การรักษาภาวะแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ

การรักษาแคลเซี่ยมในเลือดต่ำขึ้นกับระดับแคลเซี่ยมและระยะเวลาที่เกิด

ในรายที่แคลเซี่ยมต่ำแบบรุนแรง

  • ผู้ที่มีระดับแคลเซี่ยมต่ำกว่า 7 mg/dLและเกิดอาการจะต้องรักษาด้วยการฉีดแคลเซี่ยมเข้าทางเส้นเลือด การฉีดจะต้องฉีดอย่างช้าๆเพราะอาจจะทำให้หัวใจเต้นผิกปรกติ
  • หากว่าระดับแมกนีเซี่ยมในเลือดต่ำจะต้องมีการแก้ระดับแมกนีเซี่ยมด้วย
  • วิตามินดี จะต้องให้วิตามินดี 5000 ยูนิตเพื่อเพิ่มการดูดซึมแคลเซี่ยม

สำหรับท่านที่มีแคลเซี่ยมต่ำเล็กน้อย

คือมีระดับแคลเซี่ยมอยู่ระหว่าง7.5ถึง 8.0 mg/dL.จะให้แคลเซี่ยมรับประทานประมาณวันละ 1500-2000 mg ต่อวัน

แคลเซี่มต่ำ