jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

เมื่อรับประทานอาหารนอกบ้าน

เมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเรามักจะได้รับปริมาณพลังงาน ไขมัน เกลือเกินซึ่งไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ดังนั้นการเลือกร้านเลือกอาหาร และแนวทางปฏิบัติจะทำให้ท่านได้อาหารที่มีคุณภาพ

การรับประทานอาหารนอกบ้าน

แนวทางในการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ เมื่อรับประทานนอกบ้าน

เมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านไม่ว่าจะเป็นร้านข้างถนนหรือภัตรคาร ท่านมีความเสี่ยงที่จะได้รับอาหารที่มีทั้งไขมัน เกลือ และน้ำตาลมากกว่าที่ท่านปรุงเอง ข้อสำคัญท่านไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารให้หมดจาน ให้หยุดรับประทานเมื่ออิ่ม

ภัตรคารหรือร้านอาหาร

ร้านอาหารบางร้านจะมีเมนูซึ่งบอกปริมาณแคลอรี่ี่ของอาหาร ดังนั้นสั่งอาหารให้พิจารณาปริมาณแคลอรี่ี่ในอาหาร อ่านเรื่องแคลอรี่ี่

ข้อควรปฏิบัติสำหรับรับอาหารนอกบ้าน

อาหารทบท้ายควรจะรับประทานอะไร

ไม่ควรสั่งอาหารหวาน เค้ก หรือไอซครีม ให้สั่งผลไม้สด หรือโยเกิตร์