การตรวจการทำงานต่อมไร้ท่อ

โรคเบาหวาน

เป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อย องค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวใน 5ในเรื่องท่านจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคเบาหวานคืออะไร เบาหวานมีกี่ชนิด การวินิจฉัย เบาหวานขณะตั้งครรภ์อาหารกับโรคเบาหวาน การออกกำลังกาย การรักษา โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน โรคเบาหวานกับภาวะพิเศษ เช่นการเดินทาง เมื่อเวลาเจ็บป่วย อื่นๆอีกมากมายหาอ่านที่อื่นได้ยาก

โรคเบาหวาน

โรคไทรอยด์

เป็นโรคที่พบมากในผู้หญิง โรคคอพอกกับไทรอยด์เป็นโรคเดียวกันหรือไม่ ไทรอยด์เป็นพิษเป็นอย่างไร ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเป้นอย่างไร การได้รับรังสีรักษาไทรอยด์เป็นพิษต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

โรคอ้วน

โรคอ้วนโรคอ้วนจัดเป็นโรคชนิดหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ประชาชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย มีประชากรที่เป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะเด็ก ในเรื่องท่านจะทราบเกี่ยวกับ สาเหตุ น้ำหนักแค่ไหนถึงจะเรียกว่าอ้วน ผลเสียต่อสุขภาพ การรักษา ยาที่รักษา

อ่านโรคอ้วน

ไขมันในเลือดสูง

ไขมันในเลือดมีอยู่ 4 ชนิด ไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากพันธุกรรม แต่สาเหตุที่สำคัญเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ดี เช่น อ้วน ไม่คุมอาหาร ทั้งอาหารมัน และอาหารประเภทแป้ง ไม่ออกกำลังกาย อ่านที่นี่