หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การตรวจผิวหนังด้วยตัวเอง

มะเร็งผิวหนังหรือมะเร็งของอวัยวะอื่นหากสามารถตรวจพบเร็วจะทำให้ผลการรักษาดีขึ้น การตรวจผิวหนังเป็นประจำจะทำให้ท่านได้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับผิวหนังของท่าน การตรวจหลังอาบน้ำจะเป็นเวลาที่ดีที่สุด การตรวจผิวหนังเป็นประจำจะมีประโยชน์สำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนัง เช่น ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งผิวหนัง ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง การตรวจจะให้ได้ผลดีจะต้องมี

จะต้องตรวจหาอะไรบ้าง

สิ่งที่ท่านต้องตรวจหาคือความผิดปกติที่เกิดขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผิวหนังของท่าน หากตรวจพบให้ปรึกษาแพทย์

 

หากพบความผิดปกติก็ให้ไปปรึกษาแพทย์

ขั้นตอนในการตรวจผิวหนังด้วยตัวเอง

  1. ตรวจผิวหนังด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้างของต้นขา ตรวจผิวหนังบริเวณก้น และอวัยวะเพศ ดูในง่ามก้น และบริเวณรอบๆ อวัยวะเพศ และอวัยวะเพศ
  2. นั่งลงและตรวจดูเท้า ฝ่าเท้า ง่ามนิ้วเท้า นิ้วเท้า เล็บเท้า ซอกนิ้ว

แผนที่ร่างกายพร้อมกับระบุขนาด หรือถ่ายรูปเก็บไว้เปรียบเทียบ วันที่ตรวจพบ


แผนที่ร่างกาย

เพิ่มเพื่อน

บรรณานุกรม