Flexible sigmoidoscopy


 

การตรวจ Flexible sigmoidoscopy คืออะไร

การตรวจนี้จะเป็นการตรวจภายในลำไส้โดยการส่องกล้องเข้าไป การตรวจนี้สามารถตรวจหาการอักเสบ polyps แผล และเนื้องอก และเป็นการตรวจมะเร็งแรกเริ่ม สำหรับผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบขับถ่าย น้ำหนักลด มีเลือดปนกับอุจาระ

Sigmoid colon คือส่วนไหนของลำไส้

ระบบขับถ่ายเริ่มตั้งแต่ทวารหนัก Anus ซึ่งจะติดต่อกับลำไส้ใหญ่ส่วนปลายที่เรียกว่า Rectum หลังจากนั้นจะต่อกับลำไส้ใหญ่ Siggmoid colon ซึ่งเป็นส่วนโค้งไปต่อกับลำไส้ใหญ่ที่เรียกว่า Descending colon และมาต่อกับส่วนที่เรียกว่า Left spenic flexure ทั้งหมดคือส่วนของลำไส้ใหญ่ข้างซ้าย

การตรวจ Flexible sigmoidoscopy จะเป็นการตรวจลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ทวารหนักจรดลำไส้ใหญ่ส่วนที่เรียกว่า Left spenic flexure ซึ่งต่างกับการตรวจ colonoscopy ซึ่งเป็นการตรวจตลอดลำไส้ใหญ่ทั้งด้านซ้าย และด้านขวา

การเตรียมตัวตรวจ Flexible Sigmoidoscopy

ก่อนการตรวจจะต้องเตรียมลำไส้เพื่อให้มีอุจาระให้น้อยที่สุดโดยการรับประทานอาหารเหลว 1 วันก่อนการตรวจ และอาหารเหลวก็ไม่ควรจะมีสีแดง หรือสีม่วง อาหารที่แนะนำอาหารที่มีกากน้อยได้แก่

 • น้ำซูป
 • โจ๊ก
 • น้ำผลไม้
 • แพทย์จะให้ยาระบายก่อนนอน

ก่อนการตรวจแพทย์จะสั่งให้สวนล้างลำไส้ใหญ่ด้วยน้ำสบู่เพื่อล้างเอาอุจาระออกให้มากที่สุด

หากท่านมีโรคหรือรับประทานยาประจำต้องแจ้งแพทย์ให้ทราบก่อนการสั่งตรวจ

 • aspirin
 • ยาโรคข้อ
 • ยะป้องกันเลือดแข็งตัว
 • ยาเบาหวาน
 • วิตามินที่มีธาตุเหล็กผสม

วิธีการตรวจ

 • ผู้ป่วยจะนอนตะแคงซ้ายและงอเท้าเข้าหาอกบนเตียงตรวจ
 • แพทย์จะสอดกล้องเข้าทางทวารหนักอย่างช้าๆ ระหว่างนั้นก็จะฉีดลมเข้าในลำไส้เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น ระหว่างที่ฉีดลมเข้าไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการแน่นท้อง
 • แพทย์อาจจะสั่งให้มีการปรับท่าเพื่อให้กล้องผ่านเข้าไปได้สะดวก เมื่อกล้องส่องถึงบริเวณ Left spenic flexure แพทย์ก็จะถอยกล้องออกมา

ในระหว่างการตรวจแพทย์จะทำอะไรบ้าง

 • หากตรวจพบ polyps แพทย์ก็จะตัดออกโดยใช้เครื่องมือพิเศษ เพราะมะเร็งลำไส้ส่วนใหญ่เริ่มต้นจาก polyps
 • หากพบว่ามีส่วนผิกปกติแพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ
 • หากสงสัยว่าจะมีความผิกปกติบริเวณอื่นแพทย์จะสั่งตรวจลำไส้ใหญ่ทั้งหมด

การตรวจนานไหม

การตรวจ sigmoidoscopy ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จะมีอาการแน่นท้องหลังจากการตรวจประมาณ 1 ชั่วโมง อาจจะเกิดเลือดออกหรือเกิดแผลแต่พบน้อยมาก กลับบ้านแล้วต้องสังเกตุหากมีอาการดังต่อไปนี้ให้พบแพทย์

 • ปวดท้องมาก
 • มีไข้
 • มีเลือดออก
 • มีนลงหน้ามืด
 • อ่อนแรง

การตรวจลำไส้ใหญ่ของคนปกติ

ตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

   

 

เพิ่มเพื่อน