ก. การใช้ยานี้ร่วมกับฟลูโคนาโซล (fluconazole) อาจทำให้โอกาสในการเกิดอาการข้างเคียงเกี่ยวกับตับเพิ่มขึ้น

 • paracetamo lหากใช้เป็นเวลานานหรือใช้ในขนาดสูง
 • amiodarone เป็นยารักษาการเต้นผิดปกติของหัวใจ
 • anabolic steroids เช่น nandrolone , oxandrolone , oxymetholone , stanozolol
 • androgens ฮอร์โมนเพศชาย
 • ยารักษาต่อมไทรอยด์เป็นพิษ antithyriod agents
 • carmustine
 • chloroquine เป็นยารักษามาลาเรีย
 • ยาเบื่อสุรา disulfiram
 • ฮอร์โมน estrogens
 • hydroxychloroquine
 • mercaptopurine
 • ยารักษามะเร็ง methotrexate
 • ยาคุมกำเนิดชนิดรับประทาน (oral contraceptive)
 • ยาปฏิชีวนะ
 • ยากลุ่ม phenothiazines
 • ยากันชัก valproic acid


ข. การใช้ยาต่อไปนี้ร่วมกับฟลูโคนาโซล (fluconazole) อาจทำให้เกิดการคั่งน้ำในร่างกายหรือการเต้นของหัวใจช้าลง

ค. ไซโคลสปอรีน (cyclosporine) และแทโครลิมัส (tacrolimus) การใช้ร่วมกับฟลูโคนาโซล (fluconazole) อาจทำให้ความเข้มข้นของยานี้เพิ่มขึ้นจนเกิดพิษได้

ง. ดิจอกซิน (digoxin) ความเข้นข้นของดิจอกซิน (digoxin) อาจสูงขึ้นจนเกิดพิษได้

จยารักษาวัณโรค Isoniazid หรือ rifampin ยานี้อาจทำให้ฤทธิ์ของ fluconazole ลดลง

ฉ.ยาต้านการแข็งตัวของเลือด warfarin  ผลฤทธิ์ของยาต้านการแข็งตัวของเลือดอาจเพิ่มขึ้น

กลับหน้าแรก