ยารักษาความดันโลหิตสูง felodipine

ยานี้จัดเป็นยารักษาความดันโลหิตสูงกลุ่ม calcium- channel blocker (CCB) แคลเซี่ยมเป็นธาตุที่สำคัญในการบีบตัวของกล้ามเนื้อ ยา felodipine จะป้องกันการหลั่งของแคลเซี่ยมในกล้ามเนื้อของหลอดเลือดแดง ทำให้ผนังหลอดเลือดแดงมีการขยายซึ่งจะทำให้ความดันโลหิตลดลง มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดและลดแรงต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลาย ทำให้ความดันโลหิตลดลง ก่อนจะใช้ยาท่านจะต้องรู้ผลข้างเคียงที่อันตรายหากเกิดขึ้นจะต้องหยุดยาและไปโรงพยาบาลทันทีได้แก่อาการ แพ้ยาซึ่งจะมีอาการผื่นลมพิษ หายใจลำบาก บวมใบหน้า บวมริมฝีปาก ลิ้นและคอ

ลมพิษ

หากเกิดอาการต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

 • หน้ามืดจะเป็นลมู
 • หัวใจเต้นเร็ว เต้นแรง
 • หายใจลำบาก
 • บวมมือ แขน และเท้า
 • เจ็บแน่นหน้าอกบริเวณหน้าอกด้านซ้ายร้าวไปยังบริเวณแขน และไหล่

สิ่งที่ควรแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบ 

 • ประวัติการแพ้ยา felodipine หรือยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆ ทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ้
 • ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • โรคหัวใจ ตับหรือไต
 • ประวัติการเป็นโรคหัวใจ ประวัติของอาการเจ็บหน้าอกเฉียบพลันหรือหัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นช้าหรือเต้นผิดจังหวะ ความดันโลหิตต่ำ
 • การผ่าตัดและศัลยกรรม ซึ่งรวมถึงการผ่าตัดทางทันตกรรมและการทำฟัน 

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา felodipine

ขนาดของยาที่ใช้รักษา

 • ขนาดที่ใช้ 2.5-10 มิลิกรัมต่อวัน
 • รับประทานตอนท้องว่าง
 • สำหรับยาที่ออกฤทธิ์นานจะห้ามเคี้ยว หรือบด

การใช้ยา felodipine ร่วมกับยาชนิดอื่น

 • หากใช้ยา felodipine ร่วมกับยา ดังต่อไปนี้  Cimetidineketoconazole , itraconazole  erythromycin จะลดการทำลายของ felodipine ทำให้มีระดับยา felodipine ในเลือดสูงซึ่งจะทำให้ความดันโลหิตต่ำลง
 • หากรับประทานยา felodipine ร่วมกับ  Carbamazepine , phenobarbital, หรือ phenytoin (Dilantin) จะลดปริมาณยา felodipine ในเลือด ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น
 • การรับประทานยา felodipine ร่วมกับองุ่นจะเร่งการดูดซึมของยาอาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำลง

ผลข้างเคียงของยา

ผลข้างเคียงที่พบได้แก่ บวมหลังเท้า ปวดศีรษะ หน้าแดง มึนงง หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ

Nifedipine | Amlodipine | Felodipine | Nicardipine | Nimodipine | Diltiazem |