jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การติดเชื้อ HPV ในผู้ชาย

การติดเชื้อ HPV ในผู้ชาย Genital human papillomavirus (HPV) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีมากกว่า 100 ชนิด

เชื้อนี้ก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขค่อนข้างมาก โดยพบว่าการติดเชื้อบางชนิดจะมีความสัมพันธ์กับมะเร็งปากมดลูก การติดเชื้อนี้พบได้บ่อยในผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ เพราะเชื้อนี้ติดต่อทางเพศสัมพันธุ์

สำหรับผู้ชายการติดเชื้อชนิดนี้จะทำให้เกิดโรคหูดที่อวัยวะเพศ และที่ทวารหนัก

พบการติดเชื้อ HPV ในผู้ชายบ่อยแค่ไหน

ถึงแม้ว่าจะพบการติดเชื้อได้บ่อยในผู้ชาย แต่ส่วนใหญ่ไม่เกิดอาการ และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่จะมีการติดเชื้อบางชนิดที่ทำให้เกิดโรคหูด หรือมะเร็ง

อาการและอาการแสดงของโรคติดเชื้อ hpv ในผู้ชายเป็นอย่างไร

อาการของหูด

อาการของมะเร็งทวารหนัก

อาการของมะเร็งอวัยวะเพศ

การติดต่อ

ผู้ชายจะได้รับเชื้อนี้จากการมีเพศสัมพันธุ์ทางช่องคลอดหรือทางทวารหนัก โชคไม่ดีที่ไม่มีการตรวจหาว่าใครติดเชื้อHPV ในระยะเริ่มต้น และก็ไม่มีการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นเหมือนมะเร็งปากมดลูก ดังนั้นคุณผู้ชายต้องป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ HPV และมั่นตรวจหาว่ามีหูดขึ้นที่อวัยวะเพศหรือที่ทวารหนักหรือไม่

การรักษาโรคติดเชื้อ HPV

ยังไม่มียาที่รักษาการติดเชื้อ HPV การรักษาส่วนใหญ่ก็รักาาตามอาการ หากมีหูดก็เอาออกทั้งการใช้ยาจี้ หรือการผ่าตัดเหมือนของผู้หยิง

ใช้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจะป้องกันการติดเชื้อได้หรือไม่

ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าวัคซีนนี้สามารถได้ประโยชน์ในผู้ชาย ดังนั้นจึงไม่แนะนำ

เรื่องที่น่าอ่าน