การตั้งครรภ์ 33 สัปดาห์

 

เหลืออีก 7 สัปดาห์ก็จะครบกำหนดคลอดแล้วสัปดาห์นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับตัวคุณแม่ และทารก

การเปลี่ยนแปลงของตัวแม่

ยอดของมดลูกจะอยู่เหนือสะดือประมาณ 12 เซ็นติเมตรน้ำหนักคุณแม่จะเพิ่มขึ้น 10-12 กิโลกรัมในช่วงนี้คุณแม่จะต้องสังเกตว่ามีน้ำเดินหรือไม่ คุณแม่อาจจะสับสนว่าเป็นปัสสาวะที่เร็อออกมา หรือเป็นเพราะน้ำเดินก่อนกำหนด หากไม่แน่ใจไม่ควรใส่ผ้าอนามัยชนิดสอด หรือมีเพศสัมพันธ์ เพราะจะนำเชื้อโรคไปสู่ทารกได้ หากคิดว่าน้ำเดินก่อนกำหนดให้ปรึกษาแพทย์

อาจจะมีอาการชาปลายนิ้วกลางเนื่องจากมีการกดทับเส้นประสาท

การเปลี่ยนแปลงของทารก

ทารกจะมีความยาว 41 เซ็นติเมตรหนักประมาณ 2.3 กิโลกรัม จะมีไขมันมาสะสมใต้ผิวหนัง กระดูกเริ่มแข็งแรงขึ้น

การวางแผนสำหรับสัปดาห์นี้

ในระหว่างการคลอดปกติหากช่องคลอดแคบหรือหัวเด็กมีขนาดใหญ่ทำให้คลอดลำบาก แพทย์จะกรีดบริเวณแคมใหญ่และช่องคลอดเพื่อให้เด็กออกมาได้ แต่ปัจจุบันไม่นิยมนอกจากมีความจำเป็น มีวิธีป้องกันหรือลดการกรีดบริเวณดังกล่าวโดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้

แพทย์จะแนะนำเรื่อง

สัปดาห์ที่ 33

ขนาดตัวของทารกในช่วงเดือนที่ 8 ยังคงเพิ่มขึ้น โดยส่วนสูงของทารกในครรภ์จะอยู่ราว 43 เซนติเมตร น้ำหนักตัวอยู่ที่ 1.9 กิโลกรัม ส่วนพัฒนาการด้านร่างกาย กระดูกของทารกจะพัฒนาและแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม สมองของทารกจะพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยเช่นกัน

สำหรับด้านพัฒนาการอื่น ๆ ทารกจะเริ่มเรียนรู้ทักษะในการดำรงชีวิต อย่างการดูดและการกลืนอาหาร ดวงตาของทารกเริ่มมีการเปิด-ปิดมากขึ้นตามวงจรการหลับและตื่น ซึ่งในช่วงก่อนหน้าดวงตาของทารกจะยังไม่เปิดออก แม้ดวงตาจะถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกแล้ว

 

การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่32 การตั้งครรภ์สัปดาห์ที่34

 

เพิ่มเพื่อน