การดื่มสุรา

 

สุราหรือเบียร์ที่เราดื่มจะให้ทั้งความความเพลิดเพลิน บางท่านใช้สุราแก้ความเครียดบางท่านใช้สุราเพื่อความผ่อนคลาย การดื่มสุรานอกจากโทษที่ทุกท่านทราบอยู่แล้ว ก็ยังมีประโยชน์ ท่านจะต้องชั่งน้ำหนักถึงผลดีและผลเสียของการดื่มสุรา ผลของสุราอาจจะทำให้เกิดปัญหา กับสุขภาพของผู้ดื่มแล้วยังก่อให้เกิดมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย

 Hard liquor หมายถึงเครื่องดื่มอัลกอฮอล์แบบแรงๆ เช่น วิสกี้, บรั่นดี, เหล้วยิน, รัม หรือ วอดก้า เป็นต้น 

Malt liquor ที่มี alcohol มากกว่า5%

ดื่มแค่ไหนถึงพอดี

sddda

สุราหนึ่งหน่วยหมายถึง เบียร์ 360 cc ไวน์150 cc  บรั่นดี 45 cc วิสกี้ผสม1แก้ว

ถ้าถามคนที่ติดเหล้าว่าดื่มมากหรือน้อยส่วนใหญ่จะตอบว่าน้อย ปัญหาว่าดื่มแค่ไหนถึงพอดีมีคำแนะนำดังนี้

 • ผู้ชายให้ดื่มสุราระหว่า 1-2 หน่วยต่อวัน
 • ผู้หญิงให้ดื่มระหว่าง 1 หน่วยต่อวัน
 • ผู้ที่ดื่มมากกว่า 14 หน่วยสุราต่อสัปดาห์หรือดื่มครั้งละ 4 หน่วยสำหรับผู้ชาย ส่วนผู้หญิงที่ดื่มมากกว่า 7 หน่วยต่อสัปดาห์หรือครั้งละ 3 หน่วยสุรา จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ถ้าหากคุณดื่มมากว่านี้ลองพิจารณาลดสุราลง ปริมาณที่ดื่มต่อวันจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ การที่มีความแตกต่างของปริมาณสุราในผู้หญิงและผู้ชายเนื่องจาก

 • ขนาดและน้ำหนักของผู้ชาย
 • ปริมาณน้ำในร่างกาย
 • ความสามารถในการสันดาปสุรา

การดื่มสุรานี้จะดื่มไม่เกินที่กำหนด แม้ว่าคุณจะนานๆจะดื่มสักครั้งการดื่มต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับรถ คนท้องไม่ควรดื่มสุรารวมทั้งเด็ก

การดื่มสุรากับผู้สูงอายุ

ผู้ที่ดื่มสุรามากตั้งแต่วัยรุ่น ชีวิตอาจไม่ยาวพอจนเป็นผู้สูงอายุ แต่เขาดื่มตอนอายุมากก็จะเกิดปัญหาต่อสุขภาพต่อผู้สูงอายุดังนี้

 • ผู้สูงอายุเรื้อรังมักจะมีกระดูกสะโพกหักเนื่องจากกระดูกพรุน
 • มีรายงานว่าผู้ชายควรดื่มสุราไม่เกิน 2 หน่วยผู้หญิงดื่มสุราไม่เกิน 1 หน่วยจะป้องกันโรคหัวใจ แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุ(มากกว่า 65)ดื่มไม่เกินวันละ 1 หน่วยสุรา
 • คนเราเมื่ออายุมากกว่า 55 ปีเมื่อขับรถจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่าคนที่อายุน้อย ดังนั้นเมื่อดื่มสุราก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • การดื่มสุราเรื้อรังเป็นเวลานานทำให้ตับสร้างสารที่จะทำลายสิ่งแปลกปลอมซึ่งรวมทั้งยา ผู้สูงอายุมักจะมีโรคประจำตัวและรับยาหลายชนิด เมื่อดื่มสุราก็อาจจะทำให้ยานั้นออกฤทธิ์ไม่เต็มที่
 • ผู้สูงอายุที่ดื่มสุราจะมีอาการซึมเศร้ามากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม

ผู้สูงอายุจะเมาเร็วกว่าปกติ

ผู้สูงอายุเมื่อดื่มสุราปริมาณเท่ากับคนที่อายุน้อยกว่าจะเมาเร็วกว่าเนื่องจากปริมาณน้ำในร่างกายน้อยกว่า ดังนั้นผู้สูงอายุจึงเกิดโรคแทรกซ้อนจากสุราได้บ่อยกว่า

ผู้ที่ไม่ควรดื่มสุราหรือหากดื่มสุราก็ควรจะอดสุราได้แก่

 • ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์
 • มีโรคประจำตัวหากดื่มสุราจะทำให้โรคเป็นมากขึ้น เช่นโรคแผลกระเพาะอาหาร โรคตับ
 • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ผู้ที่รับประทานยาประจำ
 • ผู้ที่ต้องขับรถหรือทำงานที่ต้องใช้ทักษะ
 • เด็กที่อายุต่ำกว่ากฎหมายกำ

คุณเมาหรือไม่

ประโยชน์ของการดื่มสุรา

การดื่มสุราปริมาณตามกำหนดจะทำให้ชีวิตยาวกว่าผู้ที่ไม่ดื่มเนื่องจากสุราจะเพิ่มไขมัน HDL ซึ่งช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งและยังป้องกันการแข็งตัวของเลือด การดื่มสุราจะได้ประโยชน์เมื่อคุณเริ่มเสี่ยงต่อหลอดเลือดตีบ ชายจะเริ่มเสี่ยงเมื่ออายุ 40 ปี ส่วนหญิงจะเสี่ยงเมื่อย่างเข้าสู่วัยทอง การดื่มควรจะดื่มปริมาณน้อยวันละ 1-2 หน่วย หากท่านไม่อยากดื่มสุราท่านสามารถป้องกันหลอดเลือดแดงตีบโดยการออกกำลังกาย การงดบุหรี่ และการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ

If I Drink Every Night, Am I An Alcoholic?

By Meagan Drillinger
Reviewed by Christopher Rodgman, MD  on February 03, 2021
If you drink every night, you may be wondering if it's an early sign of alcoholism. The answer is not necessarily, but it may be something to pay attention to.

Kicking back with a cold beer or a glass of wine after work can be a relaxing way to end the day. But if you are "relaxing" seven days a week, you may be asking yourself, "am I an alcoholic?"

Take the first step to recovery today!
 Advisors are waiting for your call: 855-466-7204*
*WebMD may receive a fee

The answer is not necessarily, but it may be something to keep an eye on, as it could be one of the early signs of alcoholism or alcohol dependence, according to experts.

"While there are a number of variables, typically having a drink every night does not necessarily equate to alcohol use disorder, but it can increase the risk of developing alcohol-related health problems," Lawrence Weinstein, MD, Chief Medical Officer at American Addiction Centers tells WebMD Connect to Care.

When it comes to drinking, how much is too much?

The term "too much" is subjective, meaning it varies from person to person. For some individuals, one drink a day may be too much. For others it could be 2 to 3 drinks a day.

The Center for Disease Control and Prevention (CDC) recommends up to one drink per day for women and two drinks per day for men. Anything exceeding that could be considered unhealthy. For example, if drinking every night leads to more frequent consumption or the inability to cut back, this could be the early signs of alcoholism or alcohol dependence.

Getting help

If you feel that daily drinking is becoming a problem in your life or the life of someone you know, there are many options available for help.

If you or a loved one is struggling with addiction, don't wait. Get help today.
Speak with WebMD Connect to Care Advisor Call: 855-466-7204**WebMD may receive a fee
Chat Now

According to the National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, about one third of those treated for alcohol problems have no further symptoms one year later. Step one is to speak with your health care provider, who will be able to determine which option is right.

Counseling
There are a variety of behavioral treatment options available, including Cognitive Behavioral Therapy (CBT), which helps change the thought processes that lead to drinking; Motivational Enhancement Therapy (MET), which focuses on identifying the pros and cons of seeking treatment, forming a plan, building confidence, and developing skills to stick to the plan; Marital and family counseling; and brief interventions.

Medication
Medication prescribed by a primary care physician or other health professional can help a person quit or reduce their drinking. Three medications are approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for alcohol dependence - naltrexone, acamprosate, and disulfiram.

Support Groups
Groups like Alcoholics Anonymous (AA) and other 12-step programs bring people together to help support each other quitting or cutting back on their drinking. These groups are combined with behavioral treatments.

Rehabilitation Centers
For this level of help, an addiction treatment facility is highly recommended.

 

การอดสุรา | โรคพิษสุราเรื้อรัง | คุณเมาหรือไม่ | อาการขาดสุรา | สุราช่วยลดอัตราการเสียชีวิต | ผลเสียต่อสุขภาพ | การรักษา