คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) คือ อะไร

คาร์โบไฮเดรต คือ หนึ่งในกลุ่มของสารอาหารหลัก และเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของร่างกายที่สามารถพบได้ในหลายรูปแบบ เช่น น้ำตาล แป้ง ใยอาหาร หรือพบเห็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ข้าว ถั่ว ธัญพืชชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑ์จากแป้ง เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว เส้นพาสต้า ไปจนถึงขนมปังและเบเกอรี่ โดย คาร์โบไฮเดรต จะมีหน่วยที่เล็กที่สุด คือน้ำตาลกลูโคส (Glucose) เป็นน้ำตาลที่อยู่ในเลือดสำหรับนำไปใช้ในกระบวนการต่างๆ ของร่างกาย   

คาร์โบไฮเดรต เชิงเดี่ยว vs เชิงซ้อน ดีและต่างกันอย่างไร?

าร์โบไฮเดรต สามารถจัดประเภทได้หลากหลายรูปแบบ เมื่อพิจารณาถึงประเภทของคาร์โบไฮเดรตที่ขึ้นกับการย่อยและการถูกดูดซึมในรูปน้ำตาล สามารถจำแนกได้ 2 ชนิดดังนี้

1 : คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว (Simple carbohydrate)

ประกอบด้วยน้ำตาลหนึ่งหน่วย (โมโนแซ็กคาไรด์) หรือสองหน่วย (ไดแซ็กคาไรด์) ได้แก่ ฟรุกโตส ซูโครส กลูโคส มอลโทส และแลคโตส การทานคาร์โบไฮเดรตอย่างง่าย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรตที่พบในผลไม้ น้ำตาลทราย ลูกอม น้ำผึ้ง และน้ำเชื่อม พวกเขาให้พลังงานอย่างรวดเร็ว ผลไม้ถือเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อสุขภาพ

อาจมีชื่อเรียกอื่นว่าน้ำตาลเชิงเดี่ยว เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทที่สามารถย่อยเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวได้ง่าย และถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพบได้ในน้ำตาล นม และผลไม้

คาร์โบไฮเดรตประเภทนี้สามารถแบ่งย่อยได้ตามจำนวนโมเลกุลของน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่เป็นองค์ประกอบอีก 2 กลุ่มย่อย

1.1น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharide) 

ประกอบด้วยหนึ่งโมเลกุลของน้ำตาล

 • น้ำตาลกลูโคส เป็นหน่วยย่อยพื้นฐานของคาร์โบไฮเดรต พบได้ในอาหารแทบทุกชนิด
 • น้ำตาลฟรุกโตส เป็นน้ำตาลที่มีความหวานมากที่สุด พบได้มากในผลไม้
 • น้ำตาลกาแลคโตส มีความหวานน้อยกว่าน้ำตาลชนิดอื่น ไม่พบในรูปอิสระ แต่จะถูกเชื่อมกับน้ำตาลกลูโคส เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ ซึ่งพบได้ในนมเท่านั้น

1.2น้ำตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide) 

ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลเชื่อมกัน

 • น้ำตาลมอลโตส (Maltose) ประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคส 2 โมเลกุล พบน้ำตาลชนิดนี้ได้ในข้าวมอลต์
 • น้ำตาลซูโครส (Sucrose) ประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลฟรุกโตส ซึ่งเรารู้จักกันดีคือ “น้ำตาลทราย” นั่นเองค่ะ
 • น้ำตาลแลกโตส (Lactose) น้ำตาลที่พบได้ในนมเท่านั้น เกิดจากโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลกาแลกโตส พบว่าในคนเอเชียส่วนมากมักจะมีน้ำย่อยสำหรับย่อยน้ำตาลชนิดนี้ไม่เพียงพอ ทำให้คนเอเชียรวมทั้งคนไทยเมื่อดื่มนมแล้วมักจะเกิดการท้องอืด หรือท้องเสียเนื่องจากไม่สามารถย่อยน้ำตาลชนิดนี้ได้หมด

2 : คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (complex carbohydrate)

คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนประกอบด้วยน้ำตาลอย่างโมเลกุลเดี่ยวมาเชื่อมกันเป็นจำนวนมากๆ เกิดเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ (Polysaccharide) โพลีแซคคาไรด์ซึ่งประกอบด้วยแซคคาไรด์ได้หลายร้อยชนิดทำให้คาร์โบไฮเดรตประเภทนี้จะค่อยๆถูกย่อย ใช้เวลาในการย่อยนานและดูดซึมได้อย่างช้าๆ หรือในบางประเภท ร่างกายจะไม่สามารถย่อยได้เลย โอลิโกแซ็กคาไรด์ประกอบด้วยน้ำตาลอย่างง่ายระหว่างสามถึง 10 หน่วย คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น พืชตระกูลถั่ว ธัญพืชไม่ขัดสี ผักที่มีแป้ง พาสต้า อาหารกลุ่มข้าว แป้งทั้งแบบขัดสีและไม่ขัดสี และใยอาหารในผัก ผลไม้และขนมปังช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานที่ค่อนข้างคงที่ ซึ่งส่วนมากพบว่าคาร์โบไฮเดรตประเภทนี้มักมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว เพราะมักจะมีวิตามิน เกลือแร่และใยอาหารเป็นองค์ประกอบร่วมด้วย

3.คาร์โบไฮเดรตที่ผ่านขบวนการผลิต

หมายถึงคาร์โบไฮเดรตที่พบในอาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม อาหารเหล่านี้มักจะเติมน้ำตาล ไขมัน โซเดียม และสารกันบูดเพื่อปรับปรุงรสชาติหรืออายุการเก็บรักษา

คาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสี เช่น ขนมปังขาวและซีเรียลข้าวมักจะเสริมด้วยโฟเลตและวิตามิน B เพื่อทดแทนสารอาหารที่สูญเสียไปในการกลั่นเมล็ดพืช แต่ขาดไฟเบอร์ซึ่งพบได้ในเมล็ดธัญพืชไม่ขัดสี อาหารอย่างเช่น ขนมปังโฮลเกรนและซีเรียล 100% จะมีไฟเบอร์ โปรตีน ไขมันดีในปริมาณเล็กน้อย และสารอาหารรองอื่นๆ

ชนดของคาร์โบไฮเดรท

1น้ำตาล

เรียกอีกอย่างว่าคาร์โบไฮเดรตอย่างง่ายได้แก่ กลูโคส ฟรุกโตส (น้ำตาลผลไม้) และกาแลคโตส ซึ่งเรียกว่าโมโนแซ็กคาไรด์

เมื่อสองโมเลกุลเหล่านี้มารวมกันจะเรียกว่าไดแซ็กคาไรด์ ตัวอย่างของไดแซ็กคาไรด์คือซูโครสหรือน้ำตาลที่เรารับประทานกัน ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคสและฟรุกโตส น้ำตาลแลคโตส (น้ำตาลนม)ประกอบด้วยกลูโคสและกาแลคโตสที่เชื่อมต่อกัน

2แป้ง Starches

แป้ง (Starches)เป็นน้ำตาลโพลี่แซกคาไรด์ polysaccharidesหรือ "คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน" ที่ประกอบด้วยสายโซ่ยาวของกลูโคส ร่างกายของคุณสลายแป้ง—บางตัวเร็วกว่าตัวอื่นๆ—เป็นกลูโคสเพื่อผลิตพลังงาน แป้งชนิดพิเศษที่เรียกว่าแป้งต้านทาน อาจมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการลดน้ำหนักและสุขภาพของลำไส้

3ไฟเบอร์

ไฟเบอร์ เป็นคาร์โบไฮเดรตที่พบในเซลลูโลสของอาหารจากพืช เช่น ธัญพืช ผลไม้ ผัก ถั่ว และพืชตระกูลถั่ว ใยอาหารสามารถ ละลายน้ำได้และไม่ละลายน้ำ และผ่านเข้าสู่ร่างกายโดยไม่ถูกย่อยอย่างเต็มที่ ซึ่งหมายความว่าร่างกายจะดูดซึมแคลอรีน้อยลง แม้ว่าการวิจัยยังคงดำเนินต่อไปเกี่ยวกับจำนวนแคลอรีที่ไฟเบอร์แต่ละชนิดมีส่วนสนับสนุน

ร่างกายไม่ได้ใช้ไฟเบอร์เป็นพลังงาน ดังนั้นกรัมของไฟเบอร์จึงมักถูกระบุไว้แยกต่างหากภายใต้หมวดหมู่คาร์โบไฮเดรตบนฉลากโภชนาการ แม้ว่าเส้นใยอาหารไม่ได้ให้พลังงาน แต่ก็มีประโยชน์ในการย่อยอาหารและการเผาผลาญ

 วิธีการใช้ไฟเบอร์ทั่วร่างกาย

4โอลิโกแซคคาไรด์

คาร์โบไฮเดรตประเภทที่สี่นี้อยู่ระหว่างน้ำตาลและแป้ง โอลิโกแซ็กคาไรด์เกbดน้ำตาลธรรมดาที่หมักได้ที่ในลำไส้ของเราและถือเป็นพรีไบโอติก ตัวอย่างนโอลิโกแซ็กคาไรด์สองประเภทได้แก่Fructans และ galactans ฟรุกตันมีอยู่ในข้าวสาลี กระเทียม หัวหอม และอาร์ติโชก ในขณะที่กาแลคตันพบได้ในบร็อคโคลี่ ถั่วและพืชตระกูลถั่ว ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง และกะหล่ำดาวบรัสเซลส์3

 

ประโยชน์ของ คาร์โบไฮเดรต6ข้อ

  หลายคนมองว่า คาร์โบไฮเดรต หรืออาหารจำพวกข้าว แป้ง น้ำตาล ควรรับประทานให้น้อยที่สุด หรืองดรับประทานไปเลยเพื่อป้องกันการเกิดโรคและการควบคุมน้ำหนัก แต่ในความเป็นจริงแล้วคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลัก ซึ่งมีความจำเป็นต่อร่างกาย และมีประโยชน์ที่อาจถูกมองข้ามไป ดังนี้

1.ให้พลังงาน

คาร์โบไฮเดรตควรเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสมดุล

พวกมันถูกย่อยสลายเป็นกลูโคส (น้ำตาล) ก่อนที่จะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดของคุณ จากนั้นกลูโคสจะเข้าสู่เซลล์ของร่างกายด้วยความช่วยเหลือของอินซูลิน

ร่างกายของคุณใช้กลูโคสเป็นพลังงาน เติมพลังให้กับกิจกรรมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการหายใจ

กลูโคสที่ไม่ได้ใช้สามารถเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนซึ่งพบได้ในตับและกล้ามเนื้อ

หากมีการบริโภคกลูโคสมากเกินกว่าที่จะเก็บสะสมเป็นไกลโคเจนได้ กลูโคสจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันเพื่อเก็บสะสมพลังงานในระยะยาว

คาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งที่มีไฟเบอร์สูงจะปล่อยกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือดช้ากว่าอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล นอกจากนี้หากได้รับพลังงานมากพอ ร่างกายจะเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสให้อยู่ในรูปของไกลโคเจน ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่ง และเก็บสะสมเป็นแหล่งพลังงานสำรองสำหรับร่างกายที่บริเวณกล้ามเนื้อและตับ

2.ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

ไฟเบอร์เป็นส่วนสำคัญของอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สามารถส่งเสริมสุขภาพของลำไส้ที่ดี ลดความเสี่ยงของอาการท้องผูก แลลดระดับคอเลสเตอรอล

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าอาหารที่มีเส้นใยสูงจะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ หลอดเลือด เบาหวานชนิดที่ 2 และมะเร็งลำไส้

หลายคนได้รับไฟเบอร์ไม่เพียงพอ โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ได้รับใยอาหารประมาณ 19 กรัมต่อวัน ผู้ใหญ่ควรรับประทานโดยเฉลี่ย 30 กรัมต่อวัน

ปริมาณไฟเบอร์ที่แนะนำสำหรับเด็กอาจแตกต่างกันไปตั้งแต่ 15 กรัมถึง 30 กรัม ขึ้นอยู่กับอายุของเด็ก

3.ช่วยลดน้ำหนัก

คาร์โบไฮเดรตมีแคลอรีกรัมต่อกรัมน้อยกว่าไขมัน(คาร์โบไฮเดรตมี 4 แคลอรี (4kcal) ต่อกรัม และไขมันมี 9 แคลอรี (9kcal) ต่อกรัม) นอกจากนี้ อาหารจำพวกแป้งยังเป็นแหล่งใยอาหารที่ดี ซึ่งหมายความว่าพวกมันสามารถเป็นส่วนที่มีประโยชน์ในการลดน้ำหนัก

การแทนที่อาหารที่มีไขมัน น้ำตาล และเครื่องดื่มด้วยอาหารประเภทแป้งที่มีเส้นใยสูง จะทำให้คุณลดจำนวนแคลอรี่ในอาหารของคุณ นอกจากนี้ อาหารที่มีเส้นใยสูงยังช่วยให้คุณรู้สึกอิ่ม

4.การป้องกันการสลายกล้ามเนื้อ

หากร่างกายขาดพลังงานและคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดการสลายกล้ามเนื้อออกมาเป็นน้ำตาลกลูโคส ดังนั้นการรับประทานคาร์โบไฮเดรตให้เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการป้องกันการสลายกล้ามเนื้อได้

5.การควบคุมระดับฮอร์โมน

ฮอร์โมนอินซูลินและกลูคากอน มีหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ร่างกายหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อให้ร่างกายนำน้ำตาลกลูโคสไปใช้งาน หรือนำไปเก็บให้อยู่ในรูปแบบอื่น แต่ถ้าในกรณีที่ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำร่างกายจะหลั่งกลูคากอน เพื่อสลายน้ำตาลที่ถูกสะสมออกมาสู่กระแสเลือดและนำไปใช้ต่อไป

6. การทำงานของระบบย่อยอาหาร เช่น ใยอาหาร

กลุ่มข้าวแป้งที่ไม่ผ่านการขัดสี ที่ไม่ถูกย่อยช่วยให้ร่างกายรู้สึกอิ่มนาน เนื่องจากน้ำตาลไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด และยังพบว่ามีส่วนช่วยในการเพิ่มเนื้ออุจจาระ และอุ้มน้ำทำให้เกิดการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใยอาหารบางชนิดเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ ที่สามารถผลิตสารสำคัญที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายได้อีกด้วย

คาร์โบไฮเดรต รับประทานอย่างไรให้เหมาะสม

คาร์โบไฮเดรตนั้นพบได้ในอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล ซึ่งเป็นองค์ประกอบในมื้ออาหารที่มากที่สุดในหมวดหมู่อาหารทั้ง 5 หมู่ ในจานอาหารเรา การรับประทานต้องคำนึงถึงปริมาณให้เหมาะสมกับร่างกายของเรา โดยตามคำแนะนำของปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2563 ได้ให้คำแนะนำ ดังนี้

 • ปริมาณคาร์โบไฮเดรต ที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน อ้างอิงจากความต้องการคาร์โบไฮเดรตที่ร้อยละ 45-65 ของพลังงานที่ต้องการได้รับต่อวัน  โดยการรับประทานคาร์โบไฮเดรต 1 กรัม สามารถให้พลังงานกับร่างกาย 4 แคลอรี่ (kcal) คือ เช่น หากร่างกายต้องการพลังงาน  2,000 แคลอรี่ ก็ควรจะได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่ 900-1,300 แคลอรี่ หรือ ประมาณ 225-235 กรัมต่อวัน
 1. ใยอาหารจากผัก ผลไม้หรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ไม่ผ่านการขัดสี ควรได้รับ 14 กรัมต่อพลังงาน 1,000 แคลอรี่
 2. น้ำตาลจากการปรุงอาหารหรือเติมในเครื่องดื่มต่างๆ ไม่ควรบริโภคเกินวันละ 6 ช้อนชา หรือ 24 กรัม
 3. ชนิดของคาร์โบไฮเดรต แหล่งอาหารคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่มาจากพืช เช่น ข้าวชนิดต่างๆ มัน แป้ง ถั่ว  การเลือกรับประทานควรเลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ไม่ผ่านการขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีท โฮลเกรน ผัก ผลไม้ที่มีรสหวานน้อยหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ทดแทนแป้งด้วยธัญพืชต่างๆ  เพราะนอกจากจะอุดมด้วยวิตามิน เกลือแร่แล้วยังมีใยอาหารที่ส่วนช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วย ทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นช่วยในเรื่องการควมคุมน้ำหนักได้ด้วย
 4. หลีกเลี่ยงน้ำตาลเชิงเดี่ยว การรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลเชิงเดี่ยวเป็นองค์ประกอบสูง รวมถึงคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ผ่านการขัดสี เช่น ข้าวขาว ขนมปังขาว เส้นพาสต้า หรืออาหารที่ผ่านการแปรรูป น้ำอัดลม น้ำหวาน ไปจนถึงกาแฟ ชาและชานมไข่มุกที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนี้ ร่างกายจะสามารถย่อยเป็นน้ำตาลกลูโคสและดูดซึมได้ทันที ทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว ส่งผลเสียต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานที่จำเป็นจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งสามารถสังเกตปริมาณน้ำตาลที่เติมลงในอาหารได้ที่ ฉลากโภชนาการ (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฉลากโภชนาการ ได้ที่นี่) ช่วยให้เราสามารถเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น

คาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย ค่าพลังงานของคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้คือ 4 แคลอรีต่อกรัม นอกจากโปรตีนและไขมันแล้ว คาร์โบไฮเดรตยังเป็นหนึ่งในสาม สารอาหารหลัก ซึ่งได้แก่ โปรตีน แป้ง และไขมัน

คาร์โบไฮเดรตมีหลายประเภทบางชนิดพบได้ตามธรรมชาติในอาหาร และบางชนิดผลิตขึ้นเพื่อรวมไว้ในอาหารแปรรูป ตัวอย่างอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ ธัญพืช ผลไม้ ซีเรียล พาสต้า ขนมปัง และขนมอบ เรียนรู้เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตประเภทต่างๆ เพื่อตัดสินใจเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

 เหตุใดคุณจึงควรลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการผลิต

การเลือกทานคาร์โบไฮเดรตที่ดีที่สุด

 • การรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวจะถูกย่อยอย่างรวดเร็ววึ่งจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้น และรู้สึกอิ่มเพียงชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว
 • การรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจะมีใยอาหารทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างช้าๆ และทำให้อิ่มนาน นอกจากนั้นยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น

ในแนวทางการบริโภคอาหาร พ.ศ. 2563-2568 สำนักงานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพแนะนำให้เปลี่ยนไปกินผัก ผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี และผลิตภัณฑ์นมมากขึ้น เพื่อเพิ่มการบริโภคแคลเซียมและใยอาหาร แนวทางปฏิบัติยังแนะนำให้เปลี่ยนจากการเติมน้ำตาลในเครื่องดื่ม ของว่าง และของหวาน พยายามจำกัดการบริโภคน้ำตาลของคุณให้น้อยกว่า 10% ของแคลอรีต่อวัน

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของคาร์โบไฮเดรตในอาหารของคุณ ให้เลือกธัญพืชไม่ขัดสีและจำกัดอาหารที่เติมน้ำตาล การทำอาหารตั้งแต่เริ่มต้นที่บ้านและการกินอาหารที่ไม่ผ่านการแปรรูปเป็นหลัก สามารถช่วยได้มาก

เชื่อผิดๆ เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต

ความนิยมของอาหารแฟชั่นบางประเภทและแหล่งข้อมูลที่ผิดอื่นๆ ได้นำไปสู่การส่งเสริมตำนานบางอย่างเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต

1.คาร์โบไฮเดรตทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น

หลายคนเลือกที่จะรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำเพื่อลดน้ำหนัก แม้ว่า อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ จะได้ผลสำหรับบางคน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการทานคาร์โบไฮเดรตจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น การบริโภคแคลอรี่มากเกินไปทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น การบริโภคคาร์โบไฮเดรตบางชนิดอาจส่งผลทางอ้อมต่อการบริโภคแคลอรี่มากเกินไป

ตัวอย่างเช่น หากคุณรับประทานอาหารเช้าที่เต็มไปด้วยอาหารที่มีน้ำตาลแปรรูปอย่างหนัก คุณอาจจะหิวหลังจากกินและกินอีกครั้งได้ไม่นาน ในขณะที่การเลือกอาหารเช้าที่สมดุลซึ่งมีไฟเบอร์ และโปรตีนจะช่วยให้คุณอิ่มและอิ่มใจ เพื่อไม่ให้กินอีกจนกว่าจะถึงเวลาอาหารกลางวัน

2.อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำมีประสิทธิภาพมากที่สุด

หลายคนเลือกที่จะรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำเพื่อลดน้ำหนักหรือเพื่อจัดการกับอาการป่วย เช่น เบาหวานชนิดที่ 2 สำหรับพวกเขา รูปแบบการกินคาร์โบไฮเดรตต่ำเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

แต่จากการศึกษาพบว่าอาหารลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับคุณ คืออาหารที่คุณสามารถควบคุมได้ในระยะยาว ในระยะสั้น ไม่มีอาหารที่ "ดีที่สุด" และแม้ในขณะที่คุณกำลังจัดการกับอาการป่วย คุณต้องค้นหาโปรแกรมที่คุณจะปฏิบัติตาม

บางคนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามแผนการกินคาร์โบไฮเดรตต่ำเพราะพวกเขาเริ่มกินผักมากขึ้น และจำกัดอาหารที่มีคุณภาพต่ำ เช่น ลูกอมและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไม่มีคำจำกัดความสากลของคาร์โบไฮเดรตต่ำ และ "คาร์โบไฮเดรตต่ำ" ไม่ได้หมายความว่า "ไม่มีคาร์โบไฮเดรต" ขอแนะนำให้พบกับนักกำหนดอาหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เพื่อช่วยคุณจัดแผนอาหารที่ตรงกับเป้าหมายด้านอาหารของคุณ ในขณะเดียวกันก็รับประกันว่าคุณจะได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสม

3.คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งเชื้อเพลิงเดียวของร่างกาย

ร่างกายใช้คาร์โบไฮเดรตเป็นพลังงานเป็นหลัก แต่ไม่ได้เป็นแหล่งพลังงานเพียงแหล่งเดียวของร่างกาย ตัวอย่างเช่น ไขมันไม่เพียงแต่ให้พลังงาน แต่ยังเป็นวิธีหลักที่ร่างกายเก็บสะสมไว้

แนวคิดที่ว่า "ทานคาร์โบไฮเดรตไม่ดี" ทำให้หลายคนสับสนเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตและความสำคัญต่อสุขภาพของเรา รวมถึงการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ

คาร์โบไฮเดรตเป็นภาพรวม และไม่ใช่ว่าคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดจะเหมือนกัน ชนิด คุณภาพ และปริมาณของคาร์โบไฮเดรตในอาหารของเราเป็นสิ่งสำคัญ

มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไฟเบอร์ที่พบในแป้งคาร์โบไฮเดรตแบบโฮลเกรนนั้นดีต่อสุขภาพของเรา

คาร์โบไฮเดรตคืออะไร?

คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลัก 1 ใน 3 ชนิด (สารอาหารที่เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ในอาหารของเรา) ที่พบในอาหาร อื่น ๆ

สารอาหารหลักได้แก่

 1. คาร์โบไฮเดรต
 2. ไขมัน
 3. โปรตีน

อาหารแทบทุกชนิดมีสารอาหารคือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนรวมกันในปริมาณที่แตกต่างกัน

คาร์โบไฮเดรต 3 ชนิดที่พบในอาหาร ได้แก่

 • น้ำตาล
 • แป้ง
 • และไฟเบอร์

น้ำตาล

ประเภทของน้ำตาลที่ผู้ใหญ่และเด็กส่วนใหญ่ในสหราชอาณาจักรรับประทานมากเกินไปเรียกว่าน้ำตาลฟรี

เหล่านี้คือน้ำตาลที่เติมลงในอาหารหรือเครื่องดื่ม เช่น บิสกิต ช็อกโกแลต โยเกิร์ตปรุงแต่ง อาหารเช้าซีเรียล และเครื่องดื่มซ่า

น้ำตาลในน้ำผึ้ง น้ำเชื่อม (เช่น เมเปิ้ล อะกาเว่ และโกลเด้นไซรัป) น้ำหวาน (เช่น ดอกไม้) และน้ำผลไม้ไม่หวาน น้ำผัก และสมูทตี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังถือว่าเป็นน้ำตาลอิสระ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำตาล

แป้ง

แป้งพบในอาหารที่มาจากพืช อาหารประเภทแป้ง เช่น ขนมปัง ข้าว มันฝรั่ง และพาสต้า ให้พลังงานที่ปล่อยออกมาอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอตลอดทั้งวัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารประเภทแป้ง

ไฟเบอร์

ไฟเบอร์พบได้ในผนังเซลล์ของอาหารที่มาจากพืช แหล่งไฟเบอร์ที่ดีได้แก่ ผักและผลไม้ ขนมปังโฮลเกรน พาสต้าโฮลวีต และพัลส์ (ถั่วและถั่วเลนทิล) ค้นหาวิธีเพิ่มไฟเบอร์ในอาหารของคุณ

ฉันควรกินคาร์โบไฮเดรตมากแค่ไหน?

คำแนะนำในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของรัฐบาล แนะนำว่าอาหารมากกว่าหนึ่งในสามของคุณควรประกอบด้วยอาหารจำพวกแป้ง เช่น มันฝรั่ง ขนมปัง ข้าว และพาสต้า และมากกว่าหนึ่งในสามควรเป็นผักและผลไม้

ซึ่งหมายความว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวันควรมาจากอาหารประเภทแป้ง ผลไม้ และผัก

 

ฉันควรตัดคาร์โบไฮเดรตออกหรือไม่?

แม้ว่าเราจะอยู่ได้โดยไม่มีน้ำตาล แต่การจะกำจัดคาร์โบไฮเดรตออกจากอาหารของคุณทั้งหมดคงเป็นเรื่องยาก

คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกาย ร่างกายของคุณจะใช้โปรตีนและไขมันเป็นพลังงาน

นอกจากนี้ยังอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้รับใยอาหารเพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพในระยะยาว

แหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารประเภทแป้งที่มีเส้นใยสูง ผัก ผลไม้ และพืชตระกูลถั่ว ก็เป็นแหล่งสารอาหารที่สำคัญเช่นกัน เช่น แคลเซียม เหล็ก และวิตามินบี

การลดคาร์โบไฮเดรตลงอย่างมากจากอาหารของคุณในระยะยาวอาจหมายความว่าคุณไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพได้

การแทนที่คาร์โบไฮเดรตด้วยไขมันและแหล่งโปรตีนที่มีไขมันสูงอาจเพิ่มปริมาณไขมันอิ่มตัว ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจ

เมื่อคุณมีน้ำตาลกลูโคสต่ำ ร่างกายจะสลายไขมันที่สะสมไว้เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน กระบวนการนี้ทำให้เกิดการสะสมของคีโตนในเลือด ทำให้เกิดคีโตซิส

ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดหัว อ่อนเพลีย รู้สึกไม่สบาย ขาดน้ำ เวียนศีรษะ และหงุดหงิดง่าย

พยายามจำกัดปริมาณอาหารที่มีน้ำตาลที่คุณกินและแทนที่ด้วยแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อสุขภาพแทน เช่น โฮลเกรน มันฝรั่ง ผัก ผลไม้ และพืชตระกูลถั่ว

โรคเบาหวานและอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ

มีหลักฐานว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำนั้นปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในระยะสั้นสำหรับคนส่วนใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ช่วยลดน้ำหนัก ควบคุมเบาหวาน และลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน

ขอแนะนำให้คุณพูดคุยกับแพทย์ทั่วไปหรือทีมดูแลของคุณก่อนที่จะเริ่มรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ เนื่องจากไม่เหมาะสำหรับทุกคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทีมดูแลของคุณควรให้คำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่คุณควรรับประทาน Diabetes UK ยังมีแผนอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ 7 วันบนเว็บไซต์

สิ่งสำคัญคือต้องระวังผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ เช่น น้ำตาลในเลือดต่ำ (ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ)

ไม่มีหลักฐานว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำมีประสิทธิภาพในระยะยาวสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 มากกว่าอาหารประเภทอื่น เช่น อาหารที่มีแคลอรีน้อย

ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำจะมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 1

ไม่แนะนำให้รับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำสำหรับเด็กที่เป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโต

โปรตีนและไขมันให้พลังงานได้หรือไม่?

แม้ว่าคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีนล้วนเป็นแหล่งพลังงานในอาหาร แต่ปริมาณพลังงานที่แต่ละอย่างให้จะแตกต่างกันไป:

 • คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานประมาณ 4 แคลอรี (4kcal) ต่อกรัม
 • โปรตีนให้พลังงาน 4 แคลอรี (4kcal) ต่อกรัม
 • ไขมันให้พลังงาน 9 แคลอรี (9kcal) ต่อกรัม

ในกรณีที่ไม่มีคาร์โบไฮเดรตในอาหาร ร่างกายของคุณจะเปลี่ยนโปรตีน (หรือสารอื่นๆ ที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต) เป็นกลูโคส ดังนั้นไม่ใช่แค่คาร์โบไฮเดรตเท่านั้นที่สามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินได้

หากคุณบริโภคแคลอรี่มากกว่าที่คุณเผาผลาญไป คุณก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น

ดังนั้น การตัดคาร์โบไฮเดรตหรือไขมันออกไม่ได้แปลว่าต้องตัดแคลอรีออก หากคุณจะแทนที่ด้วยอาหารอื่นที่มีจำนวนแคลอรีเท่ากัน

คาร์โบไฮเดรตเติมมากกว่าโปรตีนหรือไม่?

คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนมีปริมาณแคลอรี่ต่อกรัมเท่ากันโดยประมาณ

แต่ปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เรารู้สึกอิ่ม เช่น ประเภท ความหลากหลาย และปริมาณของอาหารที่เรากิน พฤติกรรมการกินและปัจจัยแวดล้อม เช่น ขนาดเสิร์ฟ และความพร้อมของตัวเลือกอาหาร

ความรู้สึกอิ่มอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน เหนือสิ่งอื่นใด อาหารที่อุดมด้วยโปรตีนสามารถช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มได้ และคุณควรมีถั่ว พัลส์ ปลา ไข่ เนื้อสัตว์ และอาหารโปรตีนอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลและดีต่อสุขภาพ

แต่เราไม่ควรทานอาหารที่มีโปรตีนและแป้งมากเกินไป อาหารประเภทแป้งควรมีปริมาณประมาณหนึ่งในสามของอาหารที่เรากิน และเราทุกคนจำเป็นต้องกินผักและผลไม้ให้มากขึ้น

ฉันควรกินคาร์โบไฮเดรตอะไร

ข้อมูลจาก National Diet and Nutrition Survey ซึ่งพิจารณาจากการบริโภคอาหารในสหราชอาณาจักร แสดงให้เห็นว่าพวกเราส่วนใหญ่ควรรับประทานอาหารที่มีเส้นใยและแป้งมากขึ้น แต่ให้ลดขนมหวาน ช็อคโกแลต บิสกิต ขนมอบ เค้ก และน้ำอัดลม ผลไม้ ผัก เมล็ดถั่ว และอาหารประเภทแป้ง (โดยเฉพาะพันธุ์ที่มีเส้นใยสูง) ให้สารอาหารที่หลากหลาย (เช่น วิตามินและแร่ธาตุ) ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ไฟเบอร์ในอาหารเหล่านี้สามารถช่วยให้ลำไส้ของคุณแข็งแรงและ ช่วยให้คุณรู้สึกอิ่ม

ฉันจะเพิ่มปริมาณไฟเบอร์ได้อย่างไร

ในการเพิ่มปริมาณไฟเบอร์ในอาหารของคุณ ให้ตั้งเป้าที่ผลไม้และผักหลากหลายชนิดอย่างน้อย 5 ส่วนต่อวัน

ไปหาอาหารจำพวกแป้งที่มีเส้นใยสูงและกินมันฝรั่ทั้งเปลือก พยายามตั้งเป้าให้ได้ปริมาณไฟเบอร์เฉลี่ย 30 กรัมต่อวัน

ตัวอย่างบางส่วนของปริมาณไฟเบอร์ทั่วไปในอาหารทั่วไปบางประเภท:

 • บิสกิตข้าวสาลีสำหรับมื้อเช้า 2 ชิ้น (ประมาณ 37.5 กรัม) – ไฟเบอร์ 3.6 กรัม
 • ขนมปังธัญพืช 1 แผ่น – 2.5 กรัม
 • ขนมปังขาว 1 แผ่น – 0.9 กรัม
 • พาสต้าโฮลวีตปรุงสุก 80 กรัม – 4.2 กรัม
 • มันฝรั่งอบขนาดกลาง 1 ชิ้น (180 กรัม) (พร้อมผิว) – 4.7 กรัม
 • ถั่วรองชนะเลิศปรุงสุก 80 กรัม (4 ช้อนโต๊ะ) – 1.6 กรัม
 • แครอทปรุงสุก 80 กรัม (3 ช้อนโต๊ะ) – 2.2 กรัม
 • ข้าวโพดหวาน 1 ซังขนาดเล็ก (3 ช้อนโต๊ะพูนๆ) – 2.2 กรัม
 • ถั่วอบ 200 กรัม – 9.8 กรัม
 • ส้มขนาดกลาง 1 ลูก – 1.9 กรัม
 • กล้วยขนาดกลาง 1 ลูก – 1.4 กรัม

การกินอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ (GI) สามารถช่วยลดน้ำหนักได้หรือไม่?

ดัชนีน้ำตาล (GI) เป็นระบบการให้คะแนนสำหรับอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต มันแสดงให้เห็นว่าอาหารแต่ละชนิดส่งผลต่อระดับกลูโคส (น้ำตาล) ในเลือดของคุณเร็วเพียงใดเมื่ออาหารนั้นกินเข้าไป

อาหารที่มีค่า GI ต่ำ (อาหารที่ร่างกายดูดซึมได้ช้าลง) เช่น ซีเรียลโฮลเกรน ผลไม้ ผัก ถั่ว และถั่วเลนทิล คืออาหารที่เราควรรับประทานโดยเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ดีต่อสุขภาพและสมดุล

แต่ค่า GI เพียงอย่างเดียวไม่ใช่วิธีที่เชื่อถือได้ในการตัดสินใจว่าอาหาร หรืออาหารหลายชนิดรวมกันดีต่อสุขภาพหรือจะช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้

แม้ว่าอาหารที่มีค่า GI ต่ำจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของคุณเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างช้าๆ ซึ่งอาจช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้น แต่อาหารที่มีค่า GI ต่ำบางชนิดไม่ดีต่อสุขภาพ

ตัวอย่างเช่น แตงโมและพาร์สนิปเป็นอาหารที่มีค่า GI สูง แต่ดีต่อสุขภาพ ในขณะที่เค้กช็อกโกแลตมีค่า GI ต่ำกว่า

และวิธีการปรุงอาหารและสิ่งที่คุณรับประทานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารจะเปลี่ยนคะแนน GI

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีน้ำตาล (GI)

คาร์โบไฮเดรตทำให้อ้วนหรือไม่?

อาหารทุกชนิดอาจทำให้น้ำหนักขึ้นได้หากคุณกินมากเกินไป ไม่ว่าอาหารของคุณจะมีไขมันสูงหรือมีคาร์โบไฮเดรตสูง หากคุณใช้พลังงานมากกว่าที่ร่างกายใช้บ่อยๆ คุณก็มีแนวโน้มที่จะน้ำหนักเพิ่มขึ้น

คาร์โบไฮเดรตมีแคลอรี่น้อยกว่าไขมัน อาหารจำพวกแป้งโฮลเกรนเป็นแหล่งไฟเบอร์ที่ดี อาหารที่มีไฟเบอร์สูงจะช่วยให้คุณรู้สึกอิ่ม

แต่อาหารที่มีน้ำตาลสูงมักมีแคลอรีสูง และการรับประทานอาหารเหล่านี้บ่อยเกินไปอาจทำให้คุณมีน้ำหนักเกินได้

 

คาร์โบไฮเดรต

1. บทนำ

เป็นอาหารหลักในอาหารห้าหมู่ของเรา (ไขมันและโปรตีนเกลือแร่ และวิตามิน ) คาร์โบไฮเดรตมีอยู่ในหลายรูปแบบและส่วนใหญ่พบในอาหารประเภทแป้งเช่น ขนมปัง พาสต้าและข้าว นอกจากนั้นยังพบในเครื่องดื่มบางอย่างเช่น น้ำอัดลม ชาเขียว น้ำผลไม้และเครื่องดื่มที่มีรสหวานน้ำตาล คาร์โบไฮเดรตให้พลังงานแก่เซลล์ต่างๆของร่างกาย

 

2. อะไรคือคาร์โบไฮเดรต?

คาร์โบไฮเดรตเกิดจากการรวมตัวของน้ำตาล แลการจำแนกชนิดของคาร์โบไฮเดรตจะจำแนกตามจำนวนน้ำตาลในหนึ่งโมเลกุล เช่น monosaccharides มีน้ำตาลหนึ่งหน่วยได้แก่ กลูโคส ฟรุกโตสและกาแลคโต disaccharides มีน้ำตาลสองหน่วยได้แก่ ด้วยน้ำตาลซูโครส (น้ำตาลทราย) และแลคโตส (น้ำตาลนม) เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ตารางด้านล่างแสดงประเภทหลักของคาร์โบไฮเดรตอาหาร

การจำแนกประเภทของอาหารคาร์โบไฮเดรตและตัวอย่าง

CLASS
EXAMPLES
Monosaccharides
Glucose, fructose, galactose
Disaccharides
Sucrose, lactose, maltose
Polyolsaccharides
Isomalt, maltitol, sorbitol, xylitol, erythritol
Oligosaccharides
Fructo-oligosaccharides, malto-oligosaccharides
Starch polysaccharides
Amylose, amylopectin, maltodextrins
Non-starch polysaccharides
(dietary fibre)
Cellulose, pectins, hemicelluloses, gums, inulin

 

2.1 น้ำตาล

กลูโคสและฟรุกโตสเป็น monosaccharides และสามารถพบได้ในผลไม้, เบอร์รี่, ผัก, น้ำผึ้งและน้ำเชื่อมกลูโคสฟรุกโตส น้ำตาลซูโครสเป็นไดแซ็กคาไรด์ของน้ำตาลกลูโคสและฟรุกโตส น้ำตาลซูโครสเกิดขึ้นตามธรรมชาติในผักชนิดหัว น้ำตาลอ้อยและผลไม้ แลคโตสซึ่งเป็นไดแซ็กคาไรด์ที่ประกอบด้วยกลูโคสและกาแลคโตเป็นน้ำตาลที่พบในนม และผลิตภัณฑ์นม ทั้งน้ำตาลทราย (ซูโครส) และน้ำเชื่อมกลูโคสฟรุกโตสประกอบด้วยกลูโคสและฟรุกโตสทั้งในรูปน้ำเชื่อมกลูโคสฟรุกโตส) หรือน้ำตาลทราย (ซูโครส)

โพลีออลเป็นน้ำตาลแอลกอฮอล์ โพลีออลจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่จะทำในเชิงพาณิชย์โดยการเปลี่ยนแปลงของน้ำตาล ซอร์บิทอเป็นโพลิออล ที่ใช้กันมากคือไซลิทอลมักจะถูกใช้ในหมากฝรั่งและลูกอม Isomalt เป็นโพลิออลที่ใช้ในขนมและผลิตจากน้ำตาลซูโครส polyols มีรสหวานและสามารถนำมาใช้ในอาหารแทนน้ำตาล ข้เสียคือหากรับประทานมากจะเป็นยาระบาย

2.2 oligosaccharides

องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด oligosaccharides เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เกิดขึ้นจาก น้ำตาล (monosaccharides) 3-10 หน่วย ร่างกายไม่สามารถย่อย oligosacchariedes ตัวอย่างของโอลิโกแซ็กคาไรด์ ได้แก่

 • ฟรักโท-โอลิโกแซ็กคาไรด์ (fructo-oligosaccharide)
 • แรฟฟิโนส (raffinose)
 • สแตชิโอส (stachyose)
 • แล็กทูโลส (lactulose)
 • กาแล็กโท-โอลิโกแซ็กคาไรด์ (galacto-oligosaccharide (GOS))
 • โอลิโกแซ็กคาไรด์ถั่วเหลือง (soybean oligosaccharide)
 • แล็กโทซูโครส (lactosucrose)
 • ไอโซมอลโท-โอลิโกแซ็กคาไรด์ (isomalto-oligosaccharide)
 • กลูโค-โอลิโกแซ็กคาไรด์ (gluco-oligosaccharide)
 • ไซโล-โอลิโกแซ็กคาไรด์ (xylo-oligosaccharide)
 • พาลาทิโนส (palatinose)

2.3 polysaccharides เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เกิดขึ้นจาก น้ำตาล (monosaccharides) 3-10 หน่วยได้แก่แป้งที่สะสมในธัญพืชและหัวผลไม้ Non-starch polysaccharides เป็นองค์ประกอบหลักของใยอาหาร เช่นซลลูโลส เฮมิเซลลูโลสอินนูลิน เพคตินและหมากฝรั่ง คนเราไม่สามารถย่อยสารนี้ได้

3. คาร์โบไฮเดรตในร่างกาย

หน้าที่หลักของคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน แต่พวกเขายังมีบทบาทสำคัญในโครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะรวมทั้งในรูปแบบของโครงสร้างคาร์โบไฮเดรตบนพื้นผิวของเซลล์ เรียนโมเลกุลที่แตกต่างกัน proteoglycans ที่ไกลโคโปรตีนและ glycolipids

3.1 แหล่งเก็บรักษาและสะสมพลังงาน

แป้งและน้ำตาลเป็นแหล่งให้หลักพลังงาน

 • คาร์โบไฮเดรตและอุปทาน 4 กิโลแคลอรี (17 กิโลจูล) ต่อกรัม
 • โพลีออลให้ 2.4 กิโลแคลอรี (10 กิโลจูลส์)
 • และใยอาหาร 2 กิโลแคลอรี (8 กิโลจูล) ต่อกรัมตามลำดับ

หมายเหตุ: ผู้โพลิออล Erythritol ไม่ได้ metabolised ที่ทุกคนและทำให้มี 0 แคลอรี่

 • monosaccharides ถูกดูดซึมโดยลำไส้ขนาดเล็กเข้าสู่กระแสเลือด และถูกส่งไปยังอวัยวะที่ใช้น้ำตาลนี้
 • disaccharides จะถูกแบ่งโดยเอนไซม์ย่อยอาหารเปลี่ยนเป็น monosaccharides
 • ร่างกายยังต้องการความช่วยเหลือของเอนไซม์ที่จะทำลายลงโซ่ยาวของแป้งเป็นน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบของพวกเขา ซึ่งจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด

ร่างกายมนุษย์ใช้คาร์โบไฮเดรตในรูปแบบของน้ำตาลกลูโคส กลูโคสสามารถแปลงเป็นไกลโคเจนเป็น polysaccharide คล้ายกับแป้งซึ่งจะถูกเก็บไว้ในตับและกล้ามเนื้อ และเป็นแหล่งที่มาพร้อมใช้งานของพลังงานในร่างกาย สมองและเซลล์เม็ดเลือดแดงต้องการน้ำตาลกลูโคสเป็นแหล่งพลังงานเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถใช้ไขมันโปรตีนหรือรูปแบบอื่น ๆ ของพลังงานเพื่อการนี มันเป็นเพราะเหตุนี้น้ำตาลในเลือดที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องในระดับที่เหมาะสม วันหนึ่งๆร่างกายต้องการน้ำตาลกลูโคสประมาณ 130g เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการพลังงานของสมอง กลูโคสอาจมาโดยตรงจาก

 • คาร์โบไฮเดรตจากอาหาร
 • หรือที่เก็บสะสมในตับ(ไกลโคเจน)
 • หรือจากการเปลี่ยนแปลงของกรดอะมิโนบางอย่างที่เกิดจากการสลายโปรตีน

ฮอร์โมนหลายแห่งรวมถึงอินซูลินทำงานได้อย่างรวดเร็วในการควบคุมการไหลของน้ำตาลกลูโคสไป และกลับจากเลือดที่จะให้มันอยู่ในระดับที่มั่นคง

3.2 การตอบสนองต่อระดับน้ำตาลในเลือดและดัชนีน้ำตาล

เมื่อเรารับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลในเลือดก็จะขึ้น เมื่อเราอดอาหารน้ำตาลในเลือดจะลดลง การที่น้ำตาลจะขึ้นหรือลงขึ้นกับอัตราการย่อยอาหาร การดูดซึมของน้ำตาล และผลจากการกระทำของอินซูลินที่จะปรับน้ำตาลในเลือด ปัจจัยที่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดได้แก่

1.ประเภทของอาหาร

 • ชนิดของน้ำตาลที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเช่น ฟรุกโตสซูโครสและโพลีออลมีการตอบสนองระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเมื่อเทียบกับน้ำตาลกลูโคสและมอลโตส
 • รูปแบบของแป้ง แป้งบางชนิดย่อยง่าย บางชนิดย่อยยาก
 • ขบวนการปรุงอาหาร
 • สารอาหารอื่น ๆ ในอาหาร (หรืออาหาร) เช่นไขมัน (สำคัญมากที่สุด) โปรตีนและไฟเบอร์

2.ปัจจัยแต่ละคน

 • การเคี้ยวอาหาร
 • อัตราการเคลื่อนที่ของอาหารจากกระเพาะอาหารไปยังลำไส้
 • การเผาผลาญอาหารของพวกเขา
 • เวลาของวันคาร์โบไฮเดรตจะกิน

อาหารคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิดมีผลต่อน้ำตาลในเลือดแตกต่างกัน ตามมาตรฐานจะเปรียมกับการตอบสนองของน้ำตาลในเลือดเมื่อเทียบกับการกินน้ำตาล เราเรียกว่าดัชนีน้ำตาล (GI) ดัชนีน้ำตาล 70 หมายความว่าอาหารที่เรารับประทานทำให้น้ำตาลขึ้น 70% ของระดับน้ำตาลในเลือดจากการกินน้ำตาลกลูโคสบริสุทธิ์

อาหาร GI สูงทำให้เกิดการตอบสนองต่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าอาหาร GI ต่ำ อาหารที่มี GI ต่ำจะถูกย่อยและดูดซึมได้ช้ากว่าอาหารที่มี GI สูง หลักฐานแสดงให้เห็นว่าอาหารที่อยู่บนพื้นฐานของอาหาร GI ต่ำมีความเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงของการพัฒนาโรค metabolic เช่นโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2

 

ค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารบางทั่วไป(โดยใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นมาตรฐาน)

อาหารที่มี GI ต่ำมาก (≤ 40)

 • แอปเปิ้ลดิบ
 • ถั่ว
 • ถั่วเหลือง
 • ถั่วไต
 • นมวัว
 • แครอท (ต้ม)
 • บาร์เลย์
 • ฟรักโทส

อาหารที่มี GI ต่ำ (41-55)

 • ก๋วยเตี๋ยวและพาสต้า
 • น้ำแอปเปิ้ล
 • ส้มวัตถุดิบ / น้ำส้ม
 • กล้วยดิบ
 • โยเกิร์ต (ผลไม้)
 • ขนมปังธัญพืชพิเศษ
 • สตรอเบอร์รี่แยม
 • ข้าวโพดหวาน
 • ช็อคโกแลต
 • แล็กโตส

อาหารที่มี GI กลาง (56-70)

 • ข้าวกล้อง
 • ข้าวโอ๊ตรีด
 • เครื่องดื่ม
 • สัปปะรด
 • ซูโครส (น้ำตาลทราย)
 • น้ำผึ้ง

อาหารที่มีค่า GI สูง (> 70)

 • ขนมปัง (สีขาวหรือ wholemeal)
 • มันฝรั่งต้ม
 • ข้าวเกรียบ
 • มันฝรั่งทอด
 • มันฝรั่งบด
 • ข้าวขาว (อะมิโลสต่ำหรือ "ข้าวเหนียว")
 • ข้าวแต๋น
 • กลูโคส
 • มอลโตส

3.3 ทำงานของระบบลำไส้และใยอาหาร

ร่างกายไม่สามารถย่อยใยอาหารและ oligosaccharides บางในลำไส้เล็ก ไฟเบอร์ช่วยให้มั่นใจว่าการทำงานของลำไส้ที่ดีโดยการเพิ่มจำนวนมากทางกายภาพในลำไส้และกระตุ้นการขนส่งลำไส้

เมื่อคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยผ่านเข้าไปในลำไส้ใหญ่บางชนิดของเส้นใยเช่นเหงือกเพคตินและ oligosaccharides หมักโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ นี้จะเพิ่มมวลรวมในลำไส้และมีผลประโยชน์ในการแต่งหน้าของจุลินทรีย์นี้

4.การควบคุมน้ำหนักของร่างกาย

คนที่กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูง มีโอกาสน้อยที่จะสะสมไขมันในร่างกายเมื่อเทียบกับผู้ที่ทานอาหารที่มคาร์โบไฮเดรตต่ำ / ไขมันสูง เนื่องจาก

 • คาร์โบไฮเดรตมีแคลอรี่น้อยกว่าไขมัน (และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) อาหารคาร์โบไฮเดรตอุดมไปด้วยไฟเบอร์ทำให้อิ่มเร็วและอิ่มนาน
 • รวมของความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่อุดมด้วยคาร์โบไฮเดรตจะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยในการควบคุมความอยากอาหาร การศึกษาพบว่าคาร์โบไฮเดรตทั้งในรูปแบบของแป้งและน้ำตาลที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้อิ่มแปล้ เป็นผลให้ประชาชนบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงอาจมีโอกาสน้อยที่จะกินมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีอาหารหลายชนิดที่มี GI ต่ำอาจจะเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเขาจะย่อยช้า
 • คาร์โบไฮเดรตอาหารพิเศษถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงหรือเก็บไว้เป็นไกลโคเจนสำหรับใช้ในอนาคต คาร์โบไฮเดรตจะถูกแปลงเป็นไขมันในร่างกายน้อยมาก

หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าในขณะนี้ในการเปรียบเทียบกับการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารคาร์โบไฮเดรตสูงลดโอกาสของการพัฒนาโรคอ้วน

5. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นความผิดปกติของการเผาผลาญโดยร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างถูกต้อง ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่ว่าทำไมการควบคุมนี้ล้มเหลวทั้งสองประเภทของโรคเบาหวานมีความโดดเด่น

 • ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1สาเหตุของเบาหวานคือร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด พบได้ประมาณ 5-15% ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งหมด
 • ในเบาหวานชนิดที่ 2 ภายใต้ร่างกายสร้างอินซูลินพอ หรือเซลล์เป้าหมายกลายเป็นไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมน (ดื้อต่ออินซูลิน) ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 85-95%เป็นเบาหวานชนิดนี้ ในขณะที่มันมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังจากอายุ 40

สำหรับการรักษาโรคเบาหวานทั้งสองชนิดจะต้องรับอาหารที่สมดุลและการออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังต้องฉีดอินซูลินทุกวันในผู้ป่วยผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1

แต่มีหลักฐานที่ดีที่ตอนนี้โรคอ้วนและขาดการออกกำลังกายเพิ่มโอกาสของการพัฒนาโรคเบาหวานชนิดที่ 2

ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีน้ำหนักเกิน หรือผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวานจะต้องควบคุมน้ำหนักโดยการควบคุมอาหาร คำแนะนำสำหรับการจัดการอาหารของโรคเบาหวานเน้นการเพิ่มปริมาณใยอาหาร และจำกัดปริมาณน้ำตาลในอาหาร

6. สุขภาพทันตกรรม

เอนไซม์และแบคทีเรียในช่องปากจะทำให้อาหารที่มีน้ำตาลหรือแป้งผลิตกรดที่จะละลายีเคลือบฟันของฟัน น้ำลายจะเจือจางกรดและจะสร้างเคลือบฟันขึ้นมาใหม่ เมื่อรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลบ่อยเกินไปจะเกิดความเสี่ยงของการเกิดฟันผุจะเพิ่มขึ้น

แนะนำว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคฟันผุมุ่งเน้น

 • fluoridation,
 • การดูแลสุขอนามัยช่องปากที่เพียงพอ
 • ความถี่ของการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มดื่ม
 • และอาหารที่หลากหลายเมื่อเทียบกับการบริโภคน้ำตาลเพียงอย่างเดียว

7. ประสิทธิภาพของการออกกำลังกาย

ขณะนี้มีหลักฐานมากมายว่าคาร์โบไฮเดรตสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของนักกีฬา ระหว่างการออกกำลังกายอาหารที่มีความเข้มสูงคาร์โบไฮเดรตสูงเป็นเชื้อเพลิงหลักสำหรับกล้ามเนื้อ โดยรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตสูงก่อนระหว่างและหลังการออกกำลังกายจะทำให้มีการสะสมไกลโคเจน ไกลโคเจนเป็นแหล่งสะสมของน้ำตาลกลูโคสที่สามารถช่วยให้นักกีฬามีประสิทธิภาพดีขึ้น

8. การเรียกร้องสุขภาพได้รับการอนุมัติ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ได้รับการรับรองการความปลอดภัยด้านอาหารยุโรป (EFSA) และได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งานในสหภาพยุโรป (EU):

 • เส้นใยข้าวบาร์เลย์ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นในกลุ่มอุจจาระ
 • เบต้ากลูแคนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาระดับคอเลสเตอรอลในเลือดปกติ
 • การบริโภคของเพคตินกับอาหารที่ก่อให้เกิดการลดลงของการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร
 • lactulose ก่อให้เกิดการเร่งความเร็วของการขนส่งในลำไส้
 • หมากฝรั่ง100% ไซลิทอลได้รับการแสดงเพื่อลดคราบฟัน ระดับของคราบฟันเป็นปัจจัยเสี่ยงในการพัฒนาของโรคฟันผุในเด็ก

อาหารพวกแป้ง Carbohydrate

อาหารที่คุณรับประทานจะมีปริมาณของคาร์โบไฮเดรต ที่แตกต่างกัน ชนิดของคาร์โบไฮเดรตในอาหารคือ

 • น้ำตาลที่พบตามธรรมชาติในผักผลไม้นมและผลิตภัณฑ์นม อาหารหลายประเภทมีการเติมน้ำตาลเช่น เค้ก คุกกี้ ขนมหวาน เครื่องดื่มต่าง น้ำตาลที่เรารับประทานทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสหรือน้ำตาลในเลือด เซลล์ของคุณ "เผาผลาญ" กลูโคสให้เป็นพลังงาน
 • Starch แป้งเป็น complex carbohydrate ที่ประกอบไปด้วยน้ำตาลเชื่อมต่อกัน เป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งที่พืชสะสม เช่น ผักบางอย่าง มันฝรั่ง, ถั่ว, ถั่วและข้าวโพดนอกจากนั้นยังนำแป้งมาผลิตเป็นอาหารเช่น ขนมปัง
 • เส้นใยอาหาร Dietary fibersเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ ใยอาหารช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินในลำไส้ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคหัวใจ จะช่วยป้องกันอาการท้องผูก อาหารที่มีเส้นใยสูง ได้แก่ ผักผลไม้, ถั่ว, ถั่ว, ถั่วเมล็ดพืชและอาหารธัญพืชไม่ขัดสี (เช่นขนมปังข้าวสาลีข้าวโอ๊ตและข้าวสีน้ำตาล)

 

การรับประทานคาร์โบไฮเดรต์ที่ถูกต้อง

โดยทั่วไปแล้วคุณต้องจำกัด คาร์โบไฮเดรตที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดของคุณ หากระดับน้ำตาลในเลือดของคุณอยู่ในระดับสูงนานเกินไปคุณมีโอกาศเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่มขึ้น เพื่อให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดไม่สูง คุณควรจะตรวจสอบอาหารที่รับประทานว่ามีปริมาณน้ำตาลมากหรือน้อย โดยการดูว่ามีส่วนผสมของสารเหล่านี้ในอาหารหรือไม่

 • สารให้ความหวานข้าวโพด
 • น้ำเชื่อมข้าวโพด
 • น้ำเชื่อมข้าวโพดฟรุกโตสสูง
 • เดกซ์โทรส
 • ฟรักโทส
 • กลูโคส
 • แล็กโตส
 • มอลโตส
 • ซูโครส
 • น้ำผึ้ง
 • น้ำตาล
 • น้ำตาลทราย
 • กากน้ำตาล
 • น้ำเชื่อมมอลต์
 • น้ำเชื่อม

นอกจากนี้คุณควรจำกัด ปริมาณของมันฝรั่งสีขาวเผือก มัน เนื่องจากร่างกายของคุณจะแปลงแป้งให้เป็นน้ำตาลทำให้น้ำตาลในเลือดสูง

คาร์โบไฮเดรตที่ไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพได้แก่

 • น้ำตาลธรรมชาติในผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์นม และนม ถั่ว เมล็ดพืช
 • เส้นใยอาหาร
 • แป้งในอาหารธัญพืช, ถั่ว, ถั่วและข้าวโพด

ประโยชน์ของ อาหารคาร์โบไฮเดรต

ให้พลังงานกับร่างกาย

น้ำตาลและแป้งที่เรารับประทานจะเป็นเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในกระแสเลือด blood sugar (blood glucose) อินซูลินจะนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อเป็นพลังงาน น้ำตาลส่วนที่เหลือจากการเผาพลายจะเก็บที่ตับ กล้ามเนื้อ

ป้องกันโรค

จากการศึกษาพบว่าธัญพืช และใยอาหารจะลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ป้องกันโรคเบาหวาน ดรคอ้วน และช่วยในระบบขับถ่าย

ควบคุมน้ำหนัก

การรับประทานผักและผลไม้ธัญพืชมากจะทำให้อิ่มนานทำให้เรารับประทานอาหารไม่มากจึงช่วยในการลดน้ำหนัก การที่ลดน้ำหนักได้ดีควรจะเลือกรับประทาน

 • รับประทานผักและผลไม้ที่มีใยอาหาร แทนน้ำผลไม้หรือผลไม้แห้ง เนื่องจากผักและผลไม้มีใยอาหาร ปริมาณน้ำ และแร่ธาตุมาก ทำให้อิ่มนาน
 • รับประทานธัญพืชซึ่งมีใยอาหาร selenium, potassium และ magnesium มากกว่าอาหารที่ผ่านขบวนการผลิต
 • เลือดผลิตภัณต์นมที่มีไขมันต่ำ เช่นนม ชีส โยเกิรต์ที่พร่องมันเนย
 • รับประทานพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วแระ เนื่องจากมีไขมันต่ำ ไม่มีคอเลสเตอรอล มีแร่ธาตุสูง เช่น folate, potassium, iron และ magnesium
 • ไม่รับประทานเครื่องดื่มหรืออาหารที่เติมน้ำตาล

 

 

 

References

 1. Duyff RL. American Dietetic Association Complete Food and Nutrition Guide. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons; 2012:55.
 2. Dietary Guidelines for Americans, 2010. U.S. Department of Health and Human Services. http://www.cnpp.usda.gov/DGAs2010-PolicyDocument.htm. Accessed Dec. 11, 2013.
 3. Carbohydrates. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/nutrition/everyone/basics/carbs.html. Accessed Dec. 11, 2013.
 4. The Encyclopedia of Foods: A Guide to Healthy Nutrition. San Diego, Calif.: Academic Press; 2002.
 5. Zeratsky KA (expert opinion). Mayo Clinic, Rochester, Minn. Jan. 2, 2014.
 6. Nelson JK (expert opinion). Mayo Clinic, Rochester, Minn. Dec. 11, 2013.
 7. Hensrud DD, ed. The Mayo Clinic Diet. Intercourse, Pa.: Good Books, 2010:122.
May 02, 2014

Original article: http://www.mayoclinic.org/carbohydrates/ART-20045705

เราจะทราบได้อย่างไรว่าอาหารแต่ละชนิดมีปริมาณแป้งเท่าไร

คาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับอาหารที่เรารับประทาน แต่การรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตมากไปก็อาจจะทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพ ดังนั้นทุกท่านคงต้องหาวิธีการที่จะรับประทานปริมาณ คาร์โบไฮเดรต มิให้มากเกินไป วิธีการได้แก่

 1. การตวงอาหาร การตวงอาหารที่เราจะรับประทานจะทำให้เราทราบว่าเรารับประทานอาหารไปเท่าไรอาหารพวงแป้งหน่วยของอาหารจะใช้ทัพพี หนึ่งหน่วยอาหารแป้งจะให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี่ี่
ชนิดอาหารอาหาร ปริมาณอาหาร
ข้าวสวย 1 ทัพพี
ข้าวกล้อง 1 ทัพพี
ข้าวเหนียว 1/2ทัพพี
ขนมปัง 1ชิ้น
ขนมีับ 1 จับ
บะหมี่ 1 ทัพพี
กวยเตียวเส้นเล็ก/ใหญ่ 1 ทัพพี
ข้าวโพดฝักใหญ่ 1/2ฝักใหญ่
ขนมปังแครกเกอร์ 6 ชิ้น
 1. ประเมินปริมาณอาหาร ในกรณีที่รับประทานนอกบ้านไม่สามารถตวงอาหาร เราสามารถประเมินปริมาณอาหารจากจากมือ
 • กำปั้น = 1 ถ้วย
 • ฝ่ามือของ = 3 ออนซ์
 • นิ้วหัวแม่มือทั้งobh; = 1 ช้อนโต๊ะ
 • ปลายนิ้วนิ้วหัวแม่มือถึงข้อแรก = ประมาณ 1 ช้อนชา

วิธีการนี้เหมาะสำหรับการรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อประเมินว่าเราได่รับประทานอาหารเกินไปหรือไม่

 1. อ่านฉลากอาหาร เป็นวิธีที่ง่ายเหมาะสำหรับการรับประทานอาหารสำเร็จรูป หรือการซื้ออาหารถุงมาปรุง ซึ่งในฉลากอาหารจะบอกปริมาณสารอาหารต่างๆ วิธีการนี้ไม่เหมาะสำหรับการรับประทานอาหารตามสั่งหรืออาหารนอกบ้าน
 2. จัดอาหารให้ตามสัดส่วนกับพื้นที่จาน กรมอนามัยแนะนำว่าให้แบ่งพื้นที่จานออกเป็นสี่ส่วน โดยให้รับประทานผักและผลไม้สองส่วน อาหารคาร์โบไฮเดรต หนึ่งส่วน และโปรตีน หนึ่งส่วน

อาหารจานสุขภาพอาหารจานสุขภาพ

 1. หลีกเลี่ยงการรับประทานของว่าง เนื่องจากเมื่อรับประทานแล้วมักจะหยุดไม่ได้ และก็ไม่มีการประเมินปริมาณของอาหาร

 

 

 

อาหารพวกแป้ง Carbohydrate

อาหารพวกแป้ง หรือน้ำตาลจัดเป็นอาหารที่มีคุณภาพ โดยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากน้ำตาลเป็นปริมาณ 45-65 % น้ำตาลจะเป็นพลังงานสำหรับเม็ดเลือดแดง สมอง มดลูก เด็ก น้ำตาลพบได้ในอาหาร และจากการที่เราเติมลงในอาหารซึ่งหากรับมากเกินไปก็ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ

ข้อแนะนำ

 • คนเราควรจะได้ใยอาหาร 14 กรับต่อพลังงาน 1000 กิโลแคลอรี่ี
 • แป้งหรือน้ำตาลที่ร่างกายได้รับ ควรมาจากอาหารธรรมชาติซึ่งมีใยอาหารมาก เช่นผัก ผลไม้ น้ำผลไม้จะให้ใยอาหารน้อยกว่าผลไม้
 • เมื่อปรุงอาหารควรใส่สารให้ความหวานให้นอยที่สุด
 • ป้องกันฟันผุโดยการรักษาสุขภาพช่องปากให้ดี และลดอาหารพวกน้ำตาล ใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟันหลังอาหาร และการดื่มน้ำมีผสมฟลูออไรด์ จะลดอุบัติการณ์ของฟันฟุ
 • อาหารตะกูลถั่วจัดเป็นอาหารที่ให้แป้งและโปรตีนแต่จะมีใยอาหารและสารอาหารสูง ควรจะได้รับหลายครั้งต่อสัปดาห์
 • พลังงานที่ได้จากหมวดแป้งครึ่งหนึ่งควรมาจากธัญพืช
 • ให้ลดอาหารที่เติมน้ำหวาน น้ำอัดลม เพราะกลุ่มคนเหล่านี้จะอ้วน และขาดสารอาหารที่จำเป็น micronutrients
 • ในการรับประทานอาหารให้อ่านฉลากก่อนทุกครั้งเพื่อตรวจสอบปริมาณสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบ เลือกอาหารอาหรที่มีน้ำตาลน้อย

ปริมาณน้ำตาลในอาหาร
อาหาร
ปริมาณน้ำตาล(%)
Regular soft drinks
33
Sugars and candy
16.1
Cakes, cookies, pies
12.9
Fruit drinks (fruitades and fruit punch)
9.7
Dairy desserts and milk products 8.6
(ice cream, sweetened yogurt, and sweetened milk)
8.6
Other grains (cinnamon toast and honey-nut waffles)
5.8
สารให้ความหวานในท้องตลาด
Brown sugar Invert sugar
Corn sweetener Lactose
Corn syrup Maltose
Dextrose Malt syrup
Fructose Molasses
Fruit juice concentrates Raw sugar
Glucose Sucrose
High-fructose corn syrup Sugar
Honey Syrup

รับประทานแป้งให้มากขึ้น

เราควรรับประทานอาหารพวกแป้งและผักให้มากขึ้น โดยรับประทานคิดเป็นปริมาณ 50-60%ของพลังงานทั้งหมดที่ควรจะได้รับ อาหารเหล่านี้ได้แก่ ข้าว ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง กวยเตียว ขนมปังธัญพืช มันเทศ เผือก อาหารเหล่านี้อุดมด้วยแร่ธาตุวิตามิน และใยอาหารซึ่งช่วยในการลดน้ำหนักวิธีการเพิ่มอาหารพวกแป้งได้แก่

 • รับประทานข้าวซ้อมมือ
 • อาหารหลักให้เป็นข้าวหรือก๊วยเตี๋ยว โดยหลีกเลี่ยงผัดไทย ผัดซี่อิ้ว ราดหน้า
 • เลือกขนมปังธัญพืชแทนขนมปังธรรมดา
 • หลีกเลี่ยงการใช้ เนยหรือน้ำมัน
 • หลีกเลี่ยงอาหารทอดหรือผัด ให้รับประทานอาหารอบ ต้ม เผา
 • ดื่มนมถั่วเหลืองแทนนมสด
 • ให้รับผักและผลไม้ทุกมื้อ

หมวดข้าว และแป้ง อาหารหนึ่งส่วนให้พลังงาน 68 แคลอรี

ข้าวสุก

1/2 ถ้วยตวง 

ขนมปังกรอบสี่เหลี่ยม

2 แผ่น

ก๋วยเตี๋ยว

1/2 ถ้วยตวง

ข้าวโพด

1/2 ฝักใหญ่

บะหมี่สุก

1/2 ถ้วยตวง

เมล็ดถั่วลันเตา

1/2 ถ้วย

วุ้นเส้นสุก

1/2 ถ้วยตวง

มันฝรั่ง

1 หัวขนาดกลาง

ขนมปัง

1 แผ่น

ขนมปังแฮมเบอร์เกอร์

1/2 อัน

มักกะโรนีสุก

90 กรัม

ขนมจีน

2 จับใหญ่

ข้าวขาวกับข้าวกล้อง ธัญพืชครบส่วน

ข้าวสาลี ข้าว จะเป็นเมล็ด หากเราจะเลือกรับประทานอาหารให้เลือกธัญพืชครบส่วน กล่าวคือทั้งเมล็ดและเปลือกซึ่งจะมีผลดีเพราะมีใยอาหารซึ่งจะลดการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และลดการเกิดมะเร็ง ดังนั้นธัญพืชครบส่วน(เมล็ดและเปลือก)และข้าวกล้องจะมีประโยชน์คือ

 • ป้องกันเบาหวานและลดไขมัน
 • ลดการอยากอาหาร
 • ป้องกันท้องผูก

วิธีการที่จะเพิ่มใยอาหารมีวิธีการดังนี้

 

อาหารที่ควรเปลี่ยน อาหารที่ควรรับประทาน
ขนมปัง ขนมปัง“whole-wheat” bread หรือ rye bread
ข้าวขาว ข้าวกล้อง
regular pasta whole-wheat or whole-grain pasta
macaroni bulgur wheat
corn flakes bran flakes or other bran cereal
crispy rice cereals whole-grain cereals
cream of wheat old-fashioned or quick oatmeal
flour tortillas Whole-grain or corn tortillas (made without lard)

กลับหน้าเดิม อาหารสมดุล มารับประทานข้าวกล้อง น้ำตาลฟรักโทส

การรับประทานคาร์โบไฮเดรตมากจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น เกิดโรคเบาหวาน คาร์โบไฮเดรต มีความสำคัญต่อร่างกายโดยให้พลังงานแก่เซลล์ต่าง คาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิดจะให้ประโยชน์แก่ร่างกายไม่เหมือนกัน การเลือกรับประทานคาร์โบไฮเดรต ทั้งชนิดและปริมาณจะส่งผลดีต่อสุขภาพ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรตเป็นุอาหารหลักห้าหมู่ที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย คาร์โบไฮเดรต่พบได้ในอาหารและเครื่องดื่มจำนวนมาก คาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติในอาหารจากพืชเช่นธัญพืช ผู้ผลิตอาหารยังเพิ่มคาร์โบไฮเดรตลงไปในอาหารแปรรูปในรูปแบบของแป้งหรือน้ำตาลเพิ่ม

แหล่งที่พบของคาร์โบไฮเดรตตามธรรมชาติที่ได้แก่

 • ผลไม้
 • ผัก
 • นม
 • ถั่ว
 • ธัญพืช
 • เมล็ดพันธุ์พืช
 • พืชตระกูลถั่ว

ประเภทของคาร์โบไฮเดรต

มีสามประเภทหลักของคาร์โบไฮเดรตคือ:

 1. น้ำตาล Sugar น้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว น้ำตาลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในอาหารบางอย่างรวมทั้งผักผลไม้นมและผลิตภัณฑ์นม น้ำตาลรวมถึงผลไม้น้ำตาล (ฟรุกโตส), น้ำตาลทราย (ซูโครส) และน้ำตาลนม (แลคโตส)
 2. แป้ง Starch. แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งหมายความว่ามันทำจากหน่วยน้ำตาลจำนวนมากยึดติดกัน แป้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติในผักธัญพืชและถั่วสุกแห้งและถั่ว
 3. ไฟเบอร์ Fiber ไฟเบอร์ยังเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ไฟเบอร์เกิดขึ้นตามธรรมชาติในผักผลไม้ธัญพืชและถั่วสุกแห้งและถั่ว

แง่คาร์โบไฮเดรตอื่น ๆ : คาร์โบไฮเดรตสุทธิและดัชนีระดับน้ำตาลในเลือด

 

วันหนึ่งเราต้องการคาร์โบไฮเดรตเท่าไร

เราสามารถทราบปริมาณพลังงานที่เราควรจะได้รับซึ่งจะขึ้นกับเพศ อายุ และกิจกรรม เมื่อเราได้พลังงานแล้วก็มาคำนวณว่าวันเราควรจะได้รับ คาร์โบไฮเดรต เท่าไร ดดยปกติพลังงานที่ได้รับจากคาร์โบไฮเดรต ควรจะประมาณ 45-65%ของพลังงานทั้งหมดหรือประมาณ 900-1300 แคลอรี่ หากต้องการทราบว่าจะรับประทาน คาร์โบไฮเดรต ได้กี่หน่วยก็เอา 80 ไปหารพลังงานที่เราควรได้รับแต่ละวัน

นอกจากนั้นยังสามารถรู้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตได้จากฉลากอาหารทำให้เราทราบว่าจะต้องรับประทานเท่าไร

อย่างที่เราทราบนอกจากปริมาณแป้งที่เราต้องเลือกแล้วชนิดของคาร์โบไฮเดรตก็มีส่วนสำคัญควรจะเลือดแป้งที่เป็น คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่นข้าวกล้อง ธัญพืช ผลไม้สด

การเลือกคาร์โบไฮเดรตอย่างชาญฉลาด

 

คาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพและพวกเขายังให้สารอาหารที่สำคัญมาก ยังไม่ได้ทานคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดถูกสร้างขึ้นเท่ากับ นี่คือวิธีการที่จะทำให้คาร์โบไฮเดรตสุขภาพทำงานในอาหารที่สมดุล:

 • เน้นผลไม้และผัก้ที่มีเส้นใยสูง จะเป็นอาหารสดหรือแช่แข็ง แต่ต้องไม่มีการเติมน้ำตาล แทนน้ำผลไม้หรือผลไม้ตากแห้งหรือแช่อิ่มซึ่งเป็นแหล่งที่มีความเข้มข้นของน้ำตาลธรรมชาติและดังนั้นจึงมีแคลอรี่มากขึ้น นอกจากนี้ผลไม้ธัญพืชและผักเพิ่มเส้นใยน้ำและกลุ่มที่ช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มแคลอรี่น้อยลง
 • เลือกเมล็ดธัญพืช ธัญพืชเป็นแหล่งที่ดีของเส้นใยและสารอาหารที่สำคัญอื่น ๆ เช่นซีลีเนียม แมกนีเซียม โพแทสเซียมและกว่า ธัญพืชที่ผ่านกระบวนผลิต
 • เลือกผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำ นม ชีส โยเกิร์ต และผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ เป็นแหล่งที่ดีของแคลเ​​ซียมและโปรตีนรวมทั้งวิตามินอื่น ๆ อีกมากมายและแร่ธาตุ แต่จะช่วยให้ได้แคลอรี่และไขมันอิ่มตัวลดลง
 • กินถั่วและพืชตระกูลถั่วมากขึ้น พืชตระกูลถั่วซึ่งรวมถึงถั่วลันเตาและถั่วมีคุณค่าทางโภชนาการ พืชตระกูลถั่วมักจะมีไขมันต่ำ; ไม่มีคอเลสเตอรอล; และมี โฟเลต โพแทสเซียม เหล็กและแมกนีเซียมสูงถั่วยังมีไขมันที่เป็นประโยชน์และเส้นใยที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ถั่วเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน ถั่วสามารถใช้ทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลสูง
 • จำกัดการเติมน้ำตาล น้ำตาลปริมาณน้อยอาจจะไม่เป็นอันตราย แต่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ในความเป็นจริงการเพิ่มน้ำตาลอาจนำไปสู่​​ปัญหาสุขภาพเช่นฟันผุโภชนาการที่ไม่ดีและการเพิ่มน้ำหนักรวมทั้งโรคเบาหวาน

 

การเลือกคาร์โบไฮเดรตอย่างชาญฉลาดควรจะเลือดธัญพืช ถั่ว แทนการบริโภคน้ำตาล เครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาล ธัญพืชที่ผ่านการสีหรือแปรรูป ขนมหวาน

 

References

 1. Dietary Guidelines for Americans, 2010. U.S. Department of Health and Human Services. http://www.cnpp.usda.gov/DGAs2010-PolicyDocument.htm. Accessed May 15, 2014.
 2. Dole Food Company, et al. Encyclopedia of Foods: A Guide to Healthy Nutrition. San Diego, Calif.: Academic Press; 2002.
 3. Cho SS, et al. Consumption of cereal fiber, mixtures of whole grains and bran, and whole grains and risk reduction in type 2 diabetes, obesity, and cardiovascular disease. American Journal of Clinical Nutrition. 2013;98:594.
 4. Maras JE, et al. Whole grain intake: The Baltimore longitudinal study of aging. Journal of Food Composition and Analysis. 2009;22:53.
 5. Choosing whole grains FAQ. Eat right Ontario. http://www.eatrightontario.ca/en/Articles/Food-guides/Choosing-Whole-Grains-FAQs.aspx. Accessed May 15, 2014.
 6. Duyff RL. American Dietetic Association Complete Food and Nutrition Guide. 4th ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons; 2012.
 7. What foods are in the grains group? U.S. Department of Agriculture. http://www.choosemyplate.gov/food-groups/grains.html. Accessed May 15, 2014.
 8. O'Neil C, et al. Whole-grain consumption is associated with diet quality and nutrient intake in adults: The National Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2004. Journal of the American Dietetic Association. 2010;110:1461.
 9. Zeratsky KA (expert opinion). Mayo Clinic, Rochester, Minn. May 15, 2014.

 

ทำไมธัญพืชจะดีกว่าธัญพืชที่ผ่านขบวนการผลิต

ธัญพืชเป็นส่วนที่สำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ ธัญพืชเป็นแหล่งที่ดีของคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนcomplex carbohydrates วิตามินและแร่ธาตุ ธัญพืชธรรมชาติยังมีไขมันต่ำ ทั้งหมดเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องเลือกธัญพืชเป็นอาหารหลัก นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าการรับประทานธัญพืชจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็งบางชนิดและปัญหาสุขภาพอื่น ๆ

แนวทางการบริโภคอาหาร แนะนำว่าอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของธัญพืชทั้งหมดที่คุณกิน ต้องเป็นเมล็ดธัญพืชธรรมชาติที่ไม่ผ่านขบวนการผลิต ธัญพืชที่มีอยู่ในท้องตลาดมีอยู่กี่ชนิด

 1. ธัญพืชครบส่วน Whole grains เป็นเมล็ดพืชหรือส่วนหนึ่งของพืชที่ไม่ได้ผ่านขบวนการผลิตหรือขัดสีใดๆ ธัญพืชเหล่านี้ยังมีรำข้าวและจมูกข้าวอยู่ ธัญพืชเหล่านี้เป็นแหล่งที่ดีของเส้นใยและสารอาหารที่สำคัญอื่น ๆ เช่นซีลีเนียม โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ธัญพืชไม่ขัดสีมีทั้งอาหารเดียวเช่นข้าวกล้อ งข้าวโพดคั่วหรือส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เช่นโซบะในแพนเค้กหรือข้าวสาลีขนมปัง
 2. ธัญพืชที่ผ่านขบวนการผลิต Refined grains ธัญพืชที่ผ่านการสี หรือบดทำให้แยกทั้งรำข้าว และจมูกข้าว กระบวนการผลิตยังเอาสารอาหารหลายชนิดรวมทั้งเส้นใยและวิตามินออกไป เพื่อที่เมล็ดพืชจะมีรูปร่างและรสชาดดี ตัวอย่างธัญพืชที่ผ่านขบวนการผลิต ได้แก่ แป้งข้าวเจ้า แป้งสาลี แป้งขนมปังขาว
 3. ธัญพืชเติมแต่ง Enriched grains เป็นธัญพืชที่ผ่านขบวนการผลิต และมีการการเติมวิตามินส่วนที่สูญเสียจากขบวนการผลิต แต่จะไม่มีใยอาหาร อีกคำหนึ่งที่มีการใช้กันคือ Fortifying หมายถึงการเพิ่มสารอาหารที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติในอาหาร ส่วนใหญ่ธัญพืชเติมแต่งจำนวนมากมีการเสริมด้วยวิตามินและแร่ธาตุอื่น ๆ เช่นกรดโฟลิกและธาตุเหล็ก

คำแนะนำให้รับประทานธัญพืชครบส่วนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของธัญพืชที่เรารับประทาน ตัวอย่างของธัญพืชครบส่วน

 • บาร์เลย์
 • ข้าวกล้อง
 • โซบะ
 • bulgur (ข้าวสาลีแตก)
 • ข้าวฟ่าง
 • ข้าวโอ๊ตบด
 • ข้าวโพดคั่ว
 • ข้าวสาลีขนมปังพาสต้าหรือแครกเกอร์ที่ทำจากข้าวสาลีครบส่วน
 • ข้าวป่า

ปัญหาสำคัญสำหรับผู้บริโภคคือไม่ทราบว่าอาหารที่เรารับประทานเป็นธัญพืชครบส่วนหรือไม่ เรื่องสีของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแยกว่าเป้นธัญพืชครบส่วน วิธีที่ดีคือดูฉลากอาหารว่าทำจากธัญพืชครบส่วนหรือไม่ วิธีที่จะเพิ่มการรับประทานธัญพืชครบส่วนคือ

 • รับประทานข้าวกล้องแทนข้าวสวย
 • หากรับประทานขนมปังให้เลือกที่ทำจากธัญพืชครบส่วน Whole grains
 • เลือก cereal ที่ทำจากธัญพืชครบส่วน

หากท่านรับประทานธัญพืชครบส่วนจะต้องรับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิกเพิ่มขึ้น

 

Glycemic Index และ Glycemic Load

การทำความเข้าใจดัชนีน้ำตาลและน้ำตาลในเลือดโหลด

การเลือกรับประทานอาหาร คาร์โบไฮเดรต นอกจากจะพิจารณาจากปริมาณของแป้ง ยังต้องคำนึงถึง ค่า Glycemic Index และ Glycemic Load
มีการศึกษาแสดงให้เห็นว่าอาหารที่มี Glycemic Index ต่ำอาจช่วยป้องกันโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง รวมทั้งยังลดน้ำหนักได้ด้วย คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว เช่นน้ำตาลทราย น้ำหวานจะมีค่า Glycemic Index สูง หมายถึงหากรับประทานน้ำตาลจะทำให้ระดับน้ำตาลขึ้นเร็ว ส่วน complex carbohydrate เช่นธัญพืชครบส่วนจะมีค่า Glycemic Index ต่ำ คาร์โบไฮเดรตที่มีค่า Glycemic Index ต่ำจะทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น แนะนำให้รับประทานอาหารแป้งชนิด complex carbohydrate ที่มี Glycemic Index ต่ำ

ประเภทของคาร์โบไฮเดรต

คุณรู้ไหมว่ามีสามประเภทหลักของคาร์โบไฮเดรตในอาหาร? มี

 • แป้ง (หรือเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตที่ซับซ้อน)
 • น้ำตาล
 • ไฟเบอร์

นอกจากนี้คุณยังจะได้ยินคำเช่นน้ำตาลธรรมชาติที่เกิดขึ้น เพิ่มน้ำตาล สารให้ความหวานแคลอรี่ต่ำ น้ำตาลแอลกอฮอล์, สารให้ความหวานลดแคลอรี่, ธัญพืชแปรรูป ธัญพืชครบส่วน Whole grains ธัญพืชที่ผ่านขบวนการผลิต Refined grains ธัญพืชเติมแต่ง Enriched grains

ไม่น่าแปลกใจที่รู้ว่าสิ่งที่ชนิดและวิธีการคาร์โบไฮเดรตมากที่จะกินอาจสร้างความสับสน!

บนฉลากโภชนาการคำว่า "คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด" มีทั้งหมดสามประเภทของคาร์โบไฮเดรต นี่คือจำนวนที่คุณควรให้ความสนใจถ้าคุณนับคาร์โบไฮเดรต

แป้ง

อาหารที่มีแป้งสูงได้แก่

 • ผักที่มีแป้งเช่น ถั่ว, ข้าวโพด, ถั่วลิมาและมันฝรั่ง
 • ถั่วเมล็ดแห้ง, ถั่วและถั่วลูกไก่ เช่นถั่วปินโต, ถั่ว, ถั่วดำและ
 • ธัญพืชเช่นข้าวโอ๊ตข้าวบาร์เลย์และข้าว (ส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ข้าวในสหรัฐที่ทำจากแป้งสาลี. เหล่านี้รวมถึงพาสต้า, ขนมปังและแครกเกอร์ แต่ความหลากหลายที่มีการขยายไปยังรวมถึงธัญพืชอื่น ๆ เช่นกัน.)

ธัญพืชจะเปลี่ยนแปลงเป็น ธัญพืชครบส่วน Whole grains ธัญพืชที่ผ่านขบวนการผลิต Refined grains

เม็ดประกอบด้วยสามส่วนคือ

 • รำข้าว bran รำเป็นเปลือกแข็งด้านนอกของเมล็ดข้าว มันเป็นส่วนหนึ่งของเมล็ดข้าวที่ให้เส้นใยมากที่สุดและมากที่สุดของวิตามินและแร่ธาตุบี
 • Germ จมูกเป็นชั้นถัดไปและจะเต็มไปด้วยสารอาหารรวมถึงกรดไขมันที่จำเป็นและวิตามินอี
 • endosperm endosperm เป็นส่วนที่นุ่มในใจกลางของเมล็ดข้าว มีแป้ง

ถ้าคุณกินอาหารธัญพืชจะมีรำข้าว จมูกข้าวและ endosperm เพื่อให้คุณได้รับทั้งหมดของสารอาหารที่ธัญพืชมีให้ ถ้าคุณกินอาหารธัญพืชที่ผ่านขบวนการผลิต Refined grains ก็มีเพียง endosperm หรือส่วนแป้งเพื่อให้คุณพลาดในจำนวนมากของวิตามินและแร่ธาตุ เพราะธัญพืชมีข้าวทั้งพวกเขามีมากมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าธัญพืชกลั่น

น้ำตาล

น้ำตาลเป็นประเภทหนึ่งของคาร์โบไฮเดรต น้ำตาลมีสองประเภทหลักของน้ำตาลคือ:

 • น้ำตาลธรรมชาติที่เกิดขึ้นเช่นที่อยู่ในนมหรือผลไม้
 • การเติมน้ำตาลนะหว่างขบวนการผลิตเช่นผลไม้กระป๋องในน้ำเชื่อม หรือน้ำตาลเพิ่มขึ้นจะทำให้คุกกี้

บนฉลากข้อมูลโภชนาการจำนวนกรัมน้ำตาลจะรวมทั้งน้ำตาลธรรมชาติและน้ำตาลที่เติม

มีชื่อที่แตกต่างกันมากสำหรับน้ำตาล ตัวอย่างของชื่อทั่วไป น้ำตาล, กากน้ำตาล, น้ำผึ้ง, น้ำตาลบีท, อ้อย, น้ำตาลไอซิ่ง, น้ำตาลผง น้ำตาลดิบ turbinado น้ำเชื่อมเมเปิ้ล, น้ำเชื่อมข้าวโพดสูงฟรักโทส น้ำหวานหางจระเข้และน้ำเชื่อมอ้อย

นอกจากนี้คุณยังอาจเห็นน้ำตาลตารางแสดงตามชื่อทางเคมีของมันซูโครส น้ำตาลในผลไม้ยังเป็นที่รู้จักกันเป็นฟรุกโตสและน้ำตาลในนมที่เรียกว่าแลคโตส คุณสามารถรับรู้น้ำตาลอื่น ๆ บนฉลากเนื่องจากชื่อทางเคมีของพวกเขายังลงท้ายด้วย "-ose." ยกตัวอย่างเช่นกลูโคส (เรียกว่าเดกซ์โทรส), ฟรุกโตส (ที่เรียกว่า levulose), แลคโตสและมอลโตส

หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับสารให้ความหวานเทียมลองส่วนนี้

ไฟเบอร์

ไฟเบอร์มาจากอาหารพืชเท่านั้นผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นนมไข่เนื้อสัตว์สัตว์ปีกและปลาไม่มีใยอาหาร

ไฟเบอร์เป็นส่วนย่อยไม่ได้ของอาหารจากพืช ผัก ผลไม้ ธัญพืชถั่ว และพืชตระกูลถั่ว เมื่อคุณกินใยอาหาร ส่วนใหญ่ของใยอาหารจะผ่านลำไส้และไม่ถูกย่อย

เพื่อสุขภาพที่ดีที่ผู้ใหญ่จะต้องพยายามที่จะกินใยอาหารวันละ 25-30 กรัม

ไฟเบอร์ก่อให้เกิดสุขภาพทางเดินอาหารจะช่วยให้คุณรู้สึกอิ่ม ลดระดับคอเลสเตอรอล

แหล่งที่ดีของใยอาหารได้แก่

 • ถั่วและพืชตระกูลถั่ว คิดถั่วดำ, ถั่ว, Pintos, ถั่วเจี๊ยบ (garbanzos), ถั่วสีขาวและถั่ว
 • ผักและผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ที่มีผิวกินได้ (ตัวอย่างเช่นแอปเปิ้ล, ข้าวโพดและถั่ว) และพืชที่มีเมล็ดกินได้ (ตัวอย่างเช่นผลเบอร์รี่)
 • ธัญพืชไม่ขัดสีเช่น:
  • พาสต้าข้าวสาลี
  • ธัญพืชเต็มเมล็ด (มองหาผู้ที่มีสามกรัมใยอาหารหรือมากกว่าต่อการให้บริการรวมทั้งผู้ที่ทำจากข้าวสาลี, รำข้าวสาลีและข้าวโอ๊ต.)
  • ขนมปังธัญพืช (จะเป็นแหล่งที่ดีของเส้นใยหนึ่งขนมปังควรมีอย่างน้อยสามกรัมของเส้นใยอีกบ่งชี้ที่ดี:.
  • มองหาขนมปังที่ส่วนผสมแรกคือธัญพืชตัวอย่างทั้ง whe + หรือข้าวโอ๊ต. .) ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชจำนวนมากตอนนี้มี "ใยคู่" ที่มีเส้นใยพิเศษที่เพิ่ม
 • ถั่ว - ลองชนิดที่แตกต่างกัน ถั่วลิสงอัลมอนด์วอลนัทและเป็นแหล่งที่ดีของเส้นใยและไขมันที่ดีต่อสุขภาพ แต่ดูขนาดส่วนเพราะพวกเขายังมีจำนวนมากของแคลอรี่ในปริมาณเล็กน้อย

โดยทั่วไปเป็นแหล่งที่ดีของเส้นใยที่มี 5 ก​​รัมหรือมากกว่าต่อหนึ่งหน่วยอาหาร ส่วนอาหารที่มีใย 2.5-4.9 กรัมต่อการให้บริการก็เป็นแหล่งใยอาหารที่ดี คุณควรได้รับใยอาหารจากอาหารมากกว่าการรับประทานอาหารเสริม

นอกเหนือไปจากใยอาหารเหล่านี้ยังมีสารอาหารที่มีวิตามินที่สำคัญมากและแร่ธาตุ ในความเป็นจริงพวกเขาอาจมีสารอาหารที่ยังไม่ได้รับการค้นพบ ๆ !

 

The Basics of Carb Counting

How the carbs you eat add up to blood glucose control

By Allison TsaiMay 2015 
various numbers superimposed over yellow plate

Andrey Kuzmin/Thinkstock

People without diabetes may glance at their dinner and see salmon, a salad, or a bowl of soup, but those with diabetes are faced with numbers—specifically, carbohydrate grams. If you're new to diabetes, you may wonder why you need to carb count at all. Read on to find out why carb counting is an important thing you can do to ensure blood glucose control, how to determine your carb needs, and which carb counting method is best for you.

Why Do Carbs Matter?

Carbohydrates are naturally found in certain foods. Grains, sweets, starches, legumes and dairy all contain carbs in varying amounts. (More on carb containing foods here.)

When foods and drinks with carbohydrate are digested, the carbs break down into glucose to fuel our cells, and the body's blood glucose level rises. In people without diabetes, blood glucose levels rise after eating but the body's insulin response keeps levels from rising too high. "[The] pancreas will release a squirt of insulin to help facilitate getting the glucose from your bloodstream into your cells, where it can be used as fuel," says Alison Evert, MS, RD, CDE, coordinator of diabetes education programs at the University of Washington Medical Center and a dietitian and diabetes educator at the Endocrine and Diabetes Care Center there.

If you have diabetes, the process doesn't work as designed. How carb counting can help your blood glucose control depends on your treatment regimen and whether or not your body makes insulin.

 • Type 1: If you have type 1 diabetes, your pancreas no longer makes insulin, so you need to take background insulin as well as offset the carbohydrate in your food with mealtime insulin doses. To do this, you have to know exactly how many carbohydrate grams are in your meal—cue carb counting.
 • Type 2: Because people with type 2 diabetes are resistant to insulin and may have a diminished supply, they need to moderate their carbohydrate intake and eat a consistent amount at each meal throughout the day—instead of all at one sitting. People taking oral medications may use a more basic form of carb counting than those on insulin.

How Do You Carb Count?

The best carb counting method for you is the one that addresses your medication and lifestyle needs.

If you take mealtime insulin, that means first accounting for each carbohydrate gram you eat and dosing mealtime insulin based on that count using what's known as an insulin-to-carb ratio.

"People who take rapid-acting insulin—type 1 or type 2—at or just prior to food intake need to match the amount of carbohydrate in their meal to achieve glucose control," says Hope Warshaw, MMSc, RD, CDE, author of Eat Out, Eat Well: The Guide to Eating Healthy in Any Restaurant. This advanced form of carb counting is recommended for people on intensive insulin therapy by shots or pump, such as those with type 1 and some people with type 2.

People with type 2 diabetes who don't take mealtime insulin may not need detailed carb counting to keep their blood glucose in line. Some do basic carbohydrate counting based on "carbohydrate choices." One choice contains about 15 grams of carb. Others use what's called the "plate method" to eat a reasonable portion of carbohydrate-containing foods at each meal by limiting grains and starchy vegetables to a quarter of the plate. Others still stick with traditional carb counting, too.

Which method is best for those with type 2? "There is no evidence that any of those methods works better than others to help the person achieve good blood glucose control," says Patti Urbanski, MEd, RD, LD, CDE, a diabetes educator with St. Luke's Hospital in Duluth, Minnesota.

The longer you practice carb counting, the more you'll remember the carb content of the foods you commonly eat, but it helps to reference nutrition labels, apps, books, and other sources that provide information about the carb content of specific food items.

How Many Carbs Should I Eat?

As for the ideal number of carbs per meal, there's no magic number. "How much carbohydrate each person needs is in large part determined by their body size and [his or her] activity level," says Urbanski. Appetite and hunger also play a role.

In order to figure out how many carbs you should be eating, schedule an appointment with your dietitian or diabetes educator to work out an eating plan specifically for you. This service, when provided by a dietitian, is known as medical nutrition therapy. Diabetes self-management education sessions also may include creating an eating plan.

During the sessions, you'll determine your carb needs and how to divide your carbs among your meals and, if desired, snacks. "Everybody's insulin response is going to be different, and we don't want to make the diet more restrictive than it needs to be," Evert says.

That said, if you haven't figured out your individual plan yet, the general guideline for most adults with diabetes is 45 to 60 grams of carbohydrate per meal, which is three to four carbohydrate choices. A snack would be around 15 to 30 grams of carbs, or one to two choices. That's just a starting point, however. Your total carb allowance should meet your energy needs, blood glucose targets, and weight management goals.

What Should I Eat?

Whether you count each carb gram or use one of the other meal planning methods, you'll want to choose foods that are rich in nutrients. "The quality of carbs is an important aspect," says Evert. Opt for foods that are unprocessed and in their natural state, such as whole grains, vegetables, and fruit that hasn't been broken down into smoothies or canned in syrup.

"I encourage people to eat their carbs instead of drinking them," says Evert. "That will be a lot more satisfying." Try to eat more whole foods, such as fresh fruits and vegetables, which are minimally processed and free from additives and artificial substances. Processed foods, such as packaged cookies, crackers and canned fruit, usually contain added salt, sugar, carbohydrates, fat, or preservatives. Eating more whole foods and less processed foods will also make your body work harder to digest them, which is a good thing for weight management.

If you eat mostly whole foods, and limit highly processed foods—whether that's swapping a doughnut for a bowl of fruit and yogurt for breakfast or switching from white to whole grain bread—you'll get plenty of nutrients, including vitamins, minerals, and fiber. As a bonus, you can indulge in a dessert from time to time, Urbanski says, "as long as you're thinking about the amount of carbohydrates in it and recognizing that you're not getting a lot of good nutrition in return for those grams of carbohydrates."

It can be hard to change your eating habits overnight, so start by making small changes and sticking to them. Just knowing which foods are better choices is a step in the right direction.

คนที่ไม่เป็นเบาหวานได้อย่างรวดเร็วงานเลี้ยงอาหารค่ำของพวกเขาและอาจเห็นปลาแซลมอนสลัดหรือชามซุป แต่ผู้ที่มีโรคเบาหวานจะต้องเผชิญกับตัวเลขเฉพาะกรัมคาร์โบไฮเดรต ถ้าคุณยังใหม่กับโรคเบาหวานคุณอาจสงสัยว่าทำไมคุณต้องนับคาร์โบไฮเดรตที่ทั้งหมด อ่านต่อไปเพื่อหาว่าทำไมนับคาร์โบไฮเดรตเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด, วิธีการตรวจสอบความต้องการคาร์โบไฮเดรตของคุณและวิธีการนับคาร์โบไฮเดรตที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ทำไมทานคาร์โบไฮเดรตเรื่อง?

คาร์โบไฮเดรตที่พบตามธรรมชาติในอาหารบางชนิด ธัญพืชขนมแป้งถั่วและผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดมีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่แตกต่างกัน (เพิ่มเติมเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตที่มีอาหารที่นี่.)

เมื่ออาหารและเครื่องดื่มที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตทำลายลงเป็นน้ำตาลกลูโคสเป็นเชื้อเพลิงในเซลล์ของเราและของร่างกายเพิ่มขึ้นระดับน้ำตาลในเลือด ในคนที่ไม่มีโรคเบาหวานระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นหลังจากที่กิน แต่การตอบสนองต่ออินซูลินของร่างกายช่วยให้ระดับจากที่เพิ่มขึ้นสูงเกินไป "[ที่] ตับอ่อนจะปล่อยฉีดอินซูลินเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการรับน้ำตาลกลูโคสจากกระแสเลือดของคุณเข้าสู่เซลล์ของคุณที่จะสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง" อลิสันปลิ้น, MS, RD CDE ผู้ประสานงานของโปรแกรมการศึกษาโรคเบาหวานที่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวอชิงตันศูนย์การแพทย์และนักโภชนาการและโรคเบาหวานการศึกษาที่ต่อมไร้ท่อและศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานมี

หากคุณมีโรคเบาหวานกระบวนการที่ไม่สามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ วิธีการนับคาร์โบไฮเดรตสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณขึ้นอยู่กับการรักษาวินัยของคุณหรือไม่และร่างกายของคุณทำให้อินซูลิน

ประเภทที่ 1: หากคุณมีโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ตับอ่อนของคุณไม่ทำให้อินซูลินดังนั้นคุณจำเป็นต้องใช้อินซูลินพื้นหลังเช่นเดียวชดเชยคาร์โบไฮเดรตในอาหารของคุณด้วยยารับประทานอาหารอินซูลิน การทำเช่นนี้คุณจะต้องรู้ว่าวิธีการหลายคาร์โบไฮเดรตกรัมอยู่ในการนับคาร์โบไฮเดรตธัญคิวของคุณ

 

ประเภทที่ 2: เพราะผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความทนทานต่ออินซูลินและอาจมีอุปทานลดลงพวกเขาต้องการถึงปานกลางปริมาณคาร์โบไฮเดรตของพวกเขาและกินในปริมาณที่สอดคล้องกันในแต่ละมื้อตลอดทั้งวันแทนการทั้งหมดในหนึ่งนั่ง คนสละยาในช่องปากอาจจะใช้รูปแบบพื้นฐานมากขึ้นของการนับคาร์โบไฮเดรตมากกว่าผู้ที่อยู่ในอินซูลิน

 

How Do You Carb นับ?

วิธีการที่ดีที่สุดนับคาร์โบไฮเดรตสำหรับคุณเป็นหนึ่งที่อยู่ในยาและไลฟ์สไตล์ความต้องการของคุณ

ถ้าคุณใช้อินซูลินรับประทานอาหารนั่นหมายความว่าบัญชีแรกสำหรับแต่ละกรัมคาร์โบไฮเดรตที่คุณกิน และยาอินซูลินรับประทานอาหารตามจำนวนที่ใช้สิ่งที่เรียกว่าอัตราส่วนอินซูลินเพื่อคาร์โบไฮเดรต

"คนที่ใช้เวลาอย่างรวดเร็วอินซูลินประเภท 1 หรือประเภท 2 ที่หรือเพียงแค่ก่อนที่จะมีการรับประทานอาหารจำเป็นต้องตรงกับปริมาณของคาร์โบไฮเดรตในอาหารของพวกเขา เพื่อให้บรรลุการควบคุมระดับน้ำตาล" หวัง Warshaw, MMSC, RD CDE ผู้เขียนกล่าวว่า รับประทานอาหารนอกบ้านกินดี: คำแนะนำในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพในร้านอาหารใด ๆ รูปแบบที่ทันสมัย​​นี้นับคาร์โบไฮเดรตขอแนะนำสำหรับคนที่รักษาด้วยอินซูลินเข้มข้นโดยภาพหรือปั๊มเช่นผู้ที่มีชนิดที่ 1 และบางคนที่มีชนิดที่ 2

ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่ได้ใช้เวลารับประทานอาหารอินซูลินอาจไม่จำเป็นต้องนับคาร์โบไฮเดรต ที่มีรายละเอียดที่จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของพวกเขาอยู่ในแนวเดียวกัน บางคนทำนับคาร์โบไฮเดรตพื้นฐานขึ้นอยู่กับ "ตัวเลือกคาร์โบไฮเดรต." หนึ่งทางเลือกที่มีประมาณ 15 กรัมของคาร์โบไฮเดรต คนอื่นใช้สิ่งที่เรียกว่า "วิธีการจาน" ที่จะกินส่วนที่เหมาะสมของอาหารคาร์โบไฮเดรตที่มีในแต่ละมื้อโดยการ จำกัด ธัญพืชและแป้งผักไตรมาสของแผ่น อื่น ๆ ยังคงยึดติดอยู่กับการนับคาร์โบไฮเดรตแบบดั้งเดิมอีกด้วย

ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่มีชนิดที่ 2? "มีหลักฐานว่าใด ๆ ของวิธีการเหล่านั้นทำงานได้ดีกว่าคนอื่น ๆ ที่จะช่วยให้คนที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดีคือ" แพตตี้ Urbanski, MEd, RD เหอะ CDE, การศึกษาโรคเบาหวานกับโรงพยาบาลเซนต์ลุคในดุลูท, มินนิโซตากล่าวว่า

อีกต่อไปที่คุณฝึกการนับคาร์โบไฮเดรตที่มากกว่าที่คุณจะจำเนื้อหาคาร์โบไฮเดรตของอาหารที่คุณมักจะกิน แต่มันจะช่วยให้การอ้างอิงฉลากโภชนาการปพลิเคชันหนังสือและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาคาร์โบไฮเดรตของรายการอาหารที่เฉพาะเจาะจง

วิธีการทานคาร์โบไฮเดรตหลายฉันควรกินหรือ?

สำหรับจำนวนที่เหมาะสำหรับการทานคาร์โบไฮเดรตต่อมื้อมีจำนวนมายากลไม่มี "วิธีคาร์โบไฮเดรตมากแต่ละคนต้องการเป็นส่วนใหญ่กำหนดโดยขนาดร่างกายของพวกเขาและระดับกิจกรรม [ของเขาหรือเธอ]" Urbanski กล่าวว่า ความกระหายและความหิวยังมีบทบาท

เพื่อที่จะคิดออกวิธีการหลายคาร์โบไฮเดรตที่คุณควรจะรับประทานอาหารนัดหมายกับนักโภชนาการ หรือโรคเบาหวานการศึกษาของคุณจะทำงานออกแผนรับประทานอาหารเฉพาะสำหรับคุณ บริการนี​​้เมื่อให้โดยนักโภชนาการเป็นที่รู้จักกันโภชนบำบัดทางการแพทย์ โรคเบาหวานการประชุมการศึกษาการจัดการตนเองยังอาจรวมถึงการสร้างแผนการรับประทานอาหาร

ในระหว่างการประชุมคุณจะตรวจสอบความต้องการของคุณ และคาร์โบไฮเดรตวิธีการแบ่งคาร์โบไฮเดรตของคุณในมื้ออาหารของคุณและหากต้องการอาหารว่าง "การตอบสนองต่ออินซูลินทุกคนเป็นไปได้ที่แตกต่างกันและเราไม่ต้องการที่จะทำให้อาหารที่เข้มงวดมากขึ้นกว่าที่จะต้องมี" ปลิ้นกล่าวว่า ที่กล่าวว่าถ้าคุณไม่ได้คิดออกแผนของแต่ละบุคคลของคุณ แต่แนวทางทั่วไปสำหรับผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคเบาหวานคือ 45-60 กรัมของคาร์โบไฮเดรตต่อมื้อซึ่งเป็นสามถึงสี่ตัวเลือกคาร์โบไฮเดรต ขนมจะประมาณ 15 ถึง 30 กรัมของคาร์โบไฮเดรตหรือ 1-2 ตัวเลือก นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นอย่างไร ค่าเผื่อคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดของคุณควรตอบสนองความต้องการของคุณพลังงานเป้าหมายระดับน้ำตาลในเลือดและเป้าหมายการควบคุมน้ำหนัก

สิ่งที่ฉันควรกินหรือ?

ไม่ว่าคุณจะนับในแต่ละคาร์โบไฮเดรตกรัมหรือใช้หนึ่งในวิธีการวางแผนการรับประทานอาหารอื่น ๆ ที่คุณจะต้องเลือกอาหารที่มีสารอาหารที่อุดมไปด้วย "คุณภาพของการทานคาร์โบไฮเดรตเป็นสิ่งสำคัญ" ปลิ้นกล่าวว่า สำหรับการเลือกอาหารที่มียังไม่ได้และในสภาพธรรมชาติของพวกเขาเช่นธัญพืช, ผักและผลไม้ที่ยังไม่ได้รับการแบ่งออกเป็นสมูทตี้หรือกระป๋องในน้ำเชื่อม

"ผมขอแนะนำให้คนที่จะกินคาร์โบไฮเดรตของพวกเขาแทนการดื่มพวกเขา" ปลิ้นกล่าวว่า "นั่นจะมากพอใจมากขึ้น." พยายามที่จะกินทั้งอาหารมากขึ้นเช่นผลไม้สดและผักซึ่งมีการประมวลผลน้อยที่สุดและเป็นอิสระจากสารเติมแต่งและสารเทียม อาหารแปรรูปเช่นคุกกี้บรรจุขนมปังกรอบและผลไม้กระป๋องเกลือมักจะมีการเพิ่มน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตไขมันหรือสารกันบูด รับประทานอาหารที่มีทั้งขึ้นและอาหารแปรรูปน้อยก็จะทำให้การทำงานของร่างกายของคุณยากที่จะแยกแยะพวกเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการควบคุมน้ำหนัก

ถ้าคุณกินทั้งอาหารส่วนใหญ่และ จำกัด อาหารไม่ว่าการประมวลผลสูงที่สลับโดนัทสำหรับชามผลไม้และโยเกิร์ตสำหรับอาหารเช้าหรือเปลี่ยนจากสีขาวเป็นธัญพืชขนมปังคุณจะได้รับสารอาหารมากมายรวมทั้งวิตามินแร่ธาตุและ ไฟเบอร์ เป็นโบนัสที่คุณสามารถผ่อนคลายไปกับขนมจากเวลา Urbanski กล่าวว่า "ต​​ราบใดที่คุณกำลังคิดเกี่ยวกับปริมาณของคาร์โบไฮเดรตในนั้นและตระหนักว่าคุณไม่ได้รับจำนวนมากของโภชนาการที่ดีในการตอบแทนสำหรับผู้ที่ กรัมของคาร์โบไฮเดรต. "

มันอาจจะยากที่จะเปลี่ยนนิสัยการกินของคุณคืนเพื่อให้เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ และติดกับพวกเขา เพียงแค่รู้ว่าอาหารที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่าที่เป็นขั้นตอนในทิศทางที่เหมาะสม

Which Foods Have Carbs?

By Allison TsaiMay 2015 
Email177

The first step in counting carbs is figuring out which foods contain them. But that can be challenging. “Some people don’t realize that milk has carbohydrate in it. They think it’s a protein food,” says Alison Evert, MS, RD, CDE, coordinator of diabetes education programs at the University of Washington Medical Center and a dietitian and diabetes educator at the Endocrine and Diabetes Care Center there. Others don’t realize that fruit contains carbohydrate or that whole grain food, such as brown rice, isn’t a “free” food. It still contains carbohydrate. Here are food groups and a few examples of where you’ll find the most carbs:

Dairy 
Milk, yogurt, and ice cream

Fruit 
Whole fruit and fruit juice

Grains 
Bread, rice, crackers, and cereal

Legumes 
Beans and other plant-based proteins

Starchy Vegetables 
Potatoes and corn

Sugary Sweets 
Limit these!
Soda, candy, cookies, and other desserts

It’s important to remember that carbohydrate isn’t inherently bad—your body needs the glucose for fuel—but it’s important to pick nutrient-rich food sources and pay attention to portion sizes. To do that, try visualizing what 15 grams of carb looks like in food. This can help you keep the carbs in your snacks and meals consistent. Foods that contain 15 grams of carbs include:

 • A small piece of fruit
 • 1 slice of bread
 • 1/2 cup cooked oatmeal
 • 1/3 cup cooked pasta or rice
 • 4 to 6 crackers
 • 1/2 cup black beans or other starchy vegetable
 • 1/4 large baked potato
 • 2/3 cup nonfat yogurt
 • 2 small cookies
 • 1/2 cup ice cream or sherbet
 • 6 chicken nuggets
 • 1/2 cup of casserole
 • 1/4 serving of medium french fries

From 21 Things You Need to Know About Diabetes and Nutrition by Stephanie A. Dunbar, MPH, RD, and Cassandra L. Verdi, MPH, RD (2014, American Diabetes Association)

Get more great tips on carb counting!

The basics of carb counting.

6 helpful tips for estimating portion sizes.

Our top carb-counting strategies.

 

Carbohydrates

Carbohydrates: quality matters

What’s most important is the type of carbohydrate you choose to eat because some sources are healthier than others. The amount of carbohydrate in the diet – high or low – is less important than the type of carbohydrate in the diet. For example, healthy, whole grains such as whole wheat bread, rye, barley and quinoa are better choices than highly refined white bread or French fries. (1)

Many people are confused about carbohydrates, but keep in mind that it’s more important to eat carbohydrates from healthy foods than to follow a strict diet limiting or counting the number of grams of carbohydrates consumed.

What are carbohydrates?

Carbohydrates are found in a wide array of both healthy and unhealthy foods—bread, beans, milk, popcorn, potatoes, cookies, spaghetti, soft drinks, corn, and cherry pie. They also come in a variety of forms. The most common and abundant forms are sugars, fibers, and starches.

Foods high in carbohydrates are an important part of a healthy diet. Carbohydrates provide the body with glucose, which is converted to energy used to support bodily functions and physical activity. But carbohydrate quality is important; some types of carbohydrate-rich foods are better than others:

 • The healthiest sources of carbohydrates—unprocessed or minimally processed whole grains, vegetables, fruits and beans—promote good health by delivering vitamins, minerals, fiber, and a host of important phytonutrients.
 • Unhealthier sources of carbohydrates include white bread, pastries, sodas, and other highly processed or refined foods.  These items contain easily digested carbohydrates that may contribute to weight gain, interfere with weight loss, and promote diabetes and heart disease.

The Healthy Eating Plate recommends filling most of your plate with healthy carbohydrates – with vegetables (except potatoes) and fruits taking up about half of your plate, and whole grains filling up about one fourth of your plate.

Try these tips for adding healthy carbohydrates to your diet:

1. Start the day with whole grains.
Try a hot cereal, like steel cut or old fashioned oats (not instant oatmeal), or a cold cereal that lists a whole grain first on the ingredient list and is low in sugar. A good rule of thumb: Choose a cereal that has at least 4 grams of fiber and less than 8 grams of sugar per serving.

2. Use whole grain breads for lunch or snacks.
Confused about how to find a whole-grain bread? Look for bread that lists as the first ingredient whole wheat, whole rye, or some other whole grain —and even better, one that is made with only whole grains, such as 100 percent whole wheat bread.

3. Also look beyond the bread aisle.
Whole wheat bread is often made with finely ground flour, and bread products are often high in sodium. Instead of bread, try a whole grain in salad form such as brown rice or quinoa.

4. Choose whole fruit instead of juice.
An orange has two times as much fiber and half as much sugar as a 12-ounce glass of orange juice.

5. Pass on potatoes, and instead bring on the beans.
Rather than fill up on potatoes – which have been found to promote weight gain  – choose beans for an excellent source of slowly digested carbohydrates. Beans and other legumes such as chickpeas also provide a healthy dose of protein.

References

1. Mozaffarian D, Hao T, Rimm EB, Willett WC, Hu FB. Changes in diet and lifestyle and long-term weight gain in women and men. N Engl J Med. 2011;364:2392-404.

 

 

What are carbohydrates?

Carbohydrates, or carbs, are sugar molecules. Along with proteins and fats, carbohydrates are one of three main nutrients found in foods and drinks.

Your body breaks down carbohydrates into glucose. Glucose, or blood sugar, is the main source of energy for your body's cells, tissues, and organs. Glucose can be used immediately or stored in the liver and muscles for later use.

What are the different types of carbohydrates?

There are three main types of carbohydrates:

 • Sugars. They are also called simple carbohydrates because they are in the most basic form. They can be added to foods, such as the sugar in candy, desserts, processed foods, and regular soda. They also include the kinds of sugar that are found naturally in fruits, vegetables, and milk.
 • Starches. They are complex carbohydrates, which are made of lots of simple sugars strung together. Your body needs to break starches down into sugars to use them for energy. Starches include bread, cereal, and pasta. They also include certain vegetables, like potatoes, peas, and corn.
 • Fiber. It is also a complex carbohydrate. Your body cannot break down most fibers, so eating foods with fiber can help you feel full and make you less likely to overeat. Diets high in fiber have other health benefits. They may help prevent stomach or intestinal problems, such as constipation. They may also help lower cholesterol and blood sugar. Fiber is found in many foods that come from plants, including fruits, vegetables, nuts, seeds, beans, and whole grains.

Which foods have carbohydrates?

Common foods with carbohydrates include:

 • Grains, such as bread, noodles, pasta, crackers, cereals, and rice
 • Fruits, such as apples, bananas, berries, mangoes, melons, and oranges
 • Dairy products, such as milk and yogurt
 • Legumes, including dried beans, lentils, and peas
 • Snack foods and sweets, such as cakes, cookies, candy, and other desserts
 • Juices, regular sodas, fruit drinks, sports drinks, and energy drinks that contain sugar
 • Starchy vegetables, such as potatoes, corn, and peas

Some foods don't have a lot of carbohydrates, such as meat, fish, poultry, some types of cheese, nuts, and oils.

Which types of carbohydrates should I eat?

You do need to eat some carbohydrates to give your body energy. But it's important to eat the right kinds of carbohydrates for your health:

 • When eating grains, choose mostly whole grains and not refined grains:
  • Whole grains are foods like whole wheat bread, brown rice, whole cornmeal, and oatmeal. They offer lots of nutrients that your body needs, like vitaminsminerals, and fiber. To figure out whether a product has a lot of whole grain, check the ingredients list on the package and see if a whole grain is one of the first few items listed.
  • Refined grains are foods that have had some parts of the grains removed. This also removes some of the nutrients that are good for your health.
 • Eat foods with lots of fiber. The Nutrition Facts labels on the back of food packages tells you how much fiber a product has.
 • Try to avoid foods that have a lot of added sugar. These foods can have many calories but not much nutrition. Eating too much added sugar raises your blood sugar and can make you gain weight. You can tell if a food or drink has added sugars by looking at the Nutrition Facts label on the back of the food package. It tells you how much total sugar and added sugar is in that food or drink.

How many carbohydrates should I eat?

There is no one-size-fits-all amount of carbohydrates that people should eat. This amount can vary, depending on factors such as your age, sex, health, and whether or not you are trying to lose or gain weight. On average, people should get 45 to 65% of their calories from carbohydrates every day. On the Nutrition Facts labels, the Daily Value for total carbohydrates is 275 g per day. This is based on a 2,000-calorie daily diet. Your Daily Value may be higher or lower depending on your calorie needs and health.

Is it safe to eat a low-carb diet?

Some people go on a low-carb diet to try to lose weight. This usually means eating between 25 g and 150 g of carbs each day. This kind of diet can be safe, but you should talk to your health care provider before starting it. One problem with low-carb diets is that they can limit the amount of fiber you get each day. They can also be hard to stay on for the long term.

Start Here

Related Issues

Specifics

Clinical Trials

Children

Teenagers

Patient Handouts

Topic Image

Carbohydrates

Stay Connected

What's this?

Disclaimers

MedlinePlus links to health information from the National Institutes of Health and other federal government agencies. MedlinePlus also links to health information from non-government Web sites. See our disclaimer about external links and our quality guidelines.

The information on this site should not be used as a substitute for professional medical care or advice. Contact a health care provider if you have questions about your health.

10 ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต ! (Carbohydrate) โดย เมดไทย ปรับปรุงเมื่อ 20 มิถุนายน 2020 (เวลา 10:03 น.) คาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรต คือ สารประกอบอินทรีย์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และมีอยู่หลายชนิดในธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยอะตอมของ C (คาร์บอน), H (ไฮโดรเจน) และ O (ออกซิเจน) โดยมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในด้านการเป็นแหล่งพลังงานและเป็นส่วนประกอบของส่วนต่าง ๆ ภายในเซลล์และเยื่อเซลล์ต่าง ๆ คำว่า “คาร์โบไฮเดรต” มีรากศัพท์มาจากคำว่า คาร์บอน (carbon) และคำว่าไฮเดรต (hydrate) ที่แปลว่าอิ่มตัวไปด้วยน้ำ เมื่อรวมกันแล้วก็จะหมายถึงคาร์บอนที่อิ่มตัวไปด้วยน้ำ สารบัญของเรื่อง คาร์โบไฮเดรต ประเภทของคาร์โบไฮเดรต อาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต คำแนะนำในการรับประทานคาร์โบไฮเดรต ประเภทของคาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรตสามารถจำแนกตามโมเลกุล แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

 • น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว หรือ โมโนแซ็กคาไรด์ (monosaccharide) จัดเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กที่สุด เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะดูดซึมจากลำไส้ได้เลย โดยไม่ต้องผ่านการย่อย ตัวอย่างของน้ำตาลประเภทนี้ได้แก่ กลูโคส (glucose), ฟรักโทส (fructose), กาแล็กโทส (galactose) และทั้งกลูโคสและฟรักโทสต่างก็เป็นน้ำตาลที่พบได้ในผัก ผลไม้ และน้ำผึ้ง น้ำตาลส่วนใหญ่ที่พบในเลือด คือ กลูโคส ซึ่งเป็นตัวให้พลังงานที่สำคัญแก่ร่างกาย
 • น้ำตาลโมเลกุลคู่ หรือ ไดแซ็กคาไรด์ (disaccharide) จัดเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบไปด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 ตัวมารวมกัน น้ำตาลชนิดนี้เมื่อรับประทานเข้าไป น้ำย่อยในลำไส้เล็กจะย่อยออกเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวก่อน ร่างกายจึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่สำคัญทางด้านอาคาร คือ แล็กโทส (lactose) ที่ประกอบด้วยกลูโคสและกาแล็กโทส และซูโครส (sucrose) ที่ประกอบด้วยกลูโคสและฟรักโทส, และมอลโทส (maltose)
 • น้ำตาลโมเลกุลใหญ่ หรือ โพลีแซ็กคาไรด์ (polysaccharide) จัดเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลใหญ่และมีสูตรโครงสร้างที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวจำนวนมากกว่า 10 หน่วยขึ้นไปมารวมตัวกันอยู่ โดยเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลโคซิติกชนิดต่าง ๆ โพลีแซ็กคาไรด์ที่สำคัญทางอาหาร คือ แป้ง (starch), ไกลโคเจน (glycogen), เซลลูโลส (cellulose), ไคติน (chitin), ลิกนิน (lignin), เพกติน (pectin), อินนูลิน (inulin), เฮปาริน (heparin) ฯลฯ โดยไกลโคเจนจะพบได้ในอาหารจำพวกเนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ ส่วนแป้งและเซลลูโลสจะพบได้ในพืช แม้ว่าทั้งแป้ง ไกลโคเจน และเซลลูโลสจะประกอบไปด้วยกลูโคสเหมือนกัน แต่ลักษณะของการเรียงตัวของกลูโคสจะต่างกัน ทำให้สูตรโครงสร้างต่างกัน และเฉพาะแป้งและไกลโคเจนเท่านั้นที่น้ำย่อยในลำไส้สามารถย่อยได้

หมายเหตุ :

บางข้อมูลระบุว่าคาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ซึ่งรวมไปถึงไตรแซ็กคาไรด์ (Trisaccharide) ที่เป็นน้ำตาลที่ประกอบไปด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว 3 โมเลกุลมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไกลไคไซด์ เช่น น้ำตาลรัฟฟิโนส (raffinose) ซึ่งเป็นน้ำตาลที่พบได้มากในธรรมชาติ โดยเฉพาะให้หัวบีท โดยจะประกอบไปด้วยน้ำตาลแล็กโทส กลูโคส และฟรักโทส นอกจากนี้คาร์โบไฮเดรตยังสามารถจำแนกตามสมบัติทางกายภาพและทางเคมีออกได้เป็น 2 จำพวก คือ พวกที่เป็นน้ำตาล พวกที่ไม่ใช่น้ำตาล (แป้งและเซลลูโลส) หมายเหตุ : น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวและน้ำตาลโมเลกุลคู่เป็นน้ำตาลที่มีรสหวาน แต่จะมีรสหวานไม่เท่ากัน โดยน้ำตาลฟรักโทสจะมีความหวานคิดเป็นร้อยละ 110 ส่วนกลูโคสและแล็กโทสจะมีความหวานเป็นร้อยละ 61 และ 16 ของน้ำตาลทรายตามลำดับ อาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรต อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตจะมีอยู่ด้วยกัน 5 ประเภทด้วยกัน คือ ธัญพืช ผัก นม ขนมหวาน และน้ำหวานชนิดต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ข้าวจ้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เผือก มันเทศ มันสำปะหลัง อ้อย ผลไม้ต่าง ๆ ฯลฯ ส่วนในสัตว์จะพบได้น้อยกว่าในพืช ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวเพื่อทำงานหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้ (คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม จะให้พลังงาน 4 แคลอรี่) คาร์โบไฮเดรตจัดเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่สำคัญในร่างกายหลายชนิด เช่น สารจำพวกไกลโคโปตีน (glycoprotein), ไกลโคไลปิด (glycolipid), กรดนิวคลิอิค (nucleic acid) เป็นต้น คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งงานที่เรียกว่าโพลีแซ็กคาไรด์สะสม (Storage polysaccharide) เช่น ไกลโคเจนและแป้ง ซึ่งเป็นเสมือนแหล่งเสบียงที่เก็บตุนพลังงานไว้ เมื่อร่างกายต้องการใช้พลังงานก็จะถูกย่อยให้เป็นกลูโคสเพื่อใช้เผาผลาญให้ได้พลังงานต่อไป คาร์โบไฮเดรตมีความจำเป็นต่อการช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายให้เป็นไปตามปกติ หากร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตไม่เพียงพอร่างกายจะเผาผลาญไขมันเป็นพลังงานมากขึ้น ทำให้เกิดสารประเภทคีโทนมาคั่ง (ketone bodies) ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ คาร์โบไฮเดรตจะช่วยสงวนคุณค่าของโปรตีนไว้ไม่ให้เผาผลาญเป็นพลังงาน หากได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเพียงพอ คาร์โบไฮเดรตที่เหลือใช้จากการเปลี่ยนไปเป็นพลังงานและสร้างไกลโคเจน ร่างกายจะนำไปใช้ในการสังเคราะห์ไขมันและกรดอะมิโน การทำงานของสมองจะต้องพึ่งกลูโคส (glucose) ซึ่งเป็นตัวให้พลังงานที่สำคัญ กรดกลูคูโรนิก (glucuronic acid) (อนุพันธ์ของกลูโคส) มีหน้าที่เปลี่ยนสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายเมื่อผ่านไปที่ตับ ทำให้มีพิษลดลงและอยู่ในสภาพที่ร่างกายจะสามารถขับถ่ายออกมาได้ ช่วยทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของผนังเซลล์ในแบคทีเรีย เซลล์พืชและสัตว์ เช่น ไคตินในกระดองปู วุ้นในสาหร่ายทะเล และยังทำหน้าที่ทางชีวภาพอื่น ๆ เช่น เฮปาริน จะช่วยป้องกันการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น อาหารจำพวกธัญพืชนอกจากจะมีคาร์โบไฮเดรตแล้ว ยังเป็นแหล่งที่ให้โปรตีน เกลือแร่ และวิตามินอีกด้วย คำแนะนำในการรับประทานคาร์โบไฮเดรต ถ้าได้รับคาร์โบไฮเดรตมากจนเกินความต้องการของร่างกาย คาร์โบไฮเดรตจะถูกเปลี่ยนไปเป็นไขมันและทำให้เกิดโรคอ้วนได้ แม้ว่าไขมันและโปรตีนจะให้พลังงานได้เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรตก็จริง แต่อย่างน้อยที่สุดแล้ว ผู้ใหญ่แต่ละคนก็ควรได้รับคาร์โบไฮเดรตไม่ต่ำกว่า 50-100 กรัมต่อวัน ทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงผลร้ายอันเกิดจากการเผาผลาญโปรตีนและไขมัน และถ้าจะให้ดีพลังงาน 50% ควรได้รับมาจากคาร์โบไฮเดรต (ชาวไทยชนบทบางแห่งได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตมากถึงร้อยละ 80 ต่อวัน)

ข้อมูลอ้างอิง (Source)

 

คาร์โบไฮเดรตคืออะไร?

สารอาหารหลักที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหารได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน คาร์โบไฮเดรตแบ่งเป็น น้ำตาล แป้ง และไฟเบอร์ ร่างกายของคุณต้องการสารอาหารหลักเหล่านี้เพื่อสุขภาพที่ดี

ร่างกายประมวลผลคาร์โบไฮเดรตอย่างไร?

ร่างกายจะย่อยงคาร์โบไฮเดรตในอาหารเป็นกลูโคสหรือน้ำตาลในเลือด กระแสเลือดของคุณจะดูดซับกลูโคสและใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนร่างกายของคุณ

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่คุณบริโภคส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด การทานคาร์โบไฮเดรตมากสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดได้ น้ำตาลในเลือดสูง (hyperglycemia) สามารถทำให้คุณเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้ บางคนที่ไม่กินคาร์โบไฮเดรตเพียงพอจะมีน้ำตาลในเลือดต่ำ

 

 

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมดคืออะไร?

อาหารและเครื่องดื่มสามารถมีคาร์โบไฮเดรตได้ 3 ประเภท ได้แก่ แป้ง น้ำตาล และไฟเบอร์ คำว่า "คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด" บนฉลากสารอาหารหมายถึงการรวมกันของทั้งสามประเภท

อะไรคือความแตกต่างระหว่างคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน?

โครงสร้างทางเคมีของอาหาร และความรวดเร็วที่ร่างกายของคุณย่อยอาหารนั้น เป็นตัวกำหนดว่าอาหารนั้นเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนหรือเชิงเดี่ยว คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีโอกาสน้อยที่จะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีวิตามิน แร่ธาตุ และไฟเบอร์ที่ร่างกายต้องการ (คุณอาจคุ้นเคยกับคำว่า “คาร์โบไฮเดรตที่ดี” แต่อาจดีที่สุดหากคิดว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีต่อสุขภาพ)

ทานคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวมากเกินไปอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ และคอเลสเตอรอลสูง

แป้งคืออะไร?

แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน แป้งหลายชนิดเหมาะสมกับหมวดหมู่นี้ อาหารพวกแป้งจะให้วิตามินและแร่ธาตุ ร่างกายของคุณต้องใช้เวลานานกว่าในการสลายคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่และอิ่มนานขึ้น

คุณสามารถหาคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งได้ใน:

 • ถั่วและพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วดำ ถั่วชิกพี ถั่วเลนทิล และถั่วไต
 • ผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล เบอร์รี่ และเมลอน
 • ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต ขนมปังโฮลวีตและพาสต้า
 • ผัก เช่น ข้าวโพด ถั่วลิมา ถั่วลันเตา และมันฝรั่ง

ไฟเบอร์คืออะไร?

อาหารจากพืช เช่น ผลไม้ ผัก และผลิตภัณฑ์จากธัญพืชเต็มเมล็ดมีไฟเบอร์ ส่วนผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์ไม่มีไฟเบอร์ ไฟเบอร์เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ดีต่อสุขภาพ ร่างกายของคุณไม่สามารถสลายไฟเบอร์ได้ ส่วนใหญ่ผ่านลำไส้กระตุ้นและช่วยย่อยอาหาร ไฟเบอร์ยังควบคุมน้ำตาลในเลือด ลดคอเลสเตอรอล และทำให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ผู้ใหญ่กินไฟเบอร์ 25 ถึง 30 กรัมทุกวัน พวกเราส่วนใหญ่ได้รับครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้น

อาหารที่มีเส้นใยสูง ได้แก่ :

 • ถั่วและพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วดำ ถั่วชิกพี ถั่วเลนทิล และถั่วพินโต
 • ผลไม้ โดยเฉพาะที่มีเปลือกกินได้ (แอปเปิ้ลและลูกพีช) หรือเมล็ดพืช (ผลเบอร์รี่)
 • ถั่วและเมล็ดพืช ได้แก่ อัลมอนด์ ถั่วลิสง วอลนัท เมล็ดฟักทอง และเมล็ดทานตะวัน
 • ผลิตภัณฑ์จากธัญพืชไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต ควินัว ซีเรียล ขนมปังโฮลวีตและพาสต้า
 • ผักต่างๆ เช่น ข้าวโพด ถั่วลิมา บรอกโคลี กะหล่ำดาว และสควอช

น้ำตาลคืออะไร?

น้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวประเภทหนึ่ง ร่างกายของคุณสลายคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากบริโภคอาหารหวาน คุณอาจสังเกตเห็นพลังงานที่พลุ่งพล่าน ตามมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้า

น้ำตาลมีสองประเภท:

 1. น้ำตาลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น ที่พบในนมและผลไม้สด
 2. น้ำตาลที่เติม เช่น น้ำตาลที่พบในขนมหวาน ผลไม้กระป๋อง น้ำผลไม้ และโซดา ขนมหวาน ได้แก่ เบเกอรี่ แคนดี้บาร์ และไอศกรีม เลือกผลไม้กระป๋องในน้ำผลไม้มากกว่าพันธุ์อื่นๆ โปรดทราบว่ามีโซดาปราศจากน้ำตาลให้บริการ

ร่างกายของคุณประมวลผลน้ำตาลทั้งหมดเหมือนกัน ไม่สามารถบอกความแตกต่างระหว่างน้ำตาลธรรมชาติและน้ำตาลที่เติมได้ แต่นอกจากพลังงานแล้ว อาหารที่มีน้ำตาลธรรมชาติยังให้วิตามิน เกลือแร่ และใยอาหารในบางครั้งอีกด้วย

น้ำตาลมีหลายชื่อ บนฉลากอาหาร คุณอาจเห็นน้ำตาลระบุว่า:

 • น้ำหวานหางจระเข้.
 • น้ำเชื่อมอ้อยหรือน้ำเชื่อมข้าวโพด
 • เดกซ์โทรส ฟรุกโตส หรือซูโครส
 • น้ำผึ้ง.
 • กากน้ำตาล.
 • น้ำตาล.

การจำกัดน้ำตาลเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ อาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมักมีแคลอรีสูงกว่า ซึ่งอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ จำกัดอาหารที่ผ่านการขัดสีและอาหารที่เติมน้ำตาล เช่น แป้งขัดขาว ของหวาน ลูกกวาด น้ำผลไม้ เครื่องดื่มผลไม้ โซดาป๊อป และเครื่องดื่มรสหวาน American Heart Association แนะนำ:

 • ห้ามเติมน้ำตาลเกิน 25 กรัม (6 ช้อนชาหรือ 100 แคลอรี) ต่อวันสำหรับผู้หญิงส่วนใหญ่
 • ห้ามเติมน้ำตาลเกิน 36 กรัม (9 ช้อนชาหรือ 150 แคลอรี่) ต่อวันสำหรับผู้ชายส่วนใหญ่

 

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่แนะนำต่อวัน (RDA) คืออะไร?

ไม่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่แนะนำในแต่ละวัน อายุ เพศ เงื่อนไขทางการแพทย์ ระดับกิจกรรม และเป้าหมายน้ำหนักของคุณล้วนส่งผลต่อปริมาณที่เหมาะสมสำหรับคุณ การนับคาร์โบไฮเดรตช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

สำหรับคนส่วนใหญ่ กรมวิชาการเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) แนะนำจานเพื่อสุขภาพหรือแนวทาง MyPlate ซึ่งประกอบไปด้วย (2:1:1)

 • ผักและผลไม้ ครึ่งจาน เท่ากับสองส่วน
 • ธัญพืชเต็มเมล็ด มีหนึ่งในสี่ของจาน เท่ากับ1 ส่วน
 • หนึ่งในสี่ของจานที่มีโปรตีน (เนื้อ ปลา ถั่ว ไข่ หรือนม) เท่ากับ1 ส่วน

อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำหรือไม่มีเลยดีต่อสุขภาพหรือไม่?

บางคนลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพื่อส่งเสริมการลดน้ำหนัก อาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำยอดนิยม ได้แก่ อาหารแอตกินส์และอาหารคีโตเจนิก (คีโต) ผู้ให้บริการด้านสุขภาพบางรายแนะนำให้รับประทานอาหารคีโตสำหรับโรคลมบ้าหมูและอาการทางการแพทย์อื่นๆ

การจำกัดอาหารอย่างเข้มงวดอาจเป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติตามเป็นเวลานาน อาหารที่จำกัดคาร์โบไฮเดรตบางชนิดมีไขมันและน้ำมันจากสัตว์จำนวนมาก อาหารเหล่านี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ ผู้เชี่ยวชาญยังไม่แน่ใจว่าอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำหรือไม่มีคาร์โบไฮเดรตนั้นดีต่อสุขภาพหรือไม่ พูดคุยกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณก่อนที่จะลองรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำหรือไม่มีคาร์โบไฮเดรต

 

 


แหล่งอ้างอิง

 1. Cummings, J. H., & Stephen, A. M. (2007). Carbohydrate terminology and classification. European journal of clinical nutrition, 61 Suppl 1, S5–S18.
  https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1602936
 2. ADA. (n.d.). Understanding Carbs: Get to Know Carbs. Retrieved from https://www.diabetes.org/healthy-living/recipes-nutrition/understanding-carbs/get-to-know-carbs
 3. EUFIC. (2020). The Functions of Carbohydrates in the Body. Retrieved from https://www.eufic.org/en/whats-in-food/article/the-basics-carbohydrates
 4. American Heart Association editorial staff. (2018). Carbohydrates. Retrieved from https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/nutrition-basics/carbohydrates
 5. กรมอนามัย. (2563). ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ.2563 =Dietary reference intake for Thais 2020 . กรุงเทพฯ :สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/why-we-need-to-eat-carbs/

 http://www.mayoclinic.org/carbohydrates/ART-20045705

 

 

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน