หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

กระเทียม


ได้มีการนำกระเทียมมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคหลายโรคเป็นต้นว่า โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดแข็ง บางท่านใช้กระเทียมในการป้องกันโรคมะเร็ง เช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งกะเพาะอาหาร มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก ข้อเสื่อม และอีกมากมาย

กระเทียมจัดเป็นพืชในตระกูล lily family, Allium genus ซึ่งมีกระเทียม หัวหอม ต้นหอม สารเคมีที่สำคัญได้แก่ allicin ซึ่งเป็นสารเคมีสำหรับการรักษา และเกิดกลิ่น

 

กระเทียม

ประโยชน์ของกระเทียม

กระเทียมอาจจะมีผลในการรรักษาโรคต่อไปนี้

กระเทียมอาจจะไม่มีผลในการรรักษาโรคต่อไปนี้


กระเทียมป้องกันมะเร็งได้จริงหรือไม่

จากการศึกษาพบว่าสารที่สะกัดจากกระเทียม สามารถสกัดขบวนการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง จากการศึกษาโดยการสังเกตทั้งหมด 37 การศึกษา พบว่ามีการศึกษา 28 การศึกษาพบว่ากระเทียมสามารถป้องกันมะเร็งได้โดยเฉพาะมะเร็ง ต่อมลูกหมาก และกระเพาะอาหาร กลไกการป้องกันเชื่อเกิดจากสาร allyl sulfurซึงมีอยู่ในกระเทียม สารนี้จะช่วยให้เนื้องอกเจริญช้าลง การปลอกเปือก หรือการหั่นจะทำให้กระเทียมหลั่ง enzyme ชื่อว่า allinase ซึ่งจะทำให้เกิดสาร diallyl disulfide (DADS) ซึ่งเป็นสารต่อต้านมะเร็ง

ดังนั้นจึงแนะนำว่าควรจะหั่นหรือปลอกเปือกกระทิงทิ้งไว้ 15 นาทีแล้จึงนำมาปรุงอาหาร

ความปลอดภัยในการใช้กระเทียม

การใช้กระเทียมร่วมกับยาชนิดอื่น

กระเทียมจะมีผลต่อยาชนิดอื่นดังนี้

ผลกระทบมาก

ผลกระทบปานกลาง

ขนาดและวิธีการใช้

การรับประทาน

สรุป

ข้อมูลจากจุฬา

ข้อมูลจากมหิดล

ข้อมูลจากอย.

หน้าหลัก

สมุนไพร

เพิ่มเพื่อน