โรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคพิษสุราเรื้อรังหมายถึงภาวะที่เกิดจากปัญหาการดื่มสุรามากเกินไป ผู้ป่วยจะไม่สามารถหยุดสุราต้องดื่มสุราอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานจะห้ามแล้วก็ตาม นอกจากนั้นผู้ป่วยเมื่อหยุดสุราจะมีอาการลงแดงโรคพิษสุราเรื้อรังหรือที่เราเรียกว่าติดสุรา

การวินิจฉัยโรคพิษสุราเรื้อรังจะอาศัยอาการและอาการแสดงต่อไปนี้อย่างน้อย 3 ข้อในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

 • มีอาการอยากดื่มสุราอย่างตลอดเวลา
 • ไม่สามารถหยุดหรือควบคุมการดื่มสุราได้
 • เมื่อหยุดสุราจะมีอาการลงแดง
 • ต้องเพิ่มปริมาณการดื่มสุรา
 • ยังคงดื่มสุราแปลว่าจะเกิดผลเสียจากการดื่มนั้นแล้วก็ตาม
 • เป็นการดื่มสุราวิจัยเพื่อความเพลิดเพลิน

คนเราปกติจะดื่มสุราวันละ 1-2 หน่วยสุราซึ่งถือเป็นการดื่มตามเกณฑ์มาตรฐานองค์กรควบคุมโรคของอเมริกา ผู้ที่ดื่มสุรามากเกินไปหรือบ่อยเกินไปและไม่สามารถควบคุมปริมาณการดื่มสุราจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ๆ 2 ประการคือโรคติดสุราและโรคพิษสุราเรื้อรัง

โรคพิษสุราเรื้อรัง

อาการของผู้มีสุราในเลือดสูงเกินไป

การที่มีปริมาณสุราในเลือดสูงเกินไปจะทำให้เกิดอาการ

 1. พูดจาอ้อแอ้
 2. การตอบสนองช้า ทั้งคำพูดและการกระทำ
 3. การควบคุมการเคลื่อนไหวลำบาก เดินเซ ไม่สามารถทรงตัวได้
 4. ไม่มีสมาธิในการทำงาน
 5. มีปัญหาเรื่องความจำ
 6. มีปัญหาในเรื่องการตัดสินใจ
 7. มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการทำผิดกฎหมาย
 8. จำเหตุการณ์ ที่ผ่านมาไม่ได้

หากแอลกอฮอล์ในเลือดสูงมาก อาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการหายใจ โคม่าและเสียชีวิต นอกจากนั้นการดื่มสุราทำให้เกิด

 1. อุบัติเหตุ
 2. พลัดตกหกล้ม
 3. จมน้ำ
 4. การฆ่าตัวตาย

ดังนั้นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรการขับรถการทำงานที่ต้องใช้สมาธิไม่ควรดื่มสุรา

ยังไม่มีการแยกที่เด่นชัดระหว่างติดสุราและพิษสุราเรื้อรัง แต่อาการเตือนว่าจะเป็นพิษสุราเรื้อรังได้แก่เมื่อหยุดสุราจะมีอาการไม่มีความสุข มีอาการลงแดง

ผู้ที่เป็นพิษสุราเรื้อรังจะดื่มสุราโดยไม่จำกัด ดื่มได้ตลอดเวลา มักจะปฏิเสธว่าไม่ติดสุรา ดื่มทั้งๆที่รู้ว่าเป็นสิ่งไม่ดี หลังจากดื่มไปได้ระยะหนึ่งผู้ป่วยจะเริ่มดื้อต่อแอลกอฮอล์จะต้องเพิ่มปริมาณสุรา ผู้ป่วยมักจะมีอาการเมาค้างทำให้ไปทำงานไม่ทัน ผู้ป่วยมักจะมีประวัติดื่มสุราตั้งแต่เช้า และมักชอบใช้ความรุนแรงกับครอบครัว

อาการโรคพิษสุราเรื้อรัง

อาการของโรคพิษสุราเรื้อรังได้แก่

 1. มีความต้องการดื่มสุราอยู่ตลอดเวลา
 2. ไม่สามารถควบคุมหรือหยุดหลังจากดื่มสุรา
 3. เมื่อหยุดสุราจะมีอาการลงแดง เช่นคลื่นไส้ เหงื่ออก สั่น
 4. ต้องการดื่มสุรามากขึ้นเรื่อยๆ
 5. โกหกเรื่องการดื่มสุรา แอบดื่มสุราคนเดียวโดยไม่ให้คนอื่นรู้
 6. หงุดหงิดง่าย
 7. ไม่สามารถทำงานได้ถ้าไม่ได้ดื่มสุรา
 8. ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่ดื่มสุรามาก

 1. จะดื่มสุราเพื่อการผ่อนคลาย
 2. ดื่มสุราขณะทำงานที่ต้องเสี่ยงเช่น การขับรถ การคุมเครื่องจักร
 3. ยังคงดื่มสุราหลังจากถูกจับเนื่องจากสุรา เช่นขับรถขณะมึนเมา หรือทำร้ายร่างกาย
 4. ขาดความรับผิดชอบ
 5. มีปัญหาความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน
 6. ยังคงดื่มสุราแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

ผู้ที่ดื่มสุรามากไปอาจจะมีปัญหากับครอบครัวที่ทำงานโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องการดื่มสุรา อ่านเรื่องการดื่มสุรามากเกินไป

ผู้ที่เสี่ยงต่อการดื่มสุรามากไปหรือพิษสุราเรื้อรัง

พรุ่งนี้ผู้ที่มีปัญหาทางอารมณ์หรือทางสังคมพระไชยสุริยาเพื่อลดความเครียด ลดปัญหาของสังคมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดพิษสุราเรื้อรังได้แก่

 1. โรคซึมเศร้า
 2. ผู้ที่มีความเครียด
 3. คู่ที่อยู่คนเดียว
 4. ผู้ที่ไม่มีจุดมุ่งหมายเบื่อง่าย

การวินิจฉัยโรคพิษสุราเรื้อรัง

การวินิจฉัยการวินิจฉัยทำได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุเนื่องจากความจำก็ไม่ดี สับสน และหกล้มอาการต่างๆเหล่านี้ก็สามารถพบได้ในคนแก่ เมื่อมีผู้ป่วยที่มีประวัติดื่มสุราและสงสัยว่าจะเป็นพิษสุราเรื้อรังการเจาะเลือดตรวจไม่ช่วยในการวินิจฉัย ต้องอาศัยการซักประวัติซึ่งมีคำถามง่ายๆที่ควรจะถามผู้ป่วยดังนี้

 • ปริมาณที่ดื่ม
 • ความถี่ในการดื่ม
 • ดื่มทันที่หลังตื่นนอนหรือไม่
 • เคยพยายามที่จะอดสุราหรือไม่
 • โกรธเมื่อมีคนวิจารณ์เรื่องดื่มสุรา
 • มีความรู้สึกผิดหรือไม่
 • มีอาการลงแดงเมื่ออดสุราหรือไม

นอกจากประวัติการดื่มจะต้องอาศัยประวัติจากคนใกล้ชิด

 1. ประวัติการมีผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน
 2. ประวัติการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
 3. ประวัติเรื่องคุณภาพชีวิตที่ลดน้อยถอยลง

อย่างนั้นการวินิจฉัยจะต้องประกอบไปด้วยประวัติการดื่มสุราประวัติจากสมาชิกในครอบครัวเพื่อนร่วมงาน

โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการดื่มสุรามากเกินไป

การดื่มสุรามากไปจะทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพหนังต่างๆ

ปัญหาหนึ่งที่เกิดจากการดื่มสุราเรื้อรังและสุราได้แก่อาการเนื่องจากขาดการดื่มสุราหรือที่เรียกว่าลงแดงอาการที่สำคัญคือ

 1. คลื่นไส้อาเจียน
 2. สั่นตัวสั่น
 3. เหงื่อออก
 4. หงุดหงิดง่าย
 5. วิตกกังวล
 6. ชัก
 7. หูแว่วหรือเห็นภาพหลอน
 8. มีไข้

ผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง และเกิดอาการลงแดง เมื่อหยุดสุราก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นโรค ต้องอาศัยเพื่อนร่วมงาน และครอบครัวสังเกตอาการ และส่งผู้ป่วยเข้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นเป็น โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆจนกระทั่งเกิดอาการทางประสาท และทางร่างกาย สุขภาพ

แอลกอฮอล์จะมีผลต่อทุกเซลล์ของร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาท เมื่อได้รับแอลกอฮอล์เป็นประจำ สมองจะปรับตัวต้องการแอลกอฮอล์เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงาน ความคิด อารมณ์ และการกระทำทั่งหมดขึ้นกับแอลกอฮอล์

ผลเสียของโรคพิษสุราเรื้อรัง

 • ได้รับแอลกอฮอล์เกินขนาดซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิต มักเกิดในวัยรุ่นที่ต้องการแสดงว่าตัวเองคอแข็ง
 • อุบัติเหติการดื่มเพียง 1หน่วยสุราก็ทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง
 • ความรุนแรงในครอบครัวผู้หญิงและเด็กที่มีพ่อบ้านขี้เมามักจะได้รับความรุนแรงบ่อย เด็กมักจะเป็นโรคซึมเศร้าวิตกกังวลและมีความมั่นใจในตัวเองต่ำ
 • ผลต่อหัวใจและหลอดเลือดผู้ที่ดื่มมากกว่า 3หน่วยสุราจะมีความดันโลหิตสูงกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม สำหรับผู้ที่ดื่มครั้งละมากกว่า 9 หน่วยสุราสัปดาห์ละ 2 ครั้งจะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจ 2-3 เท่าของผู้ไม่ดื่ม
 • มะเร็ง ตัวแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็งแต่จะส่งเสริมให้เกิดมะเร็งจากสารอื่นได้ง่าย เช่นบุหรี่ หากใช้ร่วมกันจะเกิดโรคมะเร็งปากกล่องเสียงและหลอดอาหารได้มาก
 • ตับอักเสบ ไขมันเกาะตับ และตับแข็ง
 • การดื่มสุราทำให้เกิดท้องร่วงและริดสีดวงทวาร และแผลในกระเพาะอาหาร

 

การอดสุรา | โรคพิษสุราเรื้อรัง | คุณเมาหรือไม่ | อาการขาดสุรา | สุราช่วยลดอัตราการเสียชีวิต | ผลเสียต่อสุขภาพ | การรักษา