การล้างมือ

การล้างมือ

โรคหลายโรคติดต่อโดยมีมือเป็นตัวนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย การล้างมือเป็นวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อทั้งทางเดินหายใจและการสัมผัส โรคที่ติดต่อและทำให้เสียชีวิตคือ ไข้หวัดมรณะหรือ SARS ไข้หวัดนก โรคโควิด19 ดังนั้นจึงจำเป็นต้องล้างมืออย่างถูกวิธี

หากเราไม่ล้างมือจะเกิดอะไรขึ้น

ท่านอาจจะนำเชื้อที่ติดมือท่านเข้าสู่ร่างกายทาง

 • ทางตา
 • ทางจมูก
 • ทางปาก

โรคที่ติดต่อที่สำคัญและพบบ่อยโดยมีมือเป็นพาหะนำโรคได้แก่ไข้หวัดใหญ่ นอกจากนั้นยังอาจจะนำเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบเอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ท้องร่วง

จะล้างมือเมื่อไร

 • หลังการจามหรือไอ หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
 • ก่อนและหลังอาหาร
 • ก่อนและหลังการเข้าห้องน้ำ
 • ก่อนและหลังการสูบบุหรี่
 • ก่อนและหลังการเตรียมอาหาร
 • ก่อนและหลังการทำงาน
 • เมื่อกลับจากทำงาน

ล้างมือด้วยอะไร

 • สบู่ หรือสบู่เหลว สบู่ก้อนเหมาะสำหรับใช้เป็นการส่วนตัวในบ้าน แต่ในที่สาธารณะควรจะเป็นสบู่เหลว
 • หากไม่มีสบู่อาจจะใช้แอลกอฮอล์ หรือไม่แน่ใจในความสะอาดของน้ำ หรือต้องการฆ่าเชื้ออาจจะใช้ยาฆ่าเชื้อซึ่งส่วนใหญ่มีแอลกอฮอลล์เหลวเป็นส่วนผส
 • ล้างด้วยนำเปล่าให้น้ำไหลผ่านมือ

วิธีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

การล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์

 • หากว่าไม่มีน้ำสำหรับล้างมือ
 • หรือไม่แน่ใจในความสะอาดของน้ำ
 • เราสามารถใช้แอลกอฮอล์ช่วยทำความสะอาดของมือ
 • ก่อนอื่นต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำเปล่า
 • เช็ดมือให้แห้งด้วยผ้า หากไม่แห้ง น้ำจะเจือจางแอลกอฮอล์ทำให้ออกฤทธิ์ไม่ดี
 • เมื่อมือแห้งแล้วจึงใช้แอลกอฮอล์ลูบทั้งฝ่ามือ หล้งมือ ซอกนิ้ว ปลายนิ้ว

ใช้แอลกอออล์กับมือเด็กได้หรือไม่

 • สามารถใช้กับมือเด็กได้อย่าปลอดภัย คอยระวังอย่าให้เด็กรับประทาน

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการล้างมือ

 • ผ้าเช็ดมือควรจะใช้สำหรับคนแต่ละคน ไม่ควรใช้ร่วมกัน
 • ให้ใช้ผ้าหรือกระดาษที่ใช้ครั้งเดียว
 • ไม่ต้องใช้ฟองน้ำ หรือผ้าในการล้างมือ เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจจะมีเชื้อโรคอยู่

ข้อแนะนำสำหรับการล้างมือในเด็ก

 • ฝึกเด็กให้เป็นนิสัยโดยให้ล้างมือ ก่อนรับประทานอาหาร หลังจากเข้าห้องน้ำ หลังจากเล่น หลังจากสัมผัสสัตว์เลี้ยง หลังจากไอหรือจาม
 • ต้องสอนให้เด็กเห็นวิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง

ล้างมืออย่างไร

 

การล้างมือให้ถูกสุขลักษณะประกอบไปด้วยขั้นตอนใหญ่ๆ 10 ขันตอนขอให้ท่านผู้อ่านได้นำไปปฏิบัติจนเป็นนิสัยและสอนคนใกล้ชิดให้ปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคที่ติดต่อทางมือเช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคซาร์ ขั้นตอนการล้างมือมีดังนี้

ขั้นแรกเปิดน้ำล้างมือทั้งสองข้างให้ชุ่มน้ำ ท่านผู้ปกครองควรจะสอนบุตรหลานของท่านให้กระทำก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง เพราะเชื้อหลายชนิดที่เกิดจากเชื้อโรคที่เกาะบนมือ
ขั้นที่สองปล่อยน้ำให้ไหลบนมือให้ชุ่มและล้างเอาสิ่งสกปรกออกไปบางส่วน
ขั้นที่สาม ใช้กดเอาสบู่เหลวให้เพียงพอแก่การล้างมือ
ขั้นที่สี่ ทำการฟอกมือทั้งสองข้าง ต้องฟอกฝ่ามือ หลังมือ ซอกนิ้ว ปลายนิ้ว ถึงระดับข้อมือ ล้างแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 20 วินาที
ขั้นที่ห้า ปล่อยน้ำให้รินไหลมือทั้งสองข้างจนไม่มีฟองสบู่
ขั้นที่6 หยิบกระดาษเช็ดมือหรือผ้าเช็ดมือ
ขั้นที่7เช็ดมือทั้งสองข้างให้แห้ง ท้องซอกนิ้ว หลังมือ
ขั้นที่8 ใช้กระดาษจับก๊อกน้ำและปิดน้ำ
ขั้นที่9 ทิ้งกระดาษในตรพกร้า
ขั้นที่10 ตรวจดูความเรียบร้อยว่าไม่ได้ทำห้องให้สกปรก