ไข้หวัดนก


เตรียมโรงยิมเป็นโรงพยาบาลสนาม


ผู้ป่วยทุกคนสวมหน้ากาก เตียงวางห่างจากกัน


ระหว่างเตียงมีผ้ากั้น


ความแออัดของผู้ป่วยวิถีชีวิตเปลี่ยนไป


ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาทำงาน