวัณโรค Rifampicin

 1. อาการข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร พบร้อยละ 1-2 ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวด ยอดอก ปวดท้อง ท้องเสีย Pseudo membranous colitis และตับอ่อนอักเสบ
 2. ผื่นแดง ผื่นคัน ลมพิษ พบร้อยละ 1-5
 3. อาการคล้ายหวัด (ไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย) พบมากเมื่อใช้ยาขนาดเกินกว่า 600 มิลลิกรัมต่อวัน
 4. น้ำคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำตา น้ำลาย เสมหะ เหงื่อ ปัสสาวะและอุจจาระมีสีแดงส้ม และอาจทำ ให้เลนส์สัมผัสชนิดนุ่มติดสีถาวรได้
 5. ตับอักเสบ ควรหยุดยาทันทีเมื่อพบว่ามีภาวะตับอักเสบ
 6. เกล็ดเลือดต่ำโดยมากจะพบในการให้บาขนาดสูง เมื่อหยุดยาอาการจะกลับเป็นปกติ
 7. ปวดศีรษะ วิงเวียน ง่วงซึม

ข้อควรระวังในการใช้ยารักษาวัณโรค Rifampicin

 • ยานี้อาจจะทำให้เกิดตับอักเสบ ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ หรือมัประวัติดื่มสุรา หรือรับประทานยาอื่นที่อาจจะมีผลต่อตับจะต้องติดตามใกล้ชิด
 • ถึงแม้ว่าจะไม่มีโรคตับก็ต้องเฝ้าดูอาการของตับอักเสบ
 • ผู้ป่วยเบาหวานที่รับประทานยานี้อาจจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
 • ผู้ป่วยวัณโรคที่รับยา rifampin 600 มก สัปดาห์ละ1-2 ครั้งพบว่าจะมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำดังนั้นจะต้องติดตาม
 • ยานี้จะมีผลต่อยาที่รับประทานหลายชนิดโดยเฉพาะยาต้านเลือดแข็ง warfarin ยารักษาโรคหัวใจ โรคเบาหวาน ยารักษาโรคเอดส์ ยานี้อาจรบกวนประสิทธิผลของยาเม็ดคุมกำเนิด ควรคุมกำเนิดโดยวิธีอื่นร่วมด้วยดังนั้นจะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบถึงยาที่รับประทานอยู่ เพราะอาจจะต้องมีการปรับยา

เมื่อเกิดอาการข้างเคียงควรทำอย่างไร

ไม่ค่อยพบอาการข้างเคียงจากยานี้ แต่ก็เกิดขึ้นได้ ปัสสาวะ อุจจาระ น้ำลาย เสมหะ น้ำตาจะมีสีส้มแดงแต่ไม่มีอันตราย ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่มอาจติดสีนี้ได้ หากมีอาการปวดศีรษะ ปวดเจ็บกล้ามเนื้อ แสบยอดอก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย รุนแรงควรพบแพทย์ อาการทางกระเพาะอาหารอาจดีขึ้นหากรับประทานยาพร้อมอาหาร หากมีผื่น มีไข้ ตัวเหลือง ตาเหลือง ให้หยุดยาแล้วพบแพทย์ทันที

ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C