jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

หูด

โรคหูดเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เรียกว่า human papillomavirus ซึ่งสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยการสัมผัส การแบ่งชนิดของหูดอาจจะแบ่งตามลักษณะของผื่น หรือตำแหน่งที่เกิดหูด

โรคหูด Warts หูดที่อวัยวะเพศ

หูดคืออะไร

หูดคือเนื้องอกที่ผิวหนังที่ติดเชื้อไวรัส human papillomavirus เชื้อไวรัสนี้สามารถติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการสัมผัส

อาการของโรคหูด

อาการจะเป็นก้อนที่ผิวหนังลักษณะผิวอาจจะเรียบ หรือขรุขระ สีอาจจะสีขาว ชมพู หรือสีน้ำตาลอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ แต่ที่ๆพบบ่อยคือ นิ้วมือ แขน ขา คลิกดูภาพ

 

สาเหตุโรคหูด

เกิดจากเชื้อ Papova virus เกิดจากการสัมผัสโดยตรงต่อเชื้อนี้ ระยะพักตัวประมาณ 1-6 เดือน

ชนิดของหูด

การตรวจวินิจฉัยโรคหูด

การวินิจฉัยโรคหูดส่วนใหญ่จะวินิจฉัยจากประวัตการเป็นโรค ตำแหน่ง และลักษณะของหูด แต่ในรายที่สงสัยอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมได้แก่

การรักษาโรคหูด

โรคหูด ชนิดของหูด การรักษาโรคหูด

โรคที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเพื่อน