หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

เส้นเลือดขอด varicose vein

เส้นเลือดขอดเป็นเส้นเลือดดำเป็นเส้นเลือดที่รับเลือดกลับเข้าสู่หัวใจ ปกติจะไม่โป่งพอง แต่ถ้าเกิดโรคที่หลอดเลือดหรือลิ้นของหลอดเลือดทำให้เลือดคั่งในหลอดเลือด การคั่งของเลือดอาจจะเกิดได้หลายๆแห่งเช่น

สำหรับเส้นเลือดขอดที่จะกล่าวเกิดที่ขา ท่านผู้อ่านคงได้ยินการโฆษณาถึงการรักษาเส้นเลือดขอด ทำให้หายขาด ไม่เจ็บปวด และปลอดภัย ทำให้ท่านผู้อ่านสับสนว่าจะรักษาดีหรือไม่ ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ช่วยท่านในการตัดสินใจ

เส้นเลือดขอดคืออะไร

 

เส้นเลือดขอด เส้นเลือดขอด เส้นเลือดฝอย

เส้นเลือดขอดคือเส้นเลือดดำที่มีเลือดมากองทำให้หลอดเลือดโป่งพองอาจจะมีสำดำคล้ำ หรือม่วงอ่อนๆ มักจะขดวนไปมา หลอดเลือดจะนูนขึ้นมา มักจะพบที่น่อง ต้นขาและมักจะมีอาการหนักเท้า คันเท้ารายที่เป็นมากอาจจะมีแผลที่เท้ารายละเอียดคลิกที่นี่

เส้นเลือดฝอยที่ขา

หลอดเลือดดำ

ส่วนเส้นเลือดฝอยที่โป่งก็คล้ายกับเส้นเลือดขอด แต่มีขนาดเล็กกว่า มักจะมีสีแดง และออกม่วง คุณผู้หญิงบางท่านอาจจะพบเห็นเส้นเลือดฝอยที่ต้นขา อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเส้นเลือดขอดความจริงเป็นเส้นเลือดที่ขยายพบมากที่ขา ข้อเท้า และหน้า รายละเอียดคลิกที่นี่

 

สาเหตุของเส้นเลือดขอดและเส้นเลือดฝอย

สาเหตุที่แท้จริงไม่มีใครทราบ อาจจะเกิดจากการอ่อนแรงของลิ้นที่เส้นเลือดดำ หรือผนังหลอดเลือดดำ หรือเกิดจากการอักเสบของผนังหลอดเลือดทำให้เลือดกองที่หลอดเลือดดำมักจะเกิดในผู้หญิงเจริญพันธ์ ส่วนเส้นเลือดฝอยเชื่อว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน

เส้นเลือดขอดและเส้นเลือดฝอยจำเป็นต้องรักษา

ไม่จำเป็นต้องรักษาการรักษาเป็นเพียงในแง่ความงามเท่านั้น

ปัจจัยที่ทำให้เกิดเส้นเลือดขอด

อาการของเส้นเลือดขอด

เป็นเส้นเลือดขอดอันตรายหรือไม่

ทั้งเส้นเลือดขอด และเส้นเลือดฝอยมักจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ แต่ก่อให้เกิดความรำคาญ เช่น เท้าหนัก คัน แต่ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้

จะไปพบแพทย์เมื่อไร

การวินิจฉัยโรค

แพทย์จะวินิจฉัยโรคนี้จากประวัติและการตรวจร่างกาย ดูเส้นเลือดขอดทั้งท่านอน และท่ายืน การตรวจเพิ่มเติมแพทย์อาจจะส่งตรวจ

การป้องกันการเกิดเส้นเลือดขอด

แม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันเส้นเลือดขอด หรือเส้นเลือดฝอยได้หมด แต่ก็สามารถที่จะลดการเกิดเส้นใหม่

เส้นเลือดขอด | เส้นเลือดฝอย | การผ่าตัดแก้เส้นเลือดขอด | เส้นเลือดขอดที่ขา