กระดูกสันหลังเคลื่อน Degenerative spondylolisthesis

ข้อที่กระดูกหลังประกอบด้วยข้อ 3 ข้อคือระหว่างกระดูกสันหลังขั้นกลางด้วยหมอนรองกระดูก ร่วมกับ ข้อ facet อีก2 ข้อ เมื่อมีการเสื่อมของ Facet joint osteoarthritis ก็ทำให้ข้อกระดูกหลังไม่แข็งแรง โดยเฉพาะข้อที่มีการเคลื่อนไหวมากเช่นข้อกระดูกสันหลังเอวข้อที่ 4-5 (L4-L5 ) ตำแหน่งที่พบรองลงมาได้แก่ข้อ L3-L4ทำให้มีการเคลื่อนที่ของข้อเกิดการกดทับรากประสาทและเกิดรูท่อประสาทตีบ lumbar spinal stenosis.

เนื่องจากมีการกดทับเส้นประสาท การรักษาจึงมักจะผ่าตัดเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทและการเชื่อมกระดูกให้ติดกัน


บทนำ | กล้ามเนื้อหลัง | กระดูหลัง | หมอนรองกระดูก | เส้นประสาท| สาเหตุ | สาเหตุอื่น | การบริหารกล้ามเนื้อหลัง | การเลือกเก้าอี้ | การรักษา |การเลือกหมอน | การเลือกเตียง