การตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเทอม


เมื่อเปิดเทอมเด็กบางคนอาจจะดีใจที่ได้กระเป๋าใบใหม่ เด็กบางคนยังเล็กเกินกว่าจะจัดตารางสอน บางคนก็เกียจคร้านในการจัดตารางสอนทำให้ต้องแบกกระเป๋าหลังแอ่น แต่ไม่ทราบถึงผลเสียระยะยาวของการแบกน้ำหนักที่มากเกินไป นอกจากนั้นผู้ปกครองยังต้องสำรวจการจราจร ความปลอดภัยต่างดังต่อไปนี้

  1. การใช้ยา เด็กบางคนที่มีโรงประจำตัวต้องรับประทานยาเป็นประจำท่านผู้ปกครองต้องสอบถามนโยบายของโรงเรียน เกี่ยวกับการให้ยา โรงเรียนมีพยาบาลที่คอยดูแลเด็กที่เจ็บป่วยหรือไม่ หากทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือพยาบาลที่รับผิดชอบ ท่านต้องให้รายละเอียดเป็นหนังสือเกี่ยวกับยาที่เด็กใช้เป็นประจำ เช่น ชื่อยา ขนาดที่รับประทาน รับประทานวันละกี่ครั้ง ยานี้ใช้รักษาโรคอะไร ผลข้างเคียงของยา แพทย์เจ้าของไข้ เบอร์โทรศัพท์ของท่านผู้ปกครองและเบอร์ของแพทย์ และท่านควรจะให้ยากับเจ้าหน้าที่โดยที่ไม่ต้องแกะซองยา สำหรับเด็กท่านผู้ปกครองต้องอธิบายเกี่ยวกับยาให้เด็กทราบและห้ามเด็กรับประทานยาของเด็กอื่น นอกจากนั้นท่านจะต้องเตรียมยาไว้ให้พร้อมอย่าให้หมด
  2. ตรวจน้ำหนักกระเป๋าของเด็ก น้ำหนักที่มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดโรคปวดหลังและปวดคอเรื้อรังคำแนะนำการเลือกกระเป๋า
  • น้ำหนักกระเป๋าที่เหมาะสมประมาณ 5-10%ของน้ำหนักตัวเด็ก น้ำหนักที่มากเกินไปจะทำให้เด็กเอนไปข้างหน้า
  • ให้ใช้เป้สะพายหลังแทนกระเป๋าที่ใช้มือถือ เพราะการใช้มือถืออาจจะทำให้ปวดไหล่และคอ
  • ซื้อเป้สะพายหลังที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับตัวเด็ก
  1. สำรวจเส้นทางที่จะไปโรงเรียน ไม่ว่าเด็กจะไปโรงเรียนโดยรถโดยสารประจำทาง หรือรถยนต์ หรืออาจจะเดินไป มองทางเลือกเส้นทางอื่นหากเกิดปัญหากับเส้นทางปกติ สอนให้เด็กคำนึงถึงความปลอดภัย เช่นการรัดเข็มขัดนิรภัย การใส่หมวกกันน็อก การขามถนน ไม่โหนรถโดยสารประจำทาง ไม่ขับขี่รถขณะมึนเมาหรือพูดโทรศัพท์

 

Google
 

เพิ่มเพื่อน