หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

อาหารและสุขภาพ

ปัจจัยการดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้แก่ การกิน การนอน การสืบพันธุ์ การขับถ่าย หากขาดปัจจัยเหล่านี้มนุษย์คงสูญพันธ์ไปนานแล้ว จากความรู้ที่ได้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบว่าอาหารที่เป็นผลดีต่อสุขภาพควรเป็นอย่างไรอาหารสัมพันธ์กับโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนได้แก่

โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

แนวทางการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการดำรงชีวิต ในการรับประทานอาหารเรามักจะเลือก รูปคือว่าอาหารนั้นน่ารับประทานหรือไม่ กลิ่นหอมน่ารับประทานหรือไม่ รสดีน่ารับประทานหรือไม่ กลิ่นดีหรือไม่ แต่เรามักจะไม่คำนึงถึงคุณค่าของสารอาหาร ราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของอาหาร การรับประทานอาหารสุขภาพไม่จำเป็นมีราคาแพง หรืออาหารภัตตาคาร และไม่จำเป็นต้องหยุดอาหารที่ชอบเพียงแต่ต้องระวังอย่ารับประทานอาหารบางประเภท อาหารสุขภาพจะทำให้สุขภาพดี และยังสามารถป้องกันโรคหัวใจ  โรคมะเร็ง โรคท้องผูก โรคอ้วน และฟันผุ เราเริ่มกินเป็นตั้งแต่เราเกิดมาแต่เนื่องจากเรากินตามใจปากทำให้สุขภาพเราไม่ดี จึงมีแนวทางการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพต้องมีลักษณะดังนี้ดังนี้

 


 อาหารเฉพาะโรค

  อาหารลดความดันโลหิต
  อาหารสำหรับโรคหัวใจวาย
  อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
  อาหารสำหรับโรคไต
  อาหารสำหรับโรคหอบหืด
  อาหารป้องกันโรคหัวใจ
  อาหารป้องกันโรค
  อาหารป้องกันมะเร็ง
  อาหารป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก
  วิตามินกับโรคข้อ
  อาหารบำรุงเพศ
  อาหารสำหรับไขมันในเลือดสูง
  อาหารสำหรับคนอ้วน
  อาหารป้องกันการเกิดลิ่มเลือด
  อาหารป้องกันการเกิดนิ่วในไต
  สมุนไพรรักษาเบาหวาน