jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่37

 

การเปลี่ยนแปลงตัวคุณแม่

ความสูงของมดลูก หรือน้ำหนักคุณแม่จะไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน โดยเฉลี่ยน้ำหนักคุณแม่จะเพิ่มขึ้น 10-15 กิโลกรัมตลอดการตั้งครรภ์ ปริมาณน้ำคร่ำในสัปดาห์นี้จะเริ่มลดลง มดลูกจะมีการบีบตัวหรือที่เรียกว่าเจ็บท้องหลอกเพิ่มมากขึ้น เมื่อใกล้คลอดปากมดลูกจะเปิดและบางในช่วงการตั้งครรภ์บริเวณปากมดลูกจะมีเมือกที่เรียกว่า mucus plug ซึ่งป้องกันการติดเชื้อ เมื่อเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการคลอดปากมดลูกเริ่มเปิดและบาง เมือกนี้จะหลุดออกมาซึ่งปกติจะมีสีขาว หรือแดงเรื่อๆซึ่งคุณแม่หลายท่านไม่ทันสังเกต ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเริ่มคลอดซึ่งอาจจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงจนเป็นสัปดาห์ขึ้นกับ

การเปลี่ยนแปลของทารก

ทารกจะมีความยาวประมาณ 45 เซ้นติเมตรหนักประมาณ 2.7-3.1 กิโลกรัม ช่วงนี้ทารกพร้อมที่จะออกมาดำเนินชีวิตบนโลกนี้ได้แล้ว แต่แพทย์ก็ยังรอจนครบกำหนด 39 สัปดาห์จึงจะทำคลอด แต่หากช่วงนี้มีเหตุจำเป็นก็คลอดได้ ระยะนี้หัวเด็กควรจะลงช่องเชิงกรานแล้ว

การเตรียมตัวสำหรับการดูแลทารก

การเตรียมการสำหรับทารก

สัญญาณว่าใกล้คลอด

สัญญาณว่าใกล้คลอดซึ่งอาจจะเกิดก่อนคลอดไม่กี่วันหรือสัปดาห์

แพทย์จะแนะนำเรื่อง

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่36 การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่38

 

เพิ่มเพื่อน