ยาแก้ปวดลดไข้ Aspirin

จัดเป็นยาต้านอักเสบกลุ่ม NSAIDs ใช้รักษาอาการปวด ลดไข้ ลดการอักเสบ ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

ชื่อสามัญทางยา   Aspirin (แอสไพริน)

ยานี้มีผลข้างเคียงที่ผู้รับประทานจะต้องทราบ

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

ปัจจัยเสี่ยงต่อระบบทางเดินอาหาร

 • ยากลุ่ม NSAIDs จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนทางเดินอาหารได้แก่ เลือดออกทางเดินอาหาร แผลกระเพาะอาหาร กระเพาะทะลุ

ก่อนจะใช้ยา Aspirin จะต้องแจ้งแพทย์

 • หากคุณเป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้
 • หากท่านเคยเป็นโรคกระเพาะหรือแผลในกระเพาะอาหาร
 • หากคุณเคยเป็นโรคลำไส้อักเสบ Crohn's diseaseหรือ ulcerative colitis.
 • กำลังตั้งครรภ์หรือให้ยมบุตร
 • อายุน้อยกว่า 18 ปี หรือมากกว่า 65 ปี
 • เป็นโรคไตหรือโรคตับ
 • เป็นนิ่วในไต
 • มีปัญหาเรื่องโรคหลอดเลือด หรือโรคหัวใจ
 • เป็นโรคความดันโลหิตสูง
 • มีประวัติเลือดออกง่าย
 • เป็นโรค SLE
 • รับประทานยาหรือสมุนไพรอื่น
 • ประวัติเคยแพ้ยากลุ่ม NSAID (เช่น as aspirin, ibuprofen, diclofenac, and indometacin)

คำเตือนในการใช้ Aspirin

ไม่ควรใช้ Aspirin ในภาวะดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่แพ้ยา Aspirin หรือ NSAIDs
 • ผู้ที่กำลังเป็นโรคกระเพาะอาหาร
 • ผู้ที่ตั้งครรภ์ไตรมาศ3 หรือกำลังให้นมบุตร
 • เด็กอายุน้อยกว่า 16 ปี
 • ผู้ที่เลือดออกง่าย
 • โรคเกาต์
 • โรคตับหรือไตชนิดรุนแรง

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา Aspirin

 • ใช้รักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
 • ใช้รักษาป้องกันหลอดเลือดตีบ
 • ใช้บรรเทาอาการปวด(ต้องใช้ขนาดสูง)

ขนาดและวิธีรับประทาน

 • ให้ดื่มน้ำ 1 แก้วหลังจากรับประทานยา
 • อ่านสลากยาก่อนรับประทานยา
 • ให้รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ และรับประทานยาเวลาเดียวกัน
 • ขนาดของยาขึ้นกับโรค อายุของผู้ป่วย

ผลข้างเคียงของยา Aspirin

ผลข้างเคียงที่พบบ่อย

 • จุกเสียดแน่นท้อง (indigestion)
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน

ที่พบไม่บ่อย

 • ระคายกระเพาะทำให้เลือดออก
 • โรคหอบหืดกำเริบ

โรคแทรกซ้อนที่พบน้อย

 • ทำให้เกิดตับอักเสบ มีไข้ คลื่นไส้อาเจียน ตัวเหลืองตาเหลือง

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาทันทีและปรึกษาแพทย์

 • อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายอุจาระดำ
 • ผื่นคัน แน่นหน้าอก หอบเหนื่อย หน้า หนังตาบวม หอบหืดกำเริบ

จะต้องหลีกเลี่ยงอะไรหากรับประทานยา Aspirin

 • หลีกเลี่ยงการดื่มสุราเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกในกระเพาะอาหาร
 • ไม่ควรจะรับประทานยาในกลุ่มยาแก้อักเสบ NSAIDs
 • ไม่ควรรับประทานยาแก้ปวดหรือยารักษาไข้หวัดที่มีส่วนผสมของยากลุ่ม NSAID โดยจะต้องอ่านสลากยาก่อนรับประทาน
 • หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้าๆหากจะต้องออกแดดให้ทาครีมกันแดด SPF 15 หรือมากกว่า
 • หลีกเลี่ยงยาลดกระเพาะบางชนิดเพราะจะลดการดูดซึมยา

หากท่านรับประทานยาดังต่อไปนี้จะต้องแจ้งแพทย์

ข้อระวังในการใช้ยากลุ่ม NSAID NSAIDs