โรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคพิษสุราเรื้อรังหมายถึงภาวะที่เกิดจากปัญหาการดื่มสุรามากเกินไป ผู้ป่วยจะไม่สามารถหยุดสุราต้องดื่มสุราอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานจะห้ามแล้วก็ตาม นอกจากนั้นผู้ป่วยเมื่อหยุดสุราจะมีอาการลงแดงโรคพิษสุราเรื้อรังหรือที่เราเรียกว่าติดสุรา

การวินิจฉัยโรคพิษสุราเรื้อรังจะอาศัยอาการและอาการแสดงต่อไปนี้อย่างน้อย 3 ข้อในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

คนเราปกติจะดื่มสุราวันละ 1-2 หน่วยสุราซึ่งถือเป็นการดื่มตามเกณฑ์มาตรฐานองค์กรควบคุมโรคของอเมริกา ผู้ที่ดื่มสุรามากเกินไปหรือบ่อยเกินไปและไม่สามารถควบคุมปริมาณการดื่มสุราจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ๆ 2 ประการคือโรคติดสุราและโรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคพิษสุราเรื้อรัง

อาการของผู้มีสุราในเลือดสูงเกินไป

การที่มีปริมาณสุราในเลือดสูงเกินไปจะทำให้เกิดอาการ

หากแอลกอฮอล์ในเลือดสูงมาก อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการหายใจ โคม่าและเสียชีวิต นอกจากนั้นการดื่มสุราทำให้เกิด

ดังนั้นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรการขับรถการทำงานที่ต้องใช้สมาธิไม่ควรดื่มสุรา

ยังไม่มีการแยกที่เด่นชัดระหว่างติดสุราและพิษสุราเรื้อรัง แต่อาการเตือนว่าจะเป็นพิษสุราเรื้อรังได้แก่เมื่อหยุดสุราจะมีอาการไม่มีความสุข มีอาการลงแดง

ผู้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรังจะดื่มสุราโดยไม่จำกัด ดื่มได้ตลอดเวลา มักจะปฏิเสธว่าไม่ติดสุรา ดื่มทั้งๆที่รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดี หลังจากดื่มไปได้ระยะหนึ่งผู้ป่วยจะเริ่มดื้อต่อแอลกอฮอล์จะต้องเพิ่มปริมาณสุรา ผู้ป่วยมักจะมีอาการเมาค้างทำให้ไปทำงานไม่ทัน ผู้ป่วยมักจะมีประวัติดื่มสุราตั้งแต่เช้า และมักชอบใช้ความรุนแรงกับครอบครัว

อาการโรคพิษสุราเรื้อรัง

อาการของโรคพิษสุราเรื้อรังได้แก่

ผู้ที่ดื่มสุรามาก

ผู้ที่ดื่มสุรามากไปอาจจะมีปัญหากับครอบครัวที่ทำงานโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการดื่มสุรา อ่านเรื่องการดื่มสุรามากเกินไป

ผู้ที่เสี่ยงต่อการดื่มสุรามากไปหรือพิษสุราเรื้อรัง

พรุ่งนี้ผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์หรือทางสังคมพระไชยสุริยาเพื่อลดความเครียด ลดปัญหาของสังคมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดพิษสุราเรื้อรังได้แก่

การวินิจฉัยโรคพิษสุราเรื้อรัง

การวินิจฉัยการวินิจฉัยทำได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุเนื่องจากความจำก็ไม่ดี สับสน และหกล้มอาการต่างๆเหล่านี้ก็สามารถพบได้ในคนแก่ เมื่อมีผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มสุราและสงสัยว่าจะเป็นพิษสุราเรื้อรังการเจาะเลือดตรวจไม่ช่วยในการวินิจฉัย ต้องอาศัยการซักประวัติซึ่งมีคำถามง่ายๆที่ควรจะถามผู้ป่วยดังนี้

นอกจากประวัติการดื่มจะต้องอาศัยประวัติจากคนใกล้ชิด

อย่างนั้นการวินิจฉัยจะต้องประกอบไปด้วยประวัติการดื่มสุราประวัติจากสมาชิกในครอบครัวเพื่อนร่วมงาน

โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการดื่มสุรามากเกินไป

การดื่มสุรามากไปจะทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพหนังต่างๆ

ปัญหาหนึ่งที่เกิดจากการดื่มสุราเรื้อรังและสุราได้แก่อาการเนื่องจากขาดการดื่มสุราหรือที่เรียกว่าลงแดงอาการที่สำคัญคือ

ผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และเกิดอาการลงแดง เมื่อหยุดสุราก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นโรค ต้องอาศัยเพื่อนร่วมงาน และครอบครัวสังเกตอาการ และส่งผู้ป่วยเข้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นเป็น โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆจนกระทั่งเกิดอาการทางประสาท และทางร่างกาย สุขภาพ

แอลกอฮอล์จะมีผลต่อทุกเซลล์ของร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาท เมื่อได้รับแอลกอฮอล์เป็นประจำ สมองจะปรับตัวต้องการแอลกอฮอล์เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน ความคิด อารมณ์ และการกระทำทั่งหมดขึ้นกับแอลกอฮอล์

ผลเสียของโรคพิษสุราเรื้อรัง

 

การอดสุรา | โรคพิษสุราเรื้อรัง | คุณเมาหรือไม่ | อาการขาดสุรา | สุราช่วยลดอัตราการเสียชีวิต | ผลเสียต่อสุขภาพ | การรักษา