jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ชนิดของสิว

การแบ่งชนิดของสิวจะแบ่งออกเป็น 6 ชนิดได้แก่

รูปตัดขวางของผิวหนัง

1

A = ผิวหนังปกติ B=สิวหัวดำ C=สิวหัวขาว D= สิวที่เริ่มเป็นตุ่ม E=สิวอักเสบและเป็นหนอง

 

นอกจากจะเห็นสิวบริเวณใบหน้า หน้าอก และหลัง ผู้ที่เป็นสิวมักจะมีอาการร่วมด้วย

การแบ่งตามระดับความรุนแรงของสิว

การแบ่งตามระดับความรุนแรงของสิวเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการรักษาเราแบ่งความรุนแรงของสิวออกเป็น 3 ระดับดังนี้

ความรุนแรงอย่างอ่อน

จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

ความรุนแรงระดับปานกลาง

เป็นสิวระดับรุนแรง

สิว | สาเหตุของสิว | ชนิดของสิว | การรักษาสิว | ยารักษาสิว| แผลเป็น

Google
 

เพิ่มเพื่อน