การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ทำลายไก

ข้อที่ต้องเน้นสำหรับผู้ที่เลี้ยงไก่หรือผู้ทำลายไก่

 • ต้องให้ความรู้ว่าการสัมผัส เสมหะ น้ำลาย สารคัดหลั่ง อุจาระของสัตว์ที่เป็นโรคอาจจะทำให้คนติดเชื้อโรค และเมื่อเสร็จงานต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำอย่างน้อย 20 วินาที หรืออาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดอื่น
 • ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้ออย่างครบ

การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่และมีการติดเชื้อรวมทั้งผู้ที่ทำลายไก่ที่ติดเชื้อ

องค์การอนามัยโลกได้แนะนำการป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดนกจากฟาร์มที่สงสัยว่าจะติดเชื้อไข้หวัดนก การสัมผัส เสมหะ น้ำลาย สารคัดหลั่ง อุจาระของสัตว์ที่เป็นโรคอาจจะทำให้คนติดเชื้อโรค จึงมีคำแนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

 • ผู้ที่เคลื่อนย้ายหรือผู้ที่ทำลายสัตว์จะต้องสวมีเครื่องป้องกันการติดเชื้อ
 • ผู้ที่สัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรคควรจะล้างมือบ่อยๆ สำหรับผู้ที่ทำการเคลื่อนย้ายหรือทำลายไก่ควรจะล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังจากเสร็จงาน
 • ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ทำลายไก่ เช่นเล้าหรือตลาด

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 • ผู้ที่สัมผัสกับสัตว์ที่ป่วยหรือฟาร์มที่เป็นโรคต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด สำหรับผู้ที่ทำลายไก่ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และได้รับยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งไวัรัสไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนกพร้อมกัน ซึ่งจะทำให้เชื้อเกิดการกลายพันธ์
 • ในการติดตามโรคต้องติดตามสมาชิกในครอบครัวด้วย ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่มีภูมิต่ำ อายุ 60 ปีไม่ควรทำงานในฟาร์ม
 • ต้องมีการตรวจเลือดหาภูมิต่อไข้หวัดนก

การให้ยาป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่

 • ผู้ที่ทำงานควรจะได้รับยาต้านไวรัสในช่วงที่ทำงานยาที่ให้ได้แก่ oseltamivir

อุปกรณ์ที่สวมใส่สำหรับป้องกันการติดเชื้อในขณะทำลายไก่

 • เสื้อคลุมแขนยาวคลุมถึงปลายแขนและสวมเสื้อพลาสติกคลุมทับอีกชั้นหนึ่ง
 • ถุงมือยางต้องเป็นชนิหนาซึ่งสามารถทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ หรือถุงมือชนิดใช้แล้วทิ้ง หากต้องใส่ถุงมือเป็นเวลานาน อาจจะใส่ถุงมือผ้าไว้ก่อนสวมถุงมือยาง เมื่อเลิกทำงานต้องรีบถอดถุงมือ และล้างมือก่อนที่จะไปสัมผัสสิ่งอื่น หากถงมือเสียหายหรือขาดต้องเปลี่ยนถุงมือทันที
 • หน้ากาก N95 หากไม่มีให้ใช้หน้ากากสำหรับผ่าตัด
 • แว่นตากันสิ่งแปลปลอม
 • รองเท้ายางหรือรองเท้าบูท
 1. ผู้ที่สัมผักไก่ที่เป็นโรคต้องล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ
 2. ทำความสะอาดเล้าหรือตลาดที่ติดเชื้อ
 3. ต้องเฝ้าระวังที่ผู้ที่สัมผัสไก่ที่ติดเชื้อ

กลับหน้าเดิม