การรักษาโรคด้วยสมุนไพร


สมุนไพรจัดเป็นอาหารเสริมชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยพืช หรือส่วนประกอบของพืช อาจจะทำเป็นแคปซูล หรือชนิดน้ำ สมุนไพรบางชนิดมีประวัติการใช้อย่างยาวนาน และบอกต่อถึงประสิมธิภาพ แต่ก็มีสมุนไพรอีกหลายชนิดที่มีผลเสียต่อสุขภาพดังนั้นก่อนใช้ควรจะปรึกษาแพทย์ ข้อที่ต้องคำนึงก่อนการใช้สมุนไพร


สมุนไพร

 • เชื่อว่าสมุนไพรมาจากธรรมชาตไม่มีพิษิ แต่ความเชื่อดังกล่าวไม่ถูกต้องสมุนไพรหลายชนิดก็ทำให้เกิดพิษต่อร่างกายได้
 • สมุนไพรบางชนิดออกฤทธิ์เหมือนยา หากคุณรับยาเกินขนาด หรือรับประทานร่วมกับยาแผนปัจจุบัน อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
 • ผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือกำลังให้นมบุตร สมุนไพรนั้นอาจจะมีพิษต่อบุตรของท่านได้
 • ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพร หากท่านเป็นโรคเรื้อรังและรับประทานยาแผนปัจจุบัน
 • สมุนไพรหลายชนิดมีปริมาณ และชนิดไม่ตรงกับที่ระบุไว้บนฉลาก เนื่องจากขาดมาตรฐานการผลิต
 • สมุนไพรหลายชนิดมีโลหะหนัก เชื้อโรค และยา

แม้ว่าเทคโนโลยี่จะมีความก้าวหน้าอย่างมากมายแต่ความเชื่อทางการแพทย์แผนโบราณ หรือแพทย์พื้นบ้านรวมทั้งสมุนไพรก็มีมาอย่างต่อเนื่อง ความเชื่อดังกล่าวสามารถแพร่ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ทำให้คนซีกโลกหนึ่งหันมาใช้สมุนไพรของอีกซีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายงาย ปริมาณการค้าสมุนไพรก็มีอัตราการเจริญอย่างต่อเนื่อง ท่านผู้อ่านที่คิดจะใช้สมุนไพรพื้นบ้านหรือจากต่างประเทศต้องหาความรู้เพื่อที่จะใช้ยาได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์สูงสุด ไม่ตกเป็นเครื่องมือของศื่อโฆษณา

นอกจากสมุนไพรแล้วยังนิยมรับประทานวิตามิน อาหารเสริม รวมทั้งสารอาหารต่างอีกมากมาย เนื้อหาในบทนี้จะนำเสนอข้อมูลที่พอจะมีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนถึงผลดีและผลเสีย แต่อย่างไรก็ตามการจะรับประทานทั้งสมุนไพรหรืออาหารเสริมควรจะอยู่ในความดูแลของแพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยาเป็นประจำ

สำหรับท่านที่รับประทานสมุนไพรเป็นประจำ อาจจะคิดว่าไม่อันตรายเนื่องจากเป็นสารที่มาจากธรรมชาติ แต่อย่าลืมว่าสารจากธรรมชาติก็อาจจะมีสารเคมีบางอย่างที่อาจจะทำอันตราย หรืออาจจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับยาที่เรารับประทานเป็นประจำ ดังนั้นสำหรับผู้ที่เป็นโรคดังต่อไปนี้และต้องการสมุนไพรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ

 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคไทรอยด์
 • โรคซึมเศร้า
 • พาร์คินสัน Parkinson's disease
 • ต่อมลูกหมากโตEnlarged prostate gland
 • โรคเลือด Blood-clotting problems
 • เบาหวาน Diabetes
 • โรคหัวใจ Heart disease
 • ลมชัก Epilepsy
 • ต้อหิน Glaucoma
 • อัมพาต History of stroke or organ transplant

ยาเม็ดกระเทียม กระเทียม Garlic

เมื่อใช้กระเทียมร่วมกับยาป้องกันเส้นเลือดตีบอาจจะทำให้เลือดออก หากท่านเป็นเบาหวาน กระเทียมอาจจะทำให้น้ำตาลท่านต่ำลง ต้องคอยติดตามระดับน้ำตาล ท่านไม่ควรรับประทานกระเทียมหากท่านรับประทานยาดังต่อไปนี้ี้

 • Aspirin
 • Ticlopidine (Ticlid) — ยารักษาโรคหลอดเลือดแดงตีบ
 • Clopidogrel (Plavix) — ยารักษาโรคหลอดเลือดแดงตีบ
 • Dipyridamole (Persantine) — ยาป้องกันเส้นเลือดตีบ
 • Warfarin (Coumadin) — ยาละลายลิ่มเลือด
 • Cyclosporine (Neoral, Sandimmune) — ยากดภูมิคุ้มกัน
 • Saquinavir (Fortovase, Invirase) — ยารักษาโรคเอดส์

ขิง

 • Aspirin
 • Ticlopidine (Ticlid) — ยารักษาโรคหลอดเลือดแดงตีบ
 • Clopidogrel (Plavix) — ยารักษาโรคหลอดเลือดแดงตีบ
 • Dipyridamole (Persantine) — ยาป้องกันเส้นเลือดตีบ
 • Warfarin (Coumadin) — ยาละลายลิ่มเลือด
 • H2 blockers and proton pump inhibitors — acid-blocking medication

สมุนไพรอื่น

 

เพิ่มเพื่อน