jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งเป็นโรคที่พบได้บ่อย โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งมีมลภาวะจากการพัฒนาประเทศ และประชาชนขาดความเอาใจใส่ต่อสุขภาพตนเอง ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารไม่เลือก เหล่าเป็นสาเหตุให้มะเร็งเพิ่มขึ้น

โรคมะเร็งเป็นโรคที่ป้องกันได้ และสามารถรักษาให้หายขาดได้หากสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มเป็น เนื้อหาที่นำเสนอจะเป็นแนวทางการตรวจและวินิจฉัย พร้อมทั้งแผนการรักษา ท่านผู้อ่านควรทำความเข้าใจ และนำความรู้ที่ได้ปรึกษาแพทย์ของท่านเกี่ยวกับวิธีรักษาของมะเร็งแต่ละชนิด

โรคมะเร็งคืออะไร

ร่างกายเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ อวัยวะจะประกอบด้วยเซลล์ กลุ่มของเซลล์ที่มีรูปร่างและทำหน้าที่เหมือนกันรวมตัวกันจะเป็นอวัยวะ หลายอวัยวะมาทำงานร่วมกันเป็นระบบ หลายๆระบบทำงานร่วมกันเป็นร่างกายของคนเรา เซลล์ต่างๆจะมีอายุเมื่อตายก็จะมีเซลล์ใหม่เจริญทดแทนเซลล์เก่า

เซลล์ที่สร้างใหม่ไม่หยุดเราเรียกเนื้องอกซึ่งแบ่งเป็น เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงหรือทางการแพทย์เรียก Benign tumor ส่วนมะเร็งที่แพร่กระจายไปอวัยวะอื่นๆเรียกมะเร็ง

มะเร็ง

ชนิดของมะเร็ง

ชนิดของมะเร็งจะแบ่งตามชนิดของเซลล์ที่เป็นต้นกำเนิด เช่น

คนเราเป็นโรคมะเร็งชนิดไหนมาก

ผู้ชายเราพบมะเร็ง

ผู้หญิง

การรักษาโรคมะเร็ง

การเฝ้าติดตาม

เมื่อบอกว่าเป็นมะเร็งคนทั่วไปมักจะคิดว่าต้องผ่าตัด หรือให้เคมีบำบัด แต่มีมะเร็งบางประเภทที่ไม่แพร่กระจาย และเจริญเติบโตช้ามาก การรักาาจึงเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของมะเร็ง

การผ่าตัด

การผ่าตัดจะผ่าเอาเนื้องอกออกจากร่างกาย นอกจากนั้นบางรายอาจจะต้องผ่าตัดเอาต่อมน้ำเหลืองหรือมะเร็งที่แพร่กระจายออกให้หมด อ่านที่นี่

การฉายแสง

คือการใช้รังสีรักษาเพื่อทำลายเซลล์มะเร็งแต่มีผลกับเซลล์ปกติน้อย อาการข้างเคียงคืออาการอ่อนเพลียไม่มีแรง

เคมีบำบัด

คือการให้สารเคมีหรือยาที่ทำลายเซลล์มะเร็งมีทั้งยาเม็ด ยาน้ำ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นยาฉีด มะเร็งบางชนิดให้ยาเพียงชนิดเดียวแต่ว่วนใหญ่จะยาสองชนิดขึ้นไป

การให้ฮอร์โมน

มะเร็งบางชนิดจะแบ่งตัวเมื่อมีฮอร์โมน การให้ยาเพื่อเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนทำให้เซลล์หยุดการเจริญเติบโต ส่วนใหญ่จะใช้รักษามะเร็งเต้านม และมะเร็งต่อมลูกหมาก

การรักษาอื่นๆ

เช่นการให้ภูมิเพื่อทำลายเซลล์เช่น interferon เป็นต้น


การเจาะเลือดเพื่อตรวจมะเร็ง
การเจาะเลือดเพื่อตรวจมะเร็ง การเจาะเลือดเพื่อตรวจหาโรคมะเร็งหรือที่เรียกว่า Tumor marker เป็นสารซึ่งอาจจะเจอในเลือด ปัสสาวะ เนื้อเยื่อต่างๆ มากกว่าปกติสารเหล่านี้ถูกสร้างโดยเนื้อมะเร็ง หรือปฏิกิริยาของร่างกายต่อมะเร็ง และจากเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็ง

มะเร็งเต้านม
การตรวจมะเร็งเต้านม

คุณผู้หญิงควรจะอ่านทุกคนครับ ท่านจะได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยง แนวทางการค้นหาโรคในระยะเริ่มต้น รวมทั้งวิธีการผ่าตัดและวิธีการรักษาอย่างอื่น และโรคแทรกซ้อนของการรักษาแต่ละวิธี


มะเร็งลำไส้ใหญ
การตรวจระบบทางเดินอาหาร

พบมาก สามารถรักษาให้หายขาดถ้าวินิจฉัยได้เร็ว ท่านจะทราบปัจจัยเสี่ยง การตรวจวินิจฉัย และการรักษา


มะเร็งปากมดลูก
1

เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยสำหรับผู้หญิง หากพบเร็วรักษาหายขาดหากพบช้าอาจจะทำให้เสียชีวิต คุณผู้หญิงควรจะอ่านทุกคนครับ


มะเร็งปอด
การส่องกล้องตรวจมะเร็ง

อัตราการตายสูงมาก พบมากในผู้ชาย รักษาหายขาดถ้าวินิจฉัยได้เร็ว


มะเร็งตับ
ดีซ่าน

ท่านที่ดื่มสุรา ท่านที่เป็นตับอักเสบเรื้อรังท่านเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ ท่านจะได้ทราบว่ามะเร็งตับมีหลายชนิด รวมทั้งอาการและการวินิจฉัย


มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เม็ดเลือดขาว

เป็นมะเร็งที่พบไม่บ่อย ปัจจุบันสามารถรักษาให้หายขาด หากรักษาเร็วมีภาพเซลล์มะเร็งให้ดูครับ พร้อมทั้งอาการและวิธีการรักษา


มะเร็งไฝ
มะเร็งไฝ

พบไม่บ่อย แพร่กระจายเร็ว ท่านจะทราบว่าไฝปกติและมะเร็งไฝแตกต่างกันอย่างไร น่าสนใจครับ


มะเร็งต่อมลูกหมาก
การตรวจมะเร็ง

มะเร็งที่พบในผู้ชายโดยเฉพาะผู้สูงอายุ มักจะมีอาการปัสสาวะลำบากต้องเบ่ง การตรวจวินิจฉัยไม่ยาก


ปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็ง
สุรา

เกิดจากสารเคมี การติดเชื้อ สุรา อาหาร ควรอ่านทุกคนครับเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านและครอบครัว


อาหารต้านมะเร็ง
อาหารสุขภาพ

โรคมะเร็งนอกจากจะเป็นกรรมพันธุ์ การดำเนินชีวิตที่ไม่ระวังอาจจะชักนำท่านไปสู่โรคมะเร็ง โดยเฉพาะเรื่องอาหาร รับประทานอาหารอย่างไร ปรุงอาหารอย่างไรจึงจะห่างไกลมะเร็ง


มะเร็งผิวหนัง

มะเร็งผิวหนัง

พบบ่อยเป็นอันดับที่สอง เกิดจากแสงแดด โดยเฉพาะผู้ที่เคยถูกแดดเผามาก่อน แพร่กระจายช้า โดยมากมักจะหายขาดพบได้บ่อยมีสามชนิดคือ basalcell carcinoma  Squamous cell carcunoma  Malignant melanoma


มะเร็งต่อมไทรอยด์
มะเร็ง

มะเร็งต่อมไทรอยด์พบได้ทุกวัย มาด้วยเรื่องก้อนที่คอ ไม่เจ็บปวด ก้อนโตช้า การรักษามักจะได้ผลดี อ่านมะเร็งต่อมไทรอยด์


มะเร็งรังไข่์
มะเร็งรังไข่

มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบมากอันดับห้าของมะเร็งในผู้หญิง และอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับสี่ อ่านที่มะเร็งรังไข่

 

การป้องกันโรคมะเร็ง ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง