ยารักษาสิว Isotretinoin

ยาไอโซเตรทติโนอิน (Isotretinoin) เป็นยาเป็นยาในกลุ่มวิตามินเอ ยาชนิดนี้แม้ว่จะมีประสิทธิภาพในการรักษาสิวที่ดี แต่ผลข้างเคียงของยามีมากและรุนแรงโดยเฉพาะการใช้ยาอย่างผิดวิธี หรือใช้กับคนตั้งครรภ์ จึง้ต้องมีการควบคุมการใช้ โดยจำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์ก่อนจึงจะสามารถซื้อยาจากร้านขายยาได้

ยารักษาสิว Isotretinoin เป็นยาในกลุ่มกรดวิตามินเอ  ที่มีชื่อสามัญทางยาว่า ไอโสเตรติโนอิน Isotretinoin หรือ เรติโนอิกแอซิด (retinoic acid) การจัดจำหน่ายยาไอโซเตรทติโนอินที่มีในประเทศไทยได้แก่ ยารับประทานที่เป็นแคป ซูลชนิดนิ่ม ขนาด 10 และ 20 มิลลิกรัม และมีชื่อทางการค้าได้แก่ Isotretinoin 10 mg, Roaccutane® (โรแอคคูเทน) , Acnotin®,Sotret® (โซเทรท), Isotane® (ไอโซเทน) ,Acnotin (แอคโนติน) ,A-Cnotren (เอ-โคเทรน),Isotrex (ไอโซเทรกซ์) ,Proacne-10 (โปรแอคเน-10),Tinoin (ติโนอิน)

กลไกการออกฤทธิ์ของ isotretinoin โดยรวม คือ

 • ยาไอโซเตรทติโนอินจะทำให้ขนาดของต่อมไขมันใต้ผิวหนัง (Sebaceous gland) มีขนาดเล็กลงและกดการทำงานของต่อมไขมันทำให้ผลิตสารที่เป็นไขมัน (sebum) ลดลง
 • ป้องกันการอุดตันของต่อมไขมัน
 • ลดปริมาณเชื้อแบคทีเรีย Propionibacterium acnes (P. acnes)
 • ลดการอักเสบของสิว และยับยั้งการสร้างคอมีโดน (comedone)

 หลังการรับประทานยา ความเข้มข้นของยาที่ถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดจะขึ้นสูงเป็นระดับที่ใช้รักษาได้ภายใน 1 – 4 ชั่วโมง ซึ่งยานี้จะถูกเปลี่ยน แปลงโครงสร้างที่ตับ และสามารถถูกขับออกจากร่างกายโดยทางปัสสาวะและอุจจาระ

การใช้ยา Isotretinoin อย่างถูกต้องเป็นอย่างไร

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังของยา isotretinoin มีเป็นจำนวนมาก และบางอย่างจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การทำงานของตับ หรือระดับไขมันในเลือด ดังนั้นการซื้อยาจากร้านขายยามาใช้เองโดยมิได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ รวมถึงการได้รับยาจากคลินิกเสริมความงามที่ไม่ได้มีการตรวจร่างกาย ซักประวัติ และสั่งจ่ายยาอย่างเหมาะสมโดยแพทย์ อาจทำให้ผู้ที่รับประทานยาได้รับอันตรายจากยาจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยทั่วไปการใช้ยา isotretinoin ในช่วง 1 เดือนแรกอาการของสิวมักจะแย่ลง และจะค่อยๆ ดีขึ้นภายหลัง ในระหว่างที่  ใช้ยา isotretinoin อยู่นั้น อาจจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยารักษาสิวชนิดอื่น โดยเฉพาะชนิดทาภายนอก เนื่องจากการ  รับประทาน isotretinoin จะมีผลทำให้ผิวหนังแห้ง หลุดลอก และบางลง จนไม่สามารถทนต่อยารักษาสิวอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา isotretinoin ร่วมกับยา tetracycline เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดความดันในสมองสูงขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ ได้

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยารักษาสิว Isotretinoin

 • ยานี้อยู่ในรูปแบบแคปซูลใช้สำหรับรับประทานเพื่อรักษาและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคสิวที่มีอาการรุนแรง (severe cystic acne) ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะ
 • ยานี้ใช้รักษาความผิดปกติของผิวหนัง รวมทั้งมะเร็งบางชนิด

ขนาดและวิธีการใช้ยารักษาสิว Isotretinoin คือ

 • ขนาดรับประทานเริ่มต้น คือ 0.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวันเป็นเวลา 1 เดือน
 • หลังจากนั้นปรับขนาดเป็น 1 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวันเป็นเวลา 5-6 เดือน
 • ขนาดสูงสุดที่รับประทานไม่ควรเกิน 2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน(ขนาดยาโดยรวมไม่ควรเกิน 120-150 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม)
 • โดยปกติระยะเวลาที่รับประทานยาอยู่ที่ 5 – 6 เดือน
 • หากจะต้องกลับมารับประทานยาใหม่ ควรเว้นช่วงของการรับประทานยาอย่างน้อย 8 สัปดาห์
 • และสามารถหยุดการหยุดรับประทานยาได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องค่อยๆ ปรับขนาดยาลง
 • ควรรับประทานยานี้พร้อมอาหาร

วิธีการใช้ยารักษาสิว Isotretinoin

 • โดยทั่วไปรับประทานยานี้วันละ 2 ครั้งพร้อมอาหาร โดยกลืนแคปซูลยาพร้อมกับน้ำ 1 แก้วเพื่อป้องกันการระคายคอ
 • ห้ามเจาะ หรือเคี้ยวแคปซูล
 • ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด ห้ามเพิ่มหรือลดยาเอง หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
 • ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่ตั้งครรภ์ ก่อนเริ่มใช้ยานี้เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างการใช้ยานี้ และภายหลังการหยุดยานี้เป็นเวลา 1 เดือน ผู้ป่วยจะต้องทำการคุมกำเนิดอย่างเคร่งครัด โดยใช้วิธีคุมกำเนิดร่วมกัน 2 วิธีขึ้นไป
 • หากมีความจำเป็นต้องใช้ยาในเด็ก ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ยาทาสิวIsotretinoin | ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้ยา Isotretinoin | สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ  | อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา | ยารักษาสิว isotretinoin อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม