jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การตรวจ Ultrasound Exams

Ultrasound คืออะไร

 อัลตร้าซาวด์ คือ คลื่นเสียงความถี่สูง 3.5 - 7 megahertz ที่ปล่อยออกมาจากหัวตรวจ (Transducer) ที่สัมผัสกับผนังหน้าท้องของแม่ คลื่นเสียงจะไปตกกระทบที่เนื้อเยื่อแล้วสะท้อนกลับมา เครื่องก็จะอ่านผลเป็นความเข้มหรือจางขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของเนื้อเยื่อ ภาพที่แสดงให้เห็นทางจอภาพจะแสดงในรูปแบบของจุด (Pixel) เช่น ถ้าเป็นเนื้อเยื่อที่มีความหนาแน่นมาก เช่น กระดูก ก็จะแสดงให้เห็นเป็นสีขาว ถ้าเป็นเนื้อเยื่อก็จะเป็นส่วนที่มืดมากขึ้น ถ้าเป็นของเหลวก็จะเป็นสีดำ เป็นต้น การตรวจอัลตร้าซาวด์ในขณะตั้งครรภ์คลื่นเสียงจะผ่านผนังหน้าท้องของแม่ ไปยังทารกในครรภ์ แล้วสะท้อนกลับมาสร้างเป็นภาพให้เห็นทางจอภาพ

การตรวจ ultrasound ไม่เหมือน x-ray ตรงที่ใช้คลื่นเสียงแทนรังสีซึ่งปลอดภัยสำหรับแม่และเด็ก

การทำงานของ ultrasound เป็นอย่างไร

เครื่องตรวจultrasound

หัวนำเสียงตรวจทางหน้าท้อง

หัวนำเสียงตรวจทางช่องคลอด

ultrasound ที่ใช้อยู่สามารถทำให้เราเห็นภาพขณะนั้น เราสามารถเห็นภาพหัวใจเด็กเต้น เห็นการเคลื่อนไหวของแขน ขา ทำให้เราสามารถติดตามการพัฒนาของทารก จำนวนของทารก ตำแหน่งของทารก และตำแหน่งของรก  ประโยชน์อีกอันหนึ่งคือ Doppler ultrasound ซึ่งทำให้เราได้ยินเสียงหัวใจเด็กเต้น

ชนิดของ Ultrasound

ชนิดของ ultrasound มีด้วยกัน 7 ชนิด แต่หลักการทำงานเหมือนกันประโยชน์ของ ultrasound

หญิงตั้งครรภ์ทุกคนไม่จำเป็นต้องใช้ ultrasound ในการตรวจเสมอไป แพทย์จะใช้ตรวจในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เพื่อค้นหาปัญหาและติดตามการเจริญเติบโตของทารกตัวอย่างประโยชน์ของ ultrasound


วิธีการตรวจ ultrasound

ให้ดื่มน้ำและกลั่นปัสสาวะก่อนตรวจ ถ้าตรวจ ultrasound ทางหน้าท้องจะเปิดหน้าท้องแล้ใช้ครีมทาหน้าท้องและใช้หัวนำเสียงวางบนครีม

ความปลอดภัย

ultrasound ได้ใช้ตรวจผู้ป่วยมากกว่า 30 ปียังไม่พบว่ามีปัญหาโรคแทรกซ้อน

ไตรมาสแรก

ตั้งครรภ์ไตรมาส 2

ตั้งครรภ์ไตรมาสสาม

นอกจากนี้ยังใช้ ultrasound ที่ตรวจทางช่องคลอดตรวจหาตำแหน่งเลือดออกขณะตั้งครรภ์ และการตั้งครรภ์นอกมดลูก

การตรวจอัลตร้าซาวด์ที่ใช้ในสูติกรรมมี 2 ชนิดคือ

การตรวจอัลตร้าซาวด์ทั่วๆไปในการตรวจครรภ์จะใช้เพื่อ

การตั้งครรภ์

การตรวจขณะตั้งครรภ์  
เพิ่มเพื่อน