เนื้อสัตว์

เนื้อสัตว์ที่เลือกรับประทานจะต้องเลือกอาหารที่มีไขมันต่ำ เช่น เนื้อไก่ที่ไม่มีหนัง เนื้อปลา ส่วนเนื้อแดง อาหารสำเร็จรูปเช่น ไส้กรอก แฮม เบค่อนรับประทานให้น้อย

อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์

เป็นอาหารที่ให้โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ที่สำคัญ การเลือกอาหาร การถนอมอาหาร และการปรุงอาหารเนื้อสัตว์จะทำให้เราได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

เนื้อสัตว์จะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวหากรับประทานมากจะทำให้ไขมันในเลือดสูง และมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งลำไส้ เราสามารถลดโปรตีนจากเนื้อแดงแล้วใช้โปรตีนจากไก่ ปลา และถั่วแทน

เราจะลดไขมันในเนื้อสัตว์ได้อย่างไร

 • ซื้อเนื้อหมูสันใน และลอกเอาไขมันออกให้หมดจะลดไขมันอิ่มตัวลงได้ร้อยละ 30
 • ใช้วิธีการย่างหรืออบแทนการทอดจะลดไขมันอิ่มตัวลงได้ร้อยละ 50
 • ให้รับประทานไก่ที่ไม่มีหนังเพราะจะลดไขมันลงได้ 6 เท่าเมื่อเทียบกับไก่ที่มีหนัง

วิธีการเลือกซื้ออาหาร

 • บอกพ่อค้าว่าเอาสันในและลอกไขมันออกให้มากที่สุด
 • เมื่อซื้นสินค้าที่บรรจุเสร็จต้องอ่านฉลาก เลือกที่มีไขมันต่ำ
 • เลือกไก่ที่ไม่มีหนัง
 • หลีกเลี่ยงอาหารปรุงสำเร็จเช่น ไส้กรอก แฮม เบอร์เกอร์ กุนเชียง หมูสับ เพราะมีไขมันอิ่มตัว และเกลือสูง


การปรุงอาหารเพื่อลดไขมัน

 • ใช้ย่างหรืออบแทนการทอด
 • ไม่เติมน้ำมันเพิ่มขณะปรุงอาหาร
 • ให้วางเนื้อบนตะแกรงในขณะอบเพื่อให้ไขมันออกมา
 • เวลารับทานให้ใช้เนื้อชิ้นเล็ก แต่ให้มีผักมาก

คนเรารับประทานเนื้อแดงได้เท่าไร

 • เนื้อแดงในที่นี้จะหมายถึงเนื้อวัว,เนื้อแพะและเนื้อหมู รวมทั้งอาหารที่ปรุงสำเร็จเช่น ไส้กรอก เบค่อน แฮม เพราะหากรับประทานมากจะเกิดมะเร็งลำไส้ วันหนึ่งๆไม่ควรจะรับเนื้อแดงเกิน 70 grams.(ชิ้นพอคำประมาณ 5-6 ชิ้น)

การเก็บ การเตรียม และการปรุงอาหาร

 • ควรจะเก็บเนื้อสัตว์ในภาชนะที่มีฝาปิด และเก็บไว้ชั้นล่างของตู้เย็นเพื่อป้องกันน้ำจากเนื้อสัตว์ไปปนกับอาหารอื่น
 • ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ที่หมดอายุ
 • อาหารที่ปรุงเสร็จหากไม่รับประทานต้องเก็บเข้าตู้เย็นให้เร็วที่สุด
 • ล้างภาชนะ กระทะ จานช้อนที่สำหรับปรุงเนื้อสัตว์ให้สะอาด

การแช่แข็งเนื้อสัตว์

 • ให้แช่ก่อนถึงวันกำหนดหมดอายุ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
 • หากจะปรุงอาหารให้นำเนื้อมา defrost ด้วยเครื่อง microwave.
 • หลัง defrost ให้ใช้ให้หมดภายใน 2 วัน
 • เมื่อละลายน้ำแข็งระวังน้ำเหล่านี้อย่าให้ไปปนเปื้อนอาหารอื่นเพราะอาจจะนำเชื้อโรคไปอาหารอื่นได้

การปรุงอาหารจะต้องปรุงให้สุกทั้งชิ้นจึงจะปลอดเชื้อแบคทีเรีย

เนื้อย่างที่เมื่อหันแล้วเนื้อตรงกลางยังมีสีชมพูรับประทานได้หรือเปล่า

รับประทานได้หากปรุงข้างนอกสุกหมด เพราะเชื้อแบคทีเรียจะอยู่ภายนอก

ตับควรจะรับประทานแค่ไหน

ในตับจะมีธาตุเหล็กและวิตามินเอสูง ปรกติไม่ควรจะรับประทานตับมากกว่า 1.5 กรัมต่อวัน หากรับประทานเกินเป็นระยะเวลานานอาจจะเกิดวิตามินเอเป็นพิษ

อาหารเพื่อสุขภาพ