คนท้อง ดื่มกาแฟได้หรือไม่

กาแฟ Caffeine

กาแฟ Caffeine พบมากในกาแฟ ชา น้ำอัดลมโดยมีปริมาณ Caffeine 127 mg ,107 mg, 65 mg ตามลำดับ พบว่าหากดื่มกาแฟปริมาณวันละ 12-24 แก้วจะพบความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกของหนู สำหรับในคนมีการศึกษาอาจจะทำให้เกิดการแท้งเมื่อรับปริมาณ Caffeine มากกว่า 200 มก คำแนะนำสำหรับคนท้องแนะนำให้ดื่มน้อยกว่า 2 แก้วต่อวัน

เครื่องดื่มที่คนนิยมดื่มคือกาแฟและชา เครื่องดื่มทั้งสองชนิดมีความปลอดภัยสำหรับคนทั่วไป แต่สำหรับคนตั้งครรภ์ควรจะจำกัดการดื่มเพราะอาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพ

ข้อดีของกาแฟ

 • กาแฟเป็นเครื่องดื่มที่เติมพลังทำให้ไม่ง่วง และตื่นตัวตลอดเวลา
 • กาแฟเมื่อนำมาผสมกับยาแก้ปวดศีรษะใช้บรรเทาอาการปวดศีรษะ
 • กาแฟยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบ ลดการเสียหายของเซลล์ ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน

คนท้องดื่มกาแฟได้หรือไม่

ผลเสียของกาแฟ

คนตั้งครรภ์จะขับกาแฟช้ากว่าคนทั่วไป1.5 -3.5เท่า ดังนั้นจึงมีกาแฟในกระแสเลือดสูงกว่าคนปกติทำให้เกิดอาการได้บ่อย กาแฟสามรถเข้าสู่รกและเข้าสู่ทารกในครรภ์ซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของทารก เช่น

 • การแท้ง
 • การคลอดก่อนกำหนด
 • เด็กทารกมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ
 • มีการศึกษาพบว่าคุณแม่ที่ดื่มกาแฟระหว่างตั้งครรภ์จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมของเด็ก เช่น มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ และซุกซน อาการไม่มาก

สมาคมสูตินรีแพทย์อเมริกาแนะนำให้คนตั้งครรภ์ไม่ควรดื่มกาแฟเกิน 200 มิลิกรัมต่อวัน เนื่องจากปริมาณกาแฟดังกล่าวไม่ทำให้เกิดการแท้ง หรือทารกคลอดก่อนกำหนด และทารกน้ำหนักน้อย

นอกจากนั้นกาแฟยังมีผลต่อความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ มีนงง ท้องร่วง เครื่องดื่มที่ค่อนข้างปลอกภัยสำหรับคนตั้งึรรภ์คือ น้ำขิง น้ำจากใบ peppermint น้ำมะนาว

ปริมาณกาแฟอินในเครื่องดื่มแต่ละชนิด

 • กาแฟซอง  240-ml มีปริมาณกาแฟอิน 60–200 mg
 • กาแฟชง 240 ซีซี มีปริมาณกาแฟอิน 135 มิลิกรัม
 • ชาชง 240 ซีซี มีปริมาณกาแฟอิน45 mg
 • ชาซอง 240 ซีซี มีปริมาณกาแฟอิน 26-35 mg
 • กาแฟ Espresso: 30-ml มีปริมาณกาแฟอิน30–50 mg per
 • เครื่องดื่มชูกำลัง 240-ml มีปริมาณกาแฟอิน120 mg per 8-oz
 • น้ำอัดลม 355-ml30–60 mg
 • Cocoa beverage: 3–32 mg per 8-oz (240-ml) serving
 • Chocolate milk 240-ml:มีปริมาณกาแฟอิน 2–7 mg
 • Decaffeinated coffee:240-ml 2–4 mg per
 • Dark chocolate 1ชิ้น  มีปริมาณกาแฟอิน 30 มิลิกรัม

สำหรับคนตั้งครรภ์ต้องตรวจสอบว่าเครื่องดื่มมีปริมาณกาแฟอินในเครื่องดื่มที่รับประทานว่ามีมากหรือน้อย

Coffee Amount

Caffeine

mg

coffee, generic 8 oz 95-200
coffee, McDonalds 16 oz 145
coffee, Peets 16 oz 260
coffee, Starbucks 16 oz 260-360
coffee, Dunkin' 14 oz 210
caffe Americano, Starbucks 16 oz 225
coffee, Dunkin' cold brew 14 oz 260
coffee, Starbucks iced 16 oz 165
caffe latte, Starbucks 16 oz 150
espresso, Starbucks

1.5 oz

(1 shot)

150
flat white, Starbucks 12 oz 130
espresso, generic

1 oz

(1 shot)

64
Nespresso capsules 1 60
coffee, generic instant 8 oz 75
coffee, Starbucks decaffeinated 16 oz 25
coffee, generic decaffeinated 8 oz 2-15
Tea Amount Caffeine
chai latte, Starbucks 16 oz 95 mg
black tea, brewed 1 bag 55-95 mg
green tea, brewed 1 bag 45-95 mg
black tea, decaffeinated 1 bag <5 mg
Tazo Iced Black Tea 14 oz 31-45 mg
Honest T Organic Just Black T 17 oz 86 mg
Snapple Lemon Tea 16 oz 37 mg
Lipton Lemon Iced Tea 17 oz 21 mg
Soft drinks Amount Caffeine
Pepsi Zero Sugar 12 oz 69 mg
Mountain Dew 12 oz 54 mg
Diet Coke 12 oz 46 mg
Dr. Pepper 12 oz. 41 mg
Pepsi 12 oz 38 mg
Diet Pepsi 12 oz 36 mg
Coca-Cola Classic 12 oz 34 mg
Cherry Coke 12 oz. 34 mg
Barq's Root Beer 12 oz 22 mg
7-Up 12 oz 0 mg
Sierra Mist 12 oz 0 mg
Sprite 12 oz 0 mg
Energy drinks Amount Caffeine
Red Bull 8.5 oz 80 mg
Mountain Dew Amp Original 16 oz 142 mg
5-Hour Energy Regular 1.9 oz 200 mg
Monster Energy 16 oz 160 mg
Rockstar Energy Original 16 oz 160 mg
Starbucks Doubleshot Energy 15 oz 135 mg
Vitaminwater Energy Tropical Citrus 20 oz 50 mg
Desserts Amount Caffeine
Hershey's Special Dark chocolate 1 bar 20 mg
Hershey's milk chocolate 1 bar 9 mg
Ben & Jerry's coffee ice cream 2/3 cup 65 mg
Dreyer's or Edy's coffee ice cream 2/3 cup 14 mg
hot cocoa mix 8 oz 1-3 mg
chocolate milk 8 oz 5-8 mg

สำหรับคนที่เลี้ยงลูกด้วยนมคุณแม่

สมาคมสูติศาสตร์แนะนำว่าคุณแม่สามารถดื่มกาแฟได้เพราะจะมีกาแฟอินผ่านไปทางน้ำนมเพียงเล็กน้อย ให้คุณแม่จำกัดการดื่มมิให้เกิน 2 แก้วต่อวัน เพราะหากดื่มมากกว่านั้นอาจจะทำให้เด็กนอนไม่หลับ

วิธีการลดกาแฟ

การลดปริมาณกาแฟควรจะทำตั้งแต่วางแผนที่จะตั้งครรภ์ หากหยุดทันทีแล้วเกิดอาการ เช่น หงุดหงิด ปวดศีรษะ ให้ลองทำตามคำแนะนำนี้

 • ให้ค่อยๆลดปริมาณกาแฟเช่น ลดจำนวนครั้งที่ดื่มต่อวัน ลดปริมาณกาแฟในแต่ละแก้ว หรือลดปริมาณกาแฟที่ดื่มแต่ละครั้งจนปริมาณกาแฟที่ดื่มไม่เกิน 200 มิลิกรัมต่อวัน
 • ดื่มเครื่องดื่นชนิดอื่นแทนกาแฟ เช่นน้ำขิง หรือเลือกเครื่องดื่มที่มีปริมาณกาแฟน้อย
 • ใช้กาแฟที่มีกาแฟอินต่ำเป็นแก้วที่สอง

สรุป

 • ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ากาแฟมีผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก และคนตั้งครรภ์ ดังนั้นควรจะจำกัดปริมาณกาแฟ
 • คนตั้งครรภ์ไม่ควรดื่มกาแฟมากกว่าวันละ200 มิลิกรัมไม่เกิน 2 แก้ว
 • หากคุณแม่เลี้ยงบุตรด้วยนมคุณแม่ก็ไม่ควรจะดื่มกาแฟเกิน 2 แก้วต่อวัน