jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยารักษาสิว Isotretinoin

ยาไอโซเตรทติโนอิน (Isotretinoin) เป็นยาเป็นยาในกลุ่มวิตามินเอ ยาชนิดนี้แม้ว่จะมีประสิทธิภาพในการรักษาสิวที่ดี แต่ผลข้างเคียงของยามีมากและรุนแรงโดยเฉพาะการใช้ยาอย่างผิดวิธี หรือใช้กับคนตั้งครรภ์ จึง้ต้องมีการควบคุมการใช้ โดยจำเป็นต้องมีใบสั่งแพทย์ก่อนจึงจะสามารถซื้อยาจากร้านขายยาได้

ยารักษาสิว Isotretinoin เป็นยาในกลุ่มกรดวิตามินเอ  ที่มีชื่อสามัญทางยาว่า ไอโสเตรติโนอิน Isotretinoin หรือ เรติโนอิกแอซิด (retinoic acid) การจัดจำหน่ายยาไอโซเตรทติโนอินที่มีในประเทศไทยได้แก่ ยารับประทานที่เป็นแคป ซูลชนิดนิ่ม ขนาด 10 และ 20 มิลลิกรัม และมีชื่อทางการค้าได้แก่ Isotretinoin 10 mg, Roaccutane® (โรแอคคูเทน) , Acnotin®,Sotret® (โซเทรท), Isotane® (ไอโซเทน) ,Acnotin (แอคโนติน) ,A-Cnotren (เอ-โคเทรน),Isotrex (ไอโซเทรกซ์) ,Proacne-10 (โปรแอคเน-10),Tinoin (ติโนอิน)

กลไกการออกฤทธิ์ของ isotretinoin โดยรวม คือ

 หลังการรับประทานยา ความเข้มข้นของยาที่ถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดจะขึ้นสูงเป็นระดับที่ใช้รักษาได้ภายใน 1 – 4 ชั่วโมง ซึ่งยานี้จะถูกเปลี่ยน แปลงโครงสร้างที่ตับ และสามารถถูกขับออกจากร่างกายโดยทางปัสสาวะและอุจจาระ

การใช้ยา Isotretinoin อย่างถูกต้องเป็นอย่างไร

ข้อห้ามใช้และข้อควรระวังของยา isotretinoin มีเป็นจำนวนมาก และบางอย่างจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ เช่น การทำงานของตับ หรือระดับไขมันในเลือด ดังนั้นการซื้อยาจากร้านขายยามาใช้เองโดยมิได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ รวมถึงการได้รับยาจากคลินิกเสริมความงามที่ไม่ได้มีการตรวจร่างกาย ซักประวัติ และสั่งจ่ายยาอย่างเหมาะสมโดยแพทย์ อาจทำให้ผู้ที่รับประทานยาได้รับอันตรายจากยาจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยทั่วไปการใช้ยา isotretinoin ในช่วง 1 เดือนแรกอาการของสิวมักจะแย่ลง และจะค่อยๆ ดีขึ้นภายหลัง ในระหว่างที่  ใช้ยา isotretinoin อยู่นั้น อาจจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยารักษาสิวชนิดอื่น โดยเฉพาะชนิดทาภายนอก เนื่องจากการ  รับประทาน isotretinoin จะมีผลทำให้ผิวหนังแห้ง หลุดลอก และบางลง จนไม่สามารถทนต่อยารักษาสิวอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา isotretinoin ร่วมกับยา tetracycline เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดความดันในสมองสูงขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ ได้

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยารักษาสิว Isotretinoin

ขนาดและวิธีการใช้ยารักษาสิว Isotretinoin คือ

วิธีการใช้ยารักษาสิว Isotretinoin

ยาทาสิวIsotretinoin | ข้อห้ามและข้อควรระวังในการใช้ยา Isotretinoin | สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ  | อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา | ยารักษาสิว isotretinoin อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม