jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ปัญหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธุ์ระหว่างการตั้งครรภ์

 

 

ระหว่างการตั้งครรภ์จะมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่

หากการตั้งครรภ์ดำเนินตามปกติ คุณสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้จนไตรมาส 3 หากคุณมีแนวโน้มที่จะคลอดก่อนกำเนิด หรือมีปัญหาเกี่ยวกับรกแพทย์ก็จะแนะนำให้หยุดการมีเพศสัมพันธ์ หากแพทย์ไม่ได้พูดก็ควรจะถามว่า คุณมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่

การมีเพศสัมพันธ์ทำให้เกิดการแท้งบุตรหรือไม่

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการมีเพศสัมพันธ์อาจจะทำให้เกิดการแท้งโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ในระยะ 3 เดือนแรก แต่สาเหตุของการแท้งเป็นผลจากความผิดปกติทางยีน หรือการเติบโตของตัวอ่อนมากกว่าเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์

 

การมีเพศสัมพันธ์เป็นอันตรายต่อเด็กหรือไม่

ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเพราะธรรมชาติให้มดลูกที่แข็งแรงและมีน้ำคร่ำเป็นตัวป้องกันเด็ก และมีเยื่อเมือกที่ปากมดลูกป้องกันเชื้อแบคทีเรีย แต่อย่างไรก็ตามอย่าสอดให้ลึกเกินไปเพราะอาจจะทำให้ปวด

การถึงจุดสุดยอดทำให้คลอดก่อนกำหนดหรือไม่

การถึงจุดสุดยอดทำให้มดลูกบีบตัวแต่ไม่ทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดหากการตั้งครรภ์นั้นปกติ

ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กรณีไหนบ้าง

ควรสวมถุงยางคุมกำเนิดหรือไม่

ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีคู่ครองหลายคนหรือมีคนใหม่ให้สวมถุงยางเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เพราะนั้นอาจจะเป็นสาเหตุให้การติดเชื้อไปสู่เด็กและเกิดคลอดก่อนกำหนด

มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางเพศอย่างไรในขณะตั้งครรภ์

ระยะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ความต้องการของผู้หญิงลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน และอาการคลื่นไส้อาเจียน ระยะ3-6เดือนความต้องการของคนท้องจะกับสู่ปกติ และบางคนพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์เนื่องจากเลือดที่ไหลเวียนไปยังเต้านมและอวัยวะเพิ่มมากขึ้น ระยะ 3 เดือนก่อนคลอด ความต้องการทางเพศยังคงมีอยู่ต่อเนื่องจะติดปัญหาเรื่องขนาดครรภ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ปัญหาเรื่องปวดหลัง และปัญหาเรื่องเหนื่อยง่ายอาจจะลดความต้องการลง

หลังคลอดจะมีเพศสัมพันธ์กันเมื่อไร

ขึ้นกับการคลอดแต่ละชนิด และโรคแทรกซ้อน ในคนปกติหลังคลอด 3 สัปดาห์ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้