โรค toxoplasmosis

อุจาระของแมวจะมีพยาธิ์ที่เรียกว่า toxoplasma gondii ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค toxoplasmosis แม้ว่าจะพบได้น้อย แต่หากเป็นแล้วจะส่งผลต่อเด็กเป็นอย่างมาก เราจะได้รับเชื้อนี้จากเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อน หรือได้จากการรับประทานผักและผลไม้ที่ปนเปื้อน


toxoplasmosis

 

สำหรับท่านที่เลี้ยงแมวอาจจะติดเชื้อนี้แล้วโดยที่ไม่มีอาการของโรคtoxoplasmosis เป็นอย่างไร

 • อ่อนเพลีย
 • มีไข้
 • ต่อมน้ำเหลืองโต
 • บางคนอาจจะไม่มีอาการ

พบโรค toxoplasmosis นี้บ่อยแค่ไหน

ที่อเมริกาพบเด็กติดโรคนี้1/1000-8000 ที่ประเทสไทยไม่มีสถิติ

การติดเชื้อ toxoplasmosis นี้ส่งผลอย่างไรกับเด็ก

หากคุณแม่ไม่มีภูมิต่อเชื้อนี้ และได้รับเชื้อนี้ขณะตั้งครรภ์ก็อาจจะทำให้เด็กติดเชื้อได้โดยพบว่า

 • หากติดเชื้อในระหว่างสัปดาห์ที่ 10-24 เด็กจะมีโอกาสติดเชื้อร้อยละ 5-6 โดยอาจจะทำให้เกิดการแท้ง คลอดก่อนกำหนด เด็กตัวเล็ก ไข้ ตัวเหลืองตาเหลือง มีความผิดปกติเกี่ยวกับจอประสาทตา ปัญญาอ่น ศีรษะมีขนาดเล็ก ชัก
 • หากเกิดการติดเชื้อไตรมาสสามของการตั้งครรภ์ก็มักจะไม่ส่งผลต่อเด็กเพราะอวัยวะต่างๆของเด้กสมบูรณ์แล้ว

เราจะป้องกันโรค toxoplasmosis นี้ได้อย่างไร

 • ห้ามแมวเข้าบริเวณครัว
 • ห้ามเลี้ยงแมวด้วยเนื้อสด
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสอุจาระแมว
 • ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสแมว
 • ทำความสะอาดครัวก่อนและหลังทำครัว
 • ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
 • เมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านต้องให้ปรุงให้สุก
โรคแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์  

 

 

เพิ่มเพื่อน