สุรามีผลเสียกับทารกในครรภ์

ผู้เชี่ยวชาญยังไม่แน่ใจว่าการดื่มแอลกอฮอลล์แค่ไหนถึงจะปลอดภัยกับคุณแม่และทารก เพื่อให้ปลอดภัยที่สุดก็ไม่ควรจะดื่มสุราหากวางแผนจะตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ก็ไม่ควรจะดื่มสุรา การดื่มสุราจะมีผลต่อการพัฒนาการของเด็ก ยิ่งดื่มมากยิ่งมีผลมากตามปริมาณสุราที่ดื่ม

สุราทำร้ายทารกอย่างไร

เมื่อคุณแม่ดื่มสุรา แอลกอฮอลล์จะเข้ากระแสเลือดคุณแม่ผ่านไปยังรกและเข้าสู่ทารก ในระยะสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์ตับของทารกยังไม่พัฒนาทำให้แอลกอฮออล์อยู่ในตัวเด็กซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพทารก เพิ่มความเสี่ยงของการแท้งบุตร ทารกเสียชีวิตในครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด และทารกมีน้ำหนักตัวน้อย หากดื่มสุราหลังสามเดือนของการตั้งครรภ์ ทารกอาจจะเกิดอาการที่เรียกว่า foetal alcohol syndrome (FAS)ซึ่งจะมีปัญหาการพัฒนาการในระยะยาวเช่น พฤติกรรม ความฉลาดเป็นต้น

สุราหรือแอลกอฮอร์เป็นสารที่ทำให้เกิดความพิการกับทารกมากที่สุด สุราจะทำให้เกิดกลุ่มที่เรียกว่า Fetal alcohol syndrome (FAS) การเกิดกลุ่มอาการนี้ขึ้นกับปริมาณที่ดื่มซึ่งจะมีลักษระดังต่อไปนี้

 

การดื่มสุรและคนท้อง

Fetal alcohol syndrome (FAS) มีลักษณะดังต่อไปนี้

 • ด้านการเจริญเติบโต: ทารกเจริญเติบโตช้าในขณะอยู่ในครรภ์; เมื่อคลอดออกมาก็เจริญเติบโตช้า
 • ระบบประสาท: ทารกจะมีอาการสั่น , ดูดนมไม่ดี ,กล้ามเนื้อเกร็งหรืออ่นปวกเปียก พัฒนาการช้า
 • การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง(ต้องมีอย่างน้อย2ข้อ): ตาแคบ, หนังตาตก,คางเล็ก ศีรษะเล็ก ตาเล็ก ศีรษะเล็ก หน้าเล็ก,ริมฝีปากบนบางและกว้าง, จมูกสั้นและเชิด,ไม่มีร่องจากจมูกถึงริมฝีปาก
 • อาการอื่นที่พบได้: ความผิดปกติของหัวใจ, กระดูกสันหลังผิดปกติ,แขนขาผิดปกติ, ระบบขับถ่ายผิดปกติ
 • มีปัญหาด้านการเรียนรู้
 • ความจำไม่ดี
 • ไม่มีสมาธิ
 • การพัฒนาการเรื่องการพูดและภาษาล่าช้า
 • ไอคิวต่ำ
 • มีปัญหาเรื่องการตัดสินใจ

FAS จะเกิดในผู้ที่ดื่มสุรามากกว่า 3 หน่วยสุราต่อวัน

 


FAS

Fetal alcohol syndrome

 

การป้องกัน Fetal alcohol syndrome (FAS)

สำหรับผู้ที่ดื่มสุรามักจะให้ข้อมูลว่าดื่มไม่มาก การจะประเมินว่ามากหรือน้อยให้ถามคำถาม 4 ข้อและให้คะแนน

 • ให้ถามว่าดื่มวันละกี่แก้ว(หากตอบว่ามากกว่า2 แก้วจะให้คะแนน 2
 • ให้ถามว่าที่ผ่านมามีใครต่อว่าเรื่องที่คุณดื่มสุราหรือไม่ หากมีคนต่อว่าให้คะแนน 1
 • ให้ถามว่าเคยมีความคิดที่จะลดการดื่มหรือไม่ หากเคยคิดให้คะแนน 1
 • ให้ถามว่าจะต้องดื่มตอนเช้าเพื่ออาการเมาค้าง หากตอบว่าใช่ให้คะแนน 1

หากตอบว่าไม่ใช่หมดจะได้คะแนนเท่ากับ 0 โอกาศที่จะเป็นคนดื่มสุราหนักเท่ากับร้อยละ 1.5 แต่หากข้อมากกว่า 5 แก้วต่อวันจะมีโอกาศที่จะดื่มสุราหนักเพิ่มขึ้น 8.5 เท่า หากทุกข้อตอบใช่จะมีโอกาศที่จะดื่มสุราหนักประมาณร้อยละ 60 หากท่านมีปัญหาเรื่องดื่มสุราทารกที่คลอดออกมาจะมีโอกาศเกิด FAS 59 รายต่อการคลอดปกติ 1000 ราย ดังนั้นผู้ที่ดื่มสุราควรจะลดการดื่มสุราระหว่างการตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

ดื่มสุราช่วงไหนถึงปลอดภัย

การดื่มสุราจะเป็นผลเสียต่อทั้งคุณแม่และทารกตั้งแต่การวางแผนก่อนการตั้งครรภ์จนกระทั่งคลอด ดังนั้นจึงไม่ควรดื่มสุรา หรือหยุดสุราทันที่ที่ทราบว่าตั้งครรภ์ อ่านเรื่องหน่วยสุรา