ยาลดน้ำมูก Decongestants

ยาลดน้ำมูก Decongestants เป็นเป็นยาที่มีส่วนผสมของยาแก้แพ้ และยาที่ลดอาการบวมของหลอดเลือดซึ่งจะบรรเทาอาการคัดจมูกหายใจลำบาก และอาการน้ำมูกไหล รูปแบบของยามีทั้งชนิดรับประทาน ยาพ่นจมูก ยาหยอดตายาพ่นจมูกและยาหยอดตาควรจะใช้ในระยะเวลาที่จำกัดเนื่องจากการใช้ในระยะยาวจะทำให้อาการไม่ดีขึ้น สำหรับยารับประทานสามารถที่จะรับประทานในระยะยาวได้

การออกฤทธิ์ของยาลดน้ำมูก

เมื่อเกิดภูมิแพ้ หลอดเลือดในจมูกหรือตาจะมีการบวม มีการหลั่งมูกและสารน้ำออกมา ยาลดน้ำมูกจะลดอาการบวมของหลอดเลือด ลดอาการคัดจมูก ลดน้ำมูก และลดอาการตาแดง

ผลข้างเคียงของยาลดน้ำมูก

 • จะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรจะหลีกเลี่ยงในกลุ่มผู้ที่มีความดันโลหิตสูง
 • ผู้ที่เป็นต้อหิน
 • ผู้ที่นอนไม่หลับ
 • ผู้ที่มีปัญหาการขับปัสสาวะ

ยาที่มีส่วนผสมของยาแก้คัดจมูก ยาแก้แพ้ และยาแก้ปวดเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยา

ข้อควรจะระวังในการใช้ยาลดน้ำมูก

เมื่อท่านจะรับประทานยาลดน้ำมูกจะซื้อรับประทานเอง หรือแพทย์สั่งมีข้อแนะนำดังนี้

 • รับประทานยาตามคำสั่งแพทย์หรือในสลากยาโดยเคร่งครัด
 • หากท่านรับประทานยาอยู่ให้ปรึกษาเภสัชหรือแพทย์ว่าจะมีปัญหาระหว่างยาสองชนิดหรือไม่
 • ไม่ควรรับประทานยาลดน้ำมูกเกิน 1 ชนิด

ใครไม่ควรจะซื้อยาลดน้ำมูกรับประทานเอง

 • เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปีไม่ควรที่จะรับยาลดน้ำมูกโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
 • หากท่านรับยาลดน้ำมูกแล้วรู้สึกสับสนไม่สบาย หรือนอนไม่หลับก็ไม่ควรจะรับยาลดน้ำมูก
 • ผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง

ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยาลดน้ำมูกหากมีภาวะดังต่อไปนี้

 • โรคเบาหวาน
 • โรคต้อหิน
 • โรคหัวใจ
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคต่อมลูกหมาก
 • โรคไทรอยด์

เนื่องจากยาลดน้ำมูกอาจจะมีผลกระทบกับยาชนิดอื่นโดยเฉพาะยา ลดน้ำหนัก ยารักษาโรคหอบหืด ยาลดความดันโลหิต ดังนั้นจะต้องแจ้งแพทย์