กระเทียม


ได้มีการนำกระเทียมมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคหลายโรคเป็นต้นว่า โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดแข็ง บางท่านใช้กระเทียมในการป้องกันโรคมะเร็ง เช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกะเพาะอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก ข้อเสื่อม และอีกมากมาย

กระเทียมจัดเป็นพืชในตระกูล lily family, Allium genus ซึ่งมีกระเทียม หัวหอม ต้นหอม สารเคมีที่สำคัญได้แก่ allicin ซึ่งเป็นสารเคมีสำหรับการรักษา และเกิดกลิ่น

 

กระเทียม

ประโยชน์ของกระเทียม

กระเทียมอาจจะมีผลในการรรักษาโรคต่อไปนี้

 • ความดันโลหิตสูง มีการวิจัยรายงานว่า กระเทียมสามารถลดความดันโลหิตได้ร้อยละ 7-8 โดยกลุ่มที่ศึกษาได้ใช้กระเทียมผงของบางบริษัท
 • หลอดเลือดแดงแข็ง พบว่ากระเทียมอาจจะมีผลลดการแข็งของหลอดเลือด
 • ลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งทวาร มะเร็งกระเพาะอาหาร โดยต้องรับประทานกระเทียมสด
 • ลดการกัดของหมัด พบว่าผู้ที่รับประทานกระเทียมมากจะถูกมัดกัดลดลง
 • รักษาการติดเชื้อราที่ผิวหนัง เช่น สังคัง ฮ่องกงฟุต โดยใช้ครีมที่ทำจากกระเทียมทาที่ผิวหนัง

กระเทียมอาจจะไม่มีผลในการรรักษาโรคต่อไปนี้

ยังขาดหลักฐานในการสรุปผลการรักษา

กระเทียมป้องกันมะเร็งได้จริงหรือไม่

จากการศึกษาพบว่าสารที่สะกัดจากกระเทียม สามารถสกัดขบวนการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง จากการศึกษาโดยการสังเกตทั้งหมด 37 การศึกษา พบว่ามีการศึกษา 28 การศึกษาพบว่ากระเทียมสามารถป้องกันมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็ง ต่อมลูกหมาก และกระเพาะอาหาร กลไกการป้องกันเชื่อเกิดจากสาร allyl sulfurซึงมีอยู่ในกระเทียม สารนี้จะช่วยให้เนื้องอกเจริญช้าลง การปลอกเปือก หรือการหั่นจะทำให้กระเทียมหลั่ง enzyme ชื่อว่า allinase ซึ่งจะทำให้เกิดสาร diallyl disulfide (DADS) ซึ่งเป็นสารต่อต้านมะเร็ง

ดังนั้นจึงแนะนำว่าควรจะหั่นหรือปลอกเปือกกระทิงทิ้งไว้ 15 นาทีแล้จึงนำมาปรุงอาหาร

ความปลอดภัยในการใช้กระเทียม

 • กระเทียมมีความปลอดภัยสูงผลเสีย เช่น มีกลิ่นกระเทียม ผื่นแพ้ ปวดท้อง ท้องร่วง ระดับไข่ขาวและแคลเซียมลดลง
 • เลือดออกง่าย ควรจะหยุดรับประทานก่อนการผ่าตัดอย่างน้อยสองสัปดาห์
 • อาจจะทำให้เกิดหอบหืด ช่วยในการผลิตเชื้อสุจิ
 • ความปลอดภัยในคนตั้งครรภ์ และเด็ก การรับประทานกระเทียมตามปกติไม่อันตราต่อการตั้งครรภ์ แต่ไม่แนะนำให้รับประทานกระเทียมงหรือเม็ดซึ่งไม่ปลอดภัย

การใช้กระเทียมร่วมกับยาชนิดอื่น

กระเทียมจะมีผลต่อยาชนิดอื่นดังนี้

ผลกระทบมาก

 • ยารักษาวัณโรค INH กระเทียมจะลดระดับยาในเลือดทำให้รักษาโรคไม่ได้ผล
 • ยาต้านไวรัสสำหรับรักษาโรค HIV

ผลกระทบปานกลาง

 • ยาคุมกำเนิด กระเทียมจะเพิ่มการขับของยาคุมกำเนิดซึ่งอาจจะทำให้ไม่ได้ผล
 • ยากดภูมิ Cyclosporine 
 • ยาที่ผ่านการทำลายที่ตับ เช่น calcium channel blockers (diltiazem, nicardipine, verapamil), cancer drugs (etoposide, paclitaxel, vinblastine, vincristine, vindesine), fungus-fighting drugs (ketoconazole, itraconazole), glucocorticoids, alfentanil (Alfenta), cisapride (Propulsid), fentanyl (Sublimaze), lidocaine (Xylocaine), losartan (Cozaar), midazolam (Versed), and others. ระดับยาในเลือดของยาเหล่านี้จะลดลง
 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด warfarin การรับประทานกระเทียมมากจะเพิ่มความเสี่ยงให้เลือดออก

ขนาดและวิธีการใช้

การรับประทาน

 • สำหรับความดันโลหิคสูง
  • กระเทียมสกัด Garlic extract 600-1200 mgแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
  • กระเทียมผงซึ่งมี 1.3% alliin content has been studied for this use.
  • กระเทียมเก่า Aged garlic extract 600 mg to 7.2 grams ต่อวัน กระเทียมเก่าจะมี 0.03% alliin.
  • กระเทียมสด Fresh garlic 4 grams (ประมาณ 1 หัว) วันละครั้ง กระเทียมสดจะมีสาร alliin. 1%
 • การป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งทวารให้กระเทียมสด 3.5-29 ต่อสัปดาห์

สรุป

 • กระเทียมไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าสามารถอุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • กระเทียมสามารถลดระดับไขมันได้เล็กน้อยในระยะสั้น แต่ระยะยาวยังไม่สามารถบดไขมันได้
 • กระเทียมไม่มีผลต่อ ระดับน้ำตาล

ข้อมูลจากจุฬา

ข้อมูลจากมหิดล

ข้อมูลจากอย.

หน้าหลัก

สมุนไพร

เพิ่มเพื่อน