การตรวจอุจาระ


การตรวจอุจาระเป็นการตรวจหน้าที่ของระบบย่อยอาหาร รวมถึงการดูดซึมอาหารและโรคอื่นๆใการตรวจอุจาระแพทย์จะตรวจดังต่อไปนี้

  • ลักษณะ ดูลักษณะเหลว ก้อน มีมูกหรือไม่ มีเลือดหรือไม่
  • สีของอุจาระ สีของอุจาระนอกจากจะเกิดจากลักษณะอาหารที่เรารับประทานเข้าไป ยังเกิดจากน้ำดีที่หลั่งออกมาจากถุงน้ำด ีและเลือดที่ออกในทางเดินอาหาร อุจาระสีขาวอาจจะเกิดจากท่อน้ำดีอุดตัน อุจาระสีดำหลามถึงมีเลือดออกในกระเพาะ อุจาระมีเลือดสดปนหมายถึงมีเลือดตั้งแต่ลำไส้ใหญ่
  • ดูไข่พยาธิจากกล้องจุลทรรศน์
  • ตรวจหาเลือดในอุจาระ บางครั้งเลือดที่ออกมีปริมาณน้อยไม่สามารถแยกด้วยตาเปล่าจึงต้องใช้ปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อตรวจหาเลือดในอุจาระ ถ้าให้ผลบวกแสดงว่าตลอดทางเดินอาหารมีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจาก แผลในกระเพาะอาหาร มะเร็งทางเดินอาหาร ริดสีดวงทวารหนัก และเกิดจากยาแก้ปวด ก่อนตรวจควรลดวิตามินซี ผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินซีเนื่องจากทำให้ผลตรวจคลาดเคลื่อน ไม่ควรทานเนื้อแดง เลือด ธาตุเหล็กก่อนตรวจ

CBC| URINE ANALYSIS | Stool examamination | GLUCOSE | CHOLESTEROL | การตรวจการทำงานของไต KIDNEY FUNCTION TEST | การตรวจการทำงานของตับ LIVER FUNCTION TEST | การตรวจการทำงานของไทรอยด์ THYROID FUNCTION TEST | การตรวจหาสารบ่งบอกมะเร็ง | ไวรัสตับอักเสบ บีการตรวจหัวใจ