ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

ภาพแสดงตาของผู้ป่วยที่คอพอกเป็นพิษจะเห็นตาขาวทั้งข้างบนและล่าง

กลับหน้าแรก