การตรวจ Bleeding time


 

เป็นการวัดเวลาตั้งแต่เลือดไหลจนกระทั่งเลือดหยุดเป็นการตรวจว่าหลอดเลือดเส้นเล็กที่ผิวหนัง เมื่อผิวหนังของร่างกายเกิดบาดแผลจนมีเลือดไหลออกมาจะใช้เวลานานกี่นาที เลือดจึงจะสร้างลิ่มเลือดจนทำให้หยุดไหล

วิธีการตรวจ

ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตรัดที่แขนส่วนบนตรงที่ใช้วัดความดันเลือด แล้วอัดลมจนมีความดันขึ้นไปที่ 40 มิลลิเมตรปรอท ภายหลังจากนั้น จึงเลือกจุดบริเวณที่จะเจาะเลือดที่แขนท่อนล่าง โดยทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็กเจาะลงใต้ผิวหนัง ลึกประมาณ 1 มิลลิเมตร เมื่อเลือดไหลจึงเริ่มจับเวลา พร้อมกับผ่อนลมแผ่นยางรัด และซับเลือดทุก 30วินาทีจนเลือดหยุด

ค่าปกติ

เวลาที่ใช้จนเลือดหยุดประมาณ 1-9 นาที

การเตรียมตัวตรวจ

  • ให้แจ้งแพทย์ว่าท่านรับประทานยาอะไรอยู่ ยาบางชนิดอาจจะมีผลต่อการหยุดของเลือด เช่น dextran, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs),และยา salicylates
  • ไม่ควรหยุดยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ความผิดปกติ

ใช้เวลานานเกินไป

  • โรคหลอดเลือด
  • การทำงานของเกล็ดเลือดผิดปกติ
  • เกล็ดเลือดต่ำ
  • ขาดวิตามินซี
  • โรคตับ

การตรวจอื่นที่มักจะตรวจร่วมกัน

เพิ่มเพื่อน